23948sdkhjf

Eneste CO2-neutrale energiløsning glemt i regeringens skrotningsordning

Dansk Energi Brancheforening kritiserer regeringen for at have glemt det eneste CO2-neutrale alternativ til opvarmning af enfamiliehuse, nemlig biokedlen.
Regeringens nye skrotningsordning yder tilskud til at udskifte ineffektive oliefyr med mere moderne og klimavenlige energisystemer. I praksis vil ordningen først og fremmest give tilskud ved skift til varmepumpe eller fjernvarme. Men der gives ikke tilskud ved skift til en moderne, automatisk fyret biokedelløsning, som alt andet lige er det eneste CO2-neutrale alternativ i denne sammenhæng.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard udtaler om ordningen:
- Det vil for det første sikre en la-vere CO2-udledning og hjælpe med til, at Danmark når sine klimamål.

Der er ingen tvivl om, at en varmepumpe og fjernvarme i forhold til et gammelt ineffektivt oliefyr vil reducere CO2-udledningen. Men den eneste virkelige CO2-neutrale energiløsning til opvarmning af énfamiliehuse vil mange år endnu være en biokedel.

Situationen i Danmark er nu, at ca.73% af elektriciteten i Danmark produceres på fossile brændsler, primært kul, og at kun 20% af fjernvarmen produceres CO2-neutralt. Det betyder, at en varmepumpe i et typisk olieopvarmet hus vil reducere CO2-udslippet med godt og vel halvdelen. Fjernvarme vil give en mere beskeden reduktion. El og fjernvarme vil kunne reducere deres CO2-udledning fremover, men i nogle årtier frem vil hoved-parten af el- og fjernvarme fortsat være fossilbaseret. Kun biokedelløsningen er CO2-neutral.

På ”bjerget” er det holdningen, at al biobrændsel skal brændes af i centrale kraftvarmeværker, og derfra forsyne forbrugerne med el og fjernvarme, fordi det er mere effektivt. Men det er vel ingen hemmelighed, at varmetabet i fjernvarmeledninger udgør 20-30% eller mere af den anvendte energi. Den effektivitet kan en moderne biokedel sagtens hamle op med, og det er samtidig en billigere løsning for forbrugerne.

Mange biokedelanlæg i Danmark er produceret af danske kedelfabrikanter, som i de senere år har in-vesteret store midler i at udvikle energi- og miljøeffektive biokedler og tilhørende brændersystemer. Der har været og er en synlig dansk eksport på dette område til Europa og f.eks. USA.

Desværre frygter biokedelbranchen, at de danske energipolitikeres og – myndigheders beslutninger om at lægge individuelle biokedelløsninger i ”køleskabet”, vil fjerne det økonomiske grundlag for de danske fabrikanter med uheldige konsekvenser for megen lokal beskæftigelse.

Med hensyn til ordningens ikrafttrædelse og organisering, kan vi kun opfordre til, at dette sker med ”lynfart”, da al udskiftning af gamle oliekedler går i stå fra nu og til ordningen træder i kraft.

Man kunne evt. forestille sig, at ordningen kunne træde i kraft ”med tilbagevirkende kraft”, så f.eks. udskiftninger fra efter 1. januar 2010 kan få tilskud fra ordningen, selv om detaljerne omkring administrationen måske først falder på plads er par måneder senere.

En ordning, hvor tilskud først kan gives omkring sommer 2010 vil være katastrofal for branchen.

Kilde: Dansk Energi Brancheforening

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.156