23948sdkhjf

Masterplan kan fremtidssikre fjernvarmen

De varmeprisstigninger, der for tiden observeres i nogle fjernvarmeområder, gør, at nogen sætter spørgsmålstegn ved om fjernvarme giver mening i mindre områder eller om det er muligt for fjernvarmeværkerne at optimere deres systemer, således at varmeprisstigningerne kan minimeres og på sigt sænkes.

Bag analysen

Bag analysen står Christian Holmstedt Hansen og Alexander Boye Boes.

Christian Holmstedt Hansen er analytiker i fjernvarmens tænketank Grøn Energi, hvor han arbejder med økonomiske analyser og modellering.

Alexander Boye Boes er teknisk konsulent i Grøn Energi, hvor han arbejder med teknisk-økonomiske analyser og udviklingsprojekter.

Planlægning af fjernvarmesystemet og dimensionering af ledningsnettet for det enkelte fjernvarmeselskab kan være med til, at sikre konkurrencedygtig fjernvarme. Reduktion af ledningstab i samspil med investering i nye og billige produktionsenheder kan have stor betydning for fjernvarmens overlevelse i mindre områder.

Grøn Energi har med udgangspunkt i et eksisterende fjernvarmesystem udarbejdet en analyse, hvor der ses på renovering af fjernvarmenettet.

Fire tiltag – én masterplan
I analysen findes fire tiltag, der tilsammen danner, hvad man kan kalde en masterplan for et fjernvarmesystem.

- Det er vigtigt at fjernvarmeselskaberne tænker i robuste løsninger når de planlægger deres fremtidige investeringer i både ledningsnet og varmeproducerende anlæg. De fire tiltag er med til at fremtidssikre fjernvarmesystemet og sikre, at forbrugerne også på den lange bane har lave fjernvarmepriser, lyder det fra Grøn Energi i forbindelse med analysen.

De fire tiltag som Grøn Energi har haft fokus på er en fortætning af fjernvarmesystemet; en reduktion i temperaturen, investeringer i produktionsenheder samt renovering af ledningsnettet (Læs mere om de fire tiltag i boksen nederst i artiklen).

Kombinationen af de fire tiltag i masterplanen kan altså sikre, at fjernvarme også giver mening i små områder, skriver Grøn Energi

Eksempelvis kan ledningsrenovering betale sig på den lange bane, selvom det på kort sigt ofte vil forhøje varmeprisen. Ledningsrenovering og investering i en eldrevet varmepumpe kan øge fjernvarmens robusthed. Dette gælder specielt i forhold til muligt frafald af kunder ved et eventuelt ophør af forblivelsespligten, skriver Grøn Energi.

Figur 1 viser den langsigtede varmepris for fjernvarmesystemet undersøgt i analysen. Havde selskabet kun haft naturgasfyrede enheder ville fjernvarmen uundgåeligt have højere varmepriser end hvad sælgere af individuelle opvarmningsformer kan tilbyde. Omvendt kan investering i en elvarmepumpe gøre fjernvarmen meget konkurrencedygtig. Med udgangspunkt i en varmepris på knap 18.000 kr./år kan en gennemgribende udskiftning af ledningsnettet reducere varmeprisen til ca. 12.500-14.000 kr./år, når ledningsnettet er afskrevet.

De fire fokusområder

1. Fortæt fjernvarmesystemet
Varmetætheden i fjernvarmesystemet har stor betydning for fjernvarmens konkurrenceevne. En simpel måde til at fortætte fjernvarmesystemet er ved, at tilkoble forbrugere centralt i fjernvarmesystemet. Det forudsætter, at der er potentielle forbrugere, som endnu ikke aftager fjernvarme. Flere forbrugere til at fordele ledningstabet gør det billigere for alle fjernvarmekunderne.
2. Reducer temperaturen
En lavere fremløbstemperatur og bedre afkøling ved forbrugeren mindsker ledningstabet i fjernvarmesystemet og forbedrer driftsøkonomien for fjernvarmeværket. Forbrugere med dårlig afkøling skal identificeres og årsagen til dette skal findes. Der bør løbende arbejdes på, at reducere fremløbstemperaturen så meget som muligt uden at forringe komforten for forbrugeren. Samtidigt giver en lavere fremløbstemperatur et bedre udgangspunkt for, at investere i effektive eldrevne varmepumper.
3. Invester i produktionsenheder
Flere fjernvarmeværker har i dag grund- og mellemlast enheder baseret på naturgas, hvilket generelt resulterer i høje fjernvarmepriser. Man bør derfor investere i billigere varmeproduktionsenheder som for eksempel eldrevne varmepumper, eventuelt i kombination med en biomassekedel, hvis man har mulighed for det. Har man i dag et biomassebaseret fjernvarmesystem bør man dog stadigvæk undersøge om man kan investere i billigere varmeproduktionsenheder. Det kunne f.eks. være en eldrevet varmepumpe som kan stå for grundlasten.
4. Renover ledningsnettet
Flere fjernvarmenet er overdimensionerede og har dermed et ledningstab som er unødigt højt. Et lavt ledningstab er en essentiel del af konkurrencedygtigt fjernvarme og reduktion af ledningstabet bør derfor være et tilbagevendende fokusområde. Re-dimensionering og udskiftning af alle fjernvarmerør vil sjældent kunne betale sig, selvom man i nogle tilfælde vil kunne halvere ledningstabet. Omkostningerne til dette er simpelthen for store. Delvis renovering af ledningsnettet giver mening hvis fjernvarmerørene er nedslidte, har lækager eller hvis man kan udskifte rørene i kritiske områder. Uanset hvad bør man genoverveje dimensioneringen af et fjernvarmerør, når det skal udskiftes.

Kilde: Grøn Energi

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.219