23948sdkhjf

Ugens udbud og projekter: Gaskonvertering i Vojens og batterilager på Bornholm

Vojens Fjernvarme - Gaskonvertering, etape 4-5

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på at etablere fjernvarme i de i udbudsmaterialet angivne områder. Arbejdet omfatter alle ydelser og relaterede arbejder i forbindelse med ned gravning af fjernvarmerør i de angivne områder, herunder inkluderet, men ikke begrænset til, opbrydning af belægning, al gravearbejde, bortskaffelse af jord, indkøb og nedlægning af komplet fjernvarme-rørsystem og reetablering af terræn, belægning og bevoksning.

Anslået samlet kontraktværdi: 38.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 8. marts 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 18. marts 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 19. februar 2024


Opsætning af solcelleanlæg v. Svendborg Forsyning

Udbuddet vedrører indkøb og montering af solceller til ordregiver. Udbuddet omfatter opsætning af solceller på op til 8 lokationer. Inden opsætning skal leverandøren på nogle af lokationer sikre statiske beregninger, byggetilladelser og myndighedsgodkendelser.

Anslået samlet kontraktværdi: 15.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 19. marts 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 16. februar 2024


Hovedentreprise for anlægs- og rørarbejder for fjernvarmeforsyning af Strib etape 3 (option på etape 4 og 5) v.  Middelfart Fjernvarme

Middelfart Fjernvarme har fået godkendt projektforslag efter Varmeforsyningsloven om konvertering fra gas til fjernvarme af Strib.

Projektet omfatter anlægs- og rørarbejder inkl. muffearbejder i forbindelse med fjernvarmekonvertering af Strib, etape 3, herunder etablering af nyt distributionsnet samt stikledninger.

Etape 4 og 5 er optioner.

Anslået samlet kontraktværdi: 

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 12. marts 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. februar 2024


Battery Energy Storage Solution v. Bornholms Elproduktion

Bornholms Elproduktion A/S hereby invites you to apply for prequalification and potentially submit a tender concerning Bornholms Elproduktion A/S' Battery Energy Storage Solution with an effect between 7 and 10 MW and the ability to operate for a minimum of 1 hour (also known as a 1C system).

The task is carried out as a turnkey delivery contract and as described in the tender and contract material, with the tenderer being responsible for design, installation with connection to the electricity grid, testing and commissioning of the complete Battery System.

In addition, the tenderer is also responsible for service and maintenance of the Battery System for a period of 2 years from the commissioning date, during which the tenderer, must provide a training plan to ensure that technicians from Bornholms Elproduktion A/S can perform service and maintenance of the Battery System on their own from the third year of operation.

Anslået samlet kontraktværdi: 40.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 29. februar 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 8. marts 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 8. februar 2024


Rammeaftaler for smedearbejder på plastrørsystemer v. Vestforbrænding og datterselskaber

Udbuddet vedrører en rammeaftale, som skal dække I/S Vestforbrændings behov for køb af smedearbejder på plastrørsystemer samt materiel til plastrørsystemer.

Anslået samlet kontraktværdi: 8.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 9. marts 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 15. marts 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 14. februar 2024


Genudbud af kontrakt for energimærkning af Forsvarsministeriets bygninger v. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Personaleforening

Formålet med at udbyde og indgå Kontrakten er at sikre, at Ejendomsstyrelsen lever op til sine forpligtelser i henhold til Bekendtgørelse nr. 549 af 15. maj 2023. Der skal i henhold til Kontrakten derfor senest udarbejdes cirka 174 energimærker i 2024, cirka 311 energimærker i 2025, cirka 392 energimærker i 2026 samt cirka 217 energimærker i 2027. Kontrakten indeholder desuden option om udarbejdelse af energimærker for endnu ikke-identificerede bygninger. Ejendomsstyrelsen har valgt at opdele Kontrakten i tre delaftaler baseret på geografiske områder . Delaftale 1) Nord- og Vestjylland, Delaftale 2) Midt- og Sydjylland samt Delaftale 3) Sjælland inklusiv Bornholm. Ejendomsstyrelsen ønsker at indgå af aftale med en primær og en sekundær rådgiver for hver delaftale. Den primære rådgiver skal som udgangspunkt udarbejde samtlige energimærker. Det bemærkes, at nærværende udbud er et genudbud. Det skal i den forbindelse anføres, at Ejendomsstyrelsen har valgt at annullere den tidligere udbudsproces. Annulleringen er begrundet i, at Ejendomsstyrelsen blandt andet ønsker at indsætte en klausul om ansvarsbegrænsning i Kontrakten. Der henvises til det samlede udbuds- og kontraktmateriale for yderligere oplysninger om Kontrakten, herunder de ændringer som Ejendomsstyrelsen har foretaget i forhold til det oprindelige materiale.

Anslået samlet kontraktværdi: 23.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 26. februar 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 12. marts 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. februar 2024


Rammeaftale om tilslutning af storkunder v. Vestforbrænding

Udbuddet vedrører en Rammeaftale om entrepriseydelser vedrørende tilslutning af storkunder.

En storkunde er en kunde (privat, erhverv eller offentlig institution), der har et forventet årligt varmeforbrug, der er større end eller lig med 60 MWh.

Rammeaftalen omfatter tilslutning af storkunder og forventes primært anvendt til hovedentrepriser, hvor Entreprenøren skal sikre tilslutning fra omløb i skel, udførelse af stikledning samt indvendig installation af unit, målere mv. Entreprenøren skal levere alle materialer til brug for entrepriserne, bortset fra følgende bygherreleverancer:

• Fjernvarmemålere, inkl. evt. fjernvarmemålerskabe

• Sendeudstyr

• Måleenhed

• Brønddæksler

• Evt. alarmskabe hvis relevant

Entreprenøren håndterer bygherreleverancer, herunder at der bliver foretaget bestilling, varemodtag og opbevaring.

Anslået samlet kontraktværdi: 0 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 27. februar 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 11. marts 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. februar 2024


Rammeaftale vedr. murværk i affaldsforbrændingskedler v. Vestforbrænding

Udbuddet vedrører en rammeaftale, som skal dække I/S Vestforbrændings behov for arbejder vedr. murværk i affaldsforbrændingskedler.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 5. marts 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 11. marts 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. februar 2024


Hjortegården - Renovering af varmeanlægget v. Boligorganisationens 3B v/Kab

Byggesagen er en renoveringssag, der omhandler ombygning af afdelingens eksisterende et-strengs varmeanlæg til to-strengs varmeanlæg, herunder udskiftning af varmestrenge fra hovedfordelingsledninger i kælder og krybekælder, og frem til de øverste etager. Sagen omhandler ligeledes udskiftning af afdelingens samtlige varmegivere/radiatorer inklusive radiatorventiler, termostater, og strengreguleringsventiler.

Centralvarme hovedfordelingsledninger i jord mellem blokke, og centralvarme hovedfordelingsledninger i kælder/krybekælder udskiftes ikke.

Anslået samlet kontraktværdi: 63.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 27. februar 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 12. marts 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 9. februar 2024


Rådgivningsydelser inden for vand- og spildevandsområdet v. Aalborg Forsyning

Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S udbyder en aftale om rådgivningsydelser. Ydelserne omfatter en række rådgivningsydelser inden for vand- og kloakforsyningen, herunder bl.a. planlægning, bygherrerådgivning, projektering og tilsyn.

Anslået samlet kontraktværdi: 166.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 14. marts 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 27. marts 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 12. februar 2024


Drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune v. Aarhus Vand

Udbuddet vedrører drift og vedligehold af transportsystemet til spildevand i Aarhus Kommune. Dette omfatter opgaver såsom spuling af ledningsnet, tømning af sandfang, rodskæring, rengøring af pumpestationer mv.

Rammeaftalen udbydes i forbindelse med at Ordregiver har besluttet at udlicitere de opgaver, som tidligere blev løst af Ordregivers tre køretøjer med tilhørende afløbsoperatører/slamsugerchauffører.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, der skal opfyldes, så henvises til det komplette udbudsmateriale.

Anslået samlet kontraktværdi: 28.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 4. marts 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 11. marts 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 12. februar 2024

Artiklen er en del af temaet Udbud og projekter.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.312