23948sdkhjf

Nyd udbud og projekter: Landstrøm i Kalundborg, fjernvarme i Ølsted og geotekniske boringer hos Hofor

To nye landstrømsanlæg til Kalundborg Havn / Kalundborg Havn

Kalundborg Havn ønsker at indkøbe to nye landstrømsanlæg med tilhørende udstyr til Kalundborg Havns Østhavn til tilslutning af skibe, som ofte ligger i havn i længere tid ad gangen.

Konkret planlægges det at opstille to containere/teknikmoduler, som hver især kan tilsluttes et til to skibe ad gangen, således at i alt 3 skibe kan kobles på landstrøm samtidigt.

Dette udbud vedrører en aftale om levering og installering af to teknikmoduler(containere), der hver især har to tilkoblingsplinte ved henholdsvis kaj 4,5,7 og 9. Hvert tilkoblingsplint skal forsynes med udtag, hvor det er muligt at tilgå 400V/690V, 50Hz/60Hz ved op til 400A. Aftalen indebærer således, at tilbudsgiver skal levere, montere, tilslutte og idriftsætte to teknikmoduler til landstrøm samt fire tilslutningsplinte med 400A udtag på kajen på Kalundborg Havn samt levere alt øvrigt materiel, udstyr og komponenter og alt øvrigt materiel, udstyr og komponenter til at sætte disse anlæg i fuldstændig drift efter formålet i fuldstændig og færdiggjort stand.

Aftalen vedrører kun levering og installering af selve landstrømsanlæggene, idet anlægsarbejder og el-entreprise er udskilt til særskilte aftaler, og dermed ikke omfattet af dette udbud.

Anslået samlet kontraktværdi: 6.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 24. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 4. december 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 9. november 2023


Ladestandere / Rudersdal Kommune

Der udbydes en rammeaftale på 4 år for komplet etablering af min. 11 kW AC ladeudtag i form af enten ladestandere eller væghængte ladere.

Leverandøren skal stå for al etablering af ladepunkter inkl. eventuel ny forsyning fra forsyningsselskabet. Ligeledes skal leverandøren stå for service og vedligehold af ladeboksene. Service skal være i form af en serviceaftale gældende i fem år med option med mulighed for forlængelse i 5 x 1 år.

Rammeaftalen skal anvendes af Rudersdal Kommune, Sundhed og Forebyggelse, som forventeligt inden 1. april 2025 skal have 55 nye ladeudtag i drift. Hertil kommer etablering af forventeligt yderligere 15-45 ladeudtag i resten af rammeaftalens løbetid. Rammeaftalen omfatter etablering af maksimalt 120 ladeudtag.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 20. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 6. december 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 7. november 2023


Genudbud af el-ydelser til Vestforbrænding / Vestforbrænding og datterselskaber

Udbuddet vedrører udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af el-ydelser.

Ordregiver indkøber el-ydelser til den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser og til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg (delaftale 1). Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til ejendomsdrift (delaftale 2).

Anslået samlet kontraktværdi: 128.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 5. december 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 7. november 2023


Markedsdialog på geotekniske boringer / Hofor

HOFOR ønsker at indgå i dialog med markedet vedr. materialet til kommende udbud på Geotekniske boringer - Traditionelle geotekniske boringer og Geotekniske kerneboringer.

Udbudsmateriale fås fra:

Se link i udbudsteksten

Dato: 6. november 2023


Fjernvarmekonvertering af Ølsted / Halsnæs Varme A/S

Den udbudte kontrakt omfatter Konvertering til fjernvarme i Ølsted. Det indbefatter både jord- og anlægsarbejde og rørarbejde.

Udbudsbetingelserne indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Anslået samlet kontraktværdi: 65.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 23. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 6. december 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 7. november 2023


Smedearbejder vedr. plastrørsystemer / Vestforbrænding og datterselskaber

Udbuddet vedrører en rammeaftale, som skal dække I/S Vestforbrændings behov for indkøb af smedearbejder til plastrørsystemer.

Anslået samlet kontraktværdi: 4.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 29. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 5. december 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 6. november 2023


Rådgiverudbud - projektering af et kloakerings- og vejomdannelsesprojekt / Ishøj Kommune

I forbindelse med ændring af området ved Industriskellet og Industrivangen i Ishøj, fra erhverv til bolig, skal regnvandssystemet og spildevandssystemet ændres, så det er klimatilpasset og kan håndtere den ændrede spildevandssituation. Projektet omhandler et nyt vejprofil for de to veje, Industriskellet og Industrivangen, nye fortove, cykelsti, parkeringslommer, LAR-løsning, regnbede, grøfter/Wadier langs vejene. På forsyningsdelen er det etablering af ny drikkevandsledning, nyt regnvandssystem og nyt spildevandssystem inkl. pumpestation og trykledning.

Princippet for håndtering af overfladevand er, at tagvand og vand fra parkeringsarealer ledes til regnvandsledning, og vejvand ledes på overfladen til wadier, som etableres langs vejen i begge vejens sider. Derudover etableres et bassin til forsinkelse af regnvand fra den nordlige del af oplandet.

Anslået samlet kontraktværdi: 4.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 17. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 4. december 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 6. november 2023

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079