23948sdkhjf

Nyt udspil: Rydder sten af vejen for vind og sol på land

Regeringen er klar med et udspil, der skal gøre det lettere at opføre energiparker på land og sætter dermed farten op mod målet om at firedoble den samlede elproduktion fra sol og landvind frem mod 2030. 

Det skal ske med mindre bureaukrati, i dialog med kommunerne og med solid lokal forankring og større kompensation til naboer og lokalsamfund. 

- Lige nu går det for langsomt med vedvarende energi på land. Opgaven er stor, og vi skal lykkes i fællesskab. Derfor skal mange flere - naboer, lokalsamfund og kommuner - have del i fordelene ved solceller og vindmøller, og det skal være nemmere at få anlæggene op. Det her bliver et første vigtigt skridt fremad for mere grøn energi på land og for klimaet, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i en pressemeddelelse. 

I alt har regeringen peget på 12 indsatser der skal speede etableringen af solenergi og landvind op. 

Det vil regeringen: 12 indsatser

 1.  Kvalificere de 32 arealer med potentiale for energiparker, som er identificeret i den statslige screening på baggrund af indmeldinger fra kommuner og opstillere. Nu går vi i dialog med kommuner og opstillere om arealernes egnethed, om kommunerne selv kan og vil stå for planlægningen samt deres interesse i de mere gunstige vilkår for placering af produktionsvirksomheder ved energiparker 
 2. Skabe bedre mulighed for erhvervsudvikling ved energiparkerne og skabe gunstige vilkår for placering af virksomheder med særlige energibehov, f.eks. PtX-anlæg og øvrige virksomheder såsom produktionsvirksomheder, hvor særlige hensyn taler for samplacering, blandt andet inden for de danske erhvervsmæssige styrkepositioner. 
 3. Regeringen inviterer allerede nu kommuner og virksomheder til at foreslå yderligere arealer, der potentielt kan anvendes som energiparker, og som kan indgå i den første udpegning eller eventuelt i de kommende ansøgningsrunder i hhv. 2024 og 2025. Det kan f.eks. være områder, hvor der i dag blandt andet ikke er tilstrækkelig adgang til elnettet. For de udpegende arealer vil Energinet om nødvendigt udarbejde et tillæg til deres langsigtede udviklingsplan, så etablering kan ske i flere dele af Danmark. 
 4. Regeringen vil sikre de udvalgte energiparker én indgang til de statslige myndigheder på natur- og miljøområdet, som vil yde rådgivning til kommunerne, stå for myndighedsbehandling og koordinere de relevante statslige myndigheders sagsbehandling.
 5. Regeringen vil tilbyde kommunerne, at staten udpeger og etablerer gode rammer for energiparker med en ny lov om større energiparker, anlægslove og/eller bekendtgørelser, herunder at staten kan supplere eller overtage den konkrete planlægning. 
 6. Arbejde videre i regeringens energikrisestab NEKST med henblik på at fjerne barrierer og forkorte sagsbehandlingstiden. 
 7. Give markant større gevinster til naboer og lokalsamfund via de eksisterende ordninger, som vi vil mere end fordoble. Det betyder, at ved en firedobling af elproduktionen fra vedvarende energi på land, vil gevinsterne blive forøget fra ca. 2 mia. kr. til ca. 4,5 mia. kr. Heraf vil ca. 1,2 mia. kr. gå til de nære naboer til vedvarende energianlæg og ca. 3,3 mia. kr. til lokalsamfundene. 
 8. Sikre, at gevinsterne fra grøn pulje kan præsenteres samtidigt med lokalplanen, så man kan inddrage lokalsamfundene tidligere. Det vil koble gevinsterne tættere til generne ved VE-anlægget 
 9. Sikre, at grøn pulje kan deles på tværs af nabokommuner, der begge grænser op til et VE-anlæg. Vil sikre opbakning på tværs af kommunegrænser. 
 10. Ændre på måden opstillerne skal indbetale gevinsterne til grøn pulje på, som giver mulighed for, at splitte engangsbetalingen op i årlige rater. 
 11. Udarbejde analyse af mulige gevinst- og kompensationsordninger for naboer til særligt store eltransmissionsanlæg. 
 12. En styrket vejledningsindsats, der understøtter, at der skabes ens vilkår for opstillere, lokalsamfund og naboer og indførelse af en indberetningspligt for midler betalt og modtaget i forbindelse med opstilling af vedvarende energi.

Kilde: Klimahandling - Sammen om mere grøn energi fra sol og vind

Dobbelt op

Kompensationsordningerne for naboer til sol- og vindanlæg skal forbedres markant, så naboer og lokalsamfund får flere penge og fordele ved at bo tæt på solceller og vindmøller. Det betyder, at ved en firedobling af elproduktionen bidrager opstillerne med op til yderligere ca. 2,5 mia. kr. til i alt 4,5 mia. kr. frem mod 2030. Heraf vil ca. 1,2 mia. kr. gå til de nære naboer til vedvarende energianlæg via VE-bonus og ca. 3,3 mia. kr. til lokalsamfundene via grøn pulje, der kan bruges til aktiviteter i lokalsamfund og til VE-bonus til naboer til de vedvarende energianlæg. Det kan give naboer en gennemsnitlig stigning fra ca. 9.000 kr. til 14.000 kr. om året i skattefri bonus.

- Som minister for landdistrikter, ser jeg udspillet som en historisk mulighed for netop landdistrikterne. Det vil skabe arbejdspladser, vækst, tiltrække investeringer og udvikling lokalt. Landdistrikterne har en værdifuld ressource - nemlig plads. Det skal de selvfølgelig belønnes for at stille til rådighed for os alle sammen. Og de skal have del i gevinsterne ved udbygningen af vedvarende energi, siger kirkeminister og minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm.

Dialog med kommuner og bureaukrati

Kommuner og virksomheder har allerede meldt 32 arealer, der kan anvendes til energiparker, ind. Arbejdet med de kommuner skal i gang med det samme.

- Dialogen om de første 32 arealer, som er indmeldt af kommuner og virksomheder, skal i gang, så kommuner selv eller med hjælp fra staten kan begynde at etablere parkerne på de egnede arealer. Allerede nu kan kommuner og virksomheder foreslå yderligere arealer, der potentielt kan anvendes som energiparker, og som kan indgå i de kommende ansøgningsrunder i hhv. 2024 og 2025, fremgår det af udspillet. 

Dernæst skal kommuner med energiparker have én adgang til de statslige myndighederpå natur- og miljøområdet og bedre rådgivning til myndighedsarbejdet.

- Projekter om vedvarende energi skal ikke forsinkes, fordi de drukner i vanskelige processer eller bureaukrati. I dag oplever opstillere af vedvarende energi, at de skal indhente over 20 forskellige tilladelser hos en række forskellige myndigheder. Det er simpelthen for svært og omfattende. I stedet laver vi nu én indgang på natur- og miljøområdet for kommuner og virksomheder, så det bliver nemmere at indhente de nødvendige tilladelser. Ingen projekter om vedvarende energi skal opleve at blive kastet rundt mellem myndigheder og spilde kostbar tid, udtaler miljøminister Magnus Heunicke

Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109