23948sdkhjf

Aftale om brintinfrastruktur skal følges op af hurtig afklaring

Med den politiske aftale om finansieringen af en dansk brintinfrastruktur er der taget et vigtigt skridt i den fremad på vejen mod Danmark som brintnation. Træerne vokser dog ikke ind i himlen med aftalen, og der er fortsat udfordringer, der skal ryddes af vejen, hvis de danske brint- og PtX-potentialer skal indfries, og nu er det tid til de næste skrift. Så det er det vigtigt, at aftalen nu følges op af hurtig afklaring, udvikling af også regional brintinfrastruktur, samt yderligere tiltag for at styrke det danske produktionspotentiale og nå målsætningen om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030.

Den danske brintindustri har i flere år efterspurgt en dansk brintinfrastruktur, der skal koble produktion og aftag sammen og gøre det let og effektivt at fragte store mængder grøn energi både rundt i Danmark såvel som over grænsen til Tyskland – og videre ud i Europa. Derfor er det positivt, at der er indgået aftaler om etablering og finansiering af en brintinfrastruktur, der skal danne fundament for at få brint- og PtX-produktionen op i skala. Det er helt afgørende for den grønne omstilling herhjemme og i Europa, at der etableres infrastruktur til den brint, der skal få grøn energi ud i alle dele af energisystemet.

Brint og havvind er hinandens forudsætninger

Storskala brint- og PtX-produktion er afgørende for ikke alene at omstille de sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte, men også for at indfri de enorme, danske havvindspotentialer. Med nye udbud i gang, hvor der er mulighed for overplanting, er aftag i brintindustrien centralt for havvindens businesscase og værdi. Udfordringerne Udfordringen i lyset af den politiske aftale, bliver få matchet det høje, politiske fastsatte kapacitetskrav, med den efterspørgsel der er i markedet, men hvor ingen producent kan indfri kravene på egen hånd, og alle er således afhængige af, hvad andre projekter byder ind med. Det er især problematisk, hvis der ikke findes en afklaring på sammenhængen med havvind. Derfor er det godt, at allerede Energinet har indledt den første markedsdialog, og det er positivt, at man fra politisk side har lyttet til industriens bekymringer, og vil tage stilling til processen igen senere i år.

Alle er enige om, at en infrastruktur til grøn brint er afgørende for omstillingens næste faser, og nu handler det om at komme konstruktivt videre med processen, så der skabes det bedst mulige udgangspunkt for at køre Danmark i stilling som grøn brintnation.

Den regionale udvikling skal huskes

Aftalen om brintinfrastruktur omhandler kun etableringen om et såkaldt jysk backbone, der skal forbinde Danmark til Tyskland. Det er vigtigt, da det tyske og øvrige europæiske marked er vigtige aftagere for danskproduceret grøn brint. Men brintpotentialerne handler ikke kun om eksport. Der er meget store muligheder for regional, dansk udvikling og produktion af grønne brændsler som metanol, ammoniak og e-fuels. Vi kan skabe større værdi, hvis vi intensiverer indsatsen for produktion af brændstoffer til bl.a. luft- og skibsfarten. Vi har brug for at komme videre med den regionale infrastruktur hurtigt, hvis mulighederne og kompetencerne, der er rundt omkring i landet, skal udnyttes med nye arbejdspladser, lokal vækst og yderligere eksport til følge.

Byg videre på udbud

Infrastrukturaftalen løser således langt fra alt. Men uden infrastruktur ingen storskala produktion. Nu er det afgørende at vi holder momentum – ikke bare omkring infrastrukturen, men også de andre tiltag, der skal sikre, at vi når målet om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Det succesfulde PtX-udbud fra efteråret 2023 viste tydeligt, at Danmark er konkurrencedygtig som produktionsland og at industrien er klar til at investere, når blot staten hjælper en lille smule til. Nu er tiden kommet til at holde fast i det positive momentum og sikre nye kontinuerlige udbud, der kan understøtte de danske producenter og dermed sikre den nødvendige kapacitetsopbygning og Danmarks plads i den internationale konkurrence. Mest oplagt vil være at Danmark benytter EU’s nye ”auction as a service” mekanisme. Det vil være let for både branche og myndigheder. Men uanset metoden er det frem for alt er det vigtigt, at der nu bevilliges yderligere PtX-midler, så vi kan få taget de næste skridt og dermed får kontinuerlig fremgang mod klimagevinster og støtteuafhængighed frem for en kontraproduktiv stop-go politik.

Der er samlet set ingen tvivl om, at Danmark pt. rykker fremad på brintfronten. Men den internationale konkurrence er hård og til tider ulige. Der er fortsat behov for strategiske beslutninger og direkte investeringer i brintindustrien, hvis vi skal gøre os gældende i den globale konkurrence. Hvis vi lykkes med det, vil vi til gengæld få grønne jobs og en fremtidssikret eksport og grøn vækst til hele landet.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125