23948sdkhjf

Nye udbud og projekter: Varmepumpebygning i Aalborg og ny forsyningsledning i Sjørring

Havvandsvarmepumpe, Aalborg Forsyning, bygnings- og anlægsentreprise, Nordjyllandsværket

Udbuddet omhandler totalentreprise for ny havvandsvarmepumpebygning for havvandsvarmepumpeanlæg i Norbis Park, Aalborg.

Projektet indeholder en ny havvandsvarmepumpebygning for et havvandsvarmepumpeanlæg med et grundareal på ca. 3300 m², bestående af en høj maskinhal til varmepumper og en lavere sidebygning i 2 etager til elanlæg og fjernvarmeanlæg mm., en transformer gård og mellembygning til eksisterende elkedelbygning og endvidere havvandsrør og tilslutning til eksisterende havvandskanalanlæg. Kontrakten er én af flere aftaler vedrørende Aalborg Forsynings havvandsvarmepumpeprojekt, som primært er opdelt i en varmepumpentreprise og en bygnings- og anlægsentreprise.

Anslået samlet kontraktværdi: 120.000.000 kr. ekskl. moms

Byggeareal: 3300 kvm.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 14. september 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 27. september 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 7. september 2023


Etablering, drift og vedligehold af ladestandere - Nord- og Midtjylland (genudbud), Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen ønsker at øge udbredelsen af ladeinfrastruktur til opladning af elektriske køretøjer i Danmark og dermed understøtte den grønne omstilling. I tilknytning til de statslige ejendomme ejer Bygningsstyrelsen en række parkeringsarealer, hvor der ønskes etableret ladefaciliteter.

I den forbindelse ønsker Bygningsstyrelsen en seriøs leverandør og samarbejdspartner, som kan levere og drive funktionelle løsninger for ladefaciliteter med udgangspunkt i de konkrete forhold, der gælder på de respektive parkeringsarealer.

Anslået samlet kontraktværdi: 10.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 22. september 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 3. oktober 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 4. september 2023


Projektering og etablering af et samlet renseanlæg til det nye OUH, samt efterfølgende drift, service og vedligehold af dele af renseanlægget (renseteknikken) v. Regions Syddanmark, projektorganisationen for Nyt OUH

Den udbudte opgave omfatter projektering og etablering af et nyt Renseanlæg til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), samt efterfølgende drift, service og vedligeholdelse af dele af Renseanlægget ("Rense-teknikken") over en længere kontraktperiode. ”Rense-teknikken” består af bl.a. buffer- og udligningstanke, biologiske tanke med poleringsteknologi, pumpesump og opsamlingstank samt trykledning.

Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af:

a) Projektering og etablering af et samlet Renseanlæg i Bygge- og anlægsfasen

b) Drift, service og vedligehold af ”Rense-teknikken” i en efterfølgende Driftsfase på 10 år.

Kontraktperioden er fastlagt for at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

Til opgaven er desuden knyttet en udskydelsesret.

Anslået samlet kontraktværdi: 87.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 20. september 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 3. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 1. september 2023


Engineering support to cathodic protection to compressor station Everdrup, Baltic Pipe / Energinet Gastransmission

To ensure a long-term integrity and corrosion prevention at Energinets vital compressor station at Everdrup, a part of the Baltic Pipe project, Energinet are seeking a team of experienced engineers with expertise in cathodic protection to advise and assist in evaluating, optimizing, and maintaining our existing system at Compressor station Everdrup.

Earliest day for signing of contract and commencement of contract: 17-10-2023

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 26. september 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 2. oktober 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 4. september 2023


Indkøbsaftale på etablering og drift af ladestandere for Kolding Kommune

Nærværende tilbudsindhentning vedrører udvalgte placeringer Kolding Kommune hvor der både skal bydes ind med offentligt tilgængelige ladestandere samt ladestandere til koncessionsgivers egne biler, kaldet ”Kommunale Puljebiler”. Lokationer som er beregnede til Kommunale Puljebiler er i kortmaterialet markeret med dette ud for ”Bygningsfunktion”. Kolding Kommune kan ikke finansiere eller medfinansiere etableringen af ladestandere hvilket afspejler sig i tildelingskriterierne.

Ladestandere til Kommunale Puljebiler er kun tilgængelige til opladning af Kommunale Puljebiler og dermed ikke åbne for offentligheden.

Der kan i nærværende tilbudsindhentning bydes ind med normalladere, hurtigladere og, på udvalgte lokationer, lynladere.

Opgaven udbydes på koncessionslignende vilkår, men er vurderet til økonomisk at ligge under tærskelværdierne for koncessionsdirektivet. Tilbudsindhentningen gennemføres i henhold til ”Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter”, efter reglerne i udbudslovens § 192.

Anslået samlet kontraktværdi: 36.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 13. oktober 2023

Dato: 7. september 2023


Thisted Varmeforsyning - Sjørring Forsyningsledning / Thisted Kommune

For at flere forbruger kan komme på fjernvarme i stedet for olie/gas ønsker Thisted Varmeforsyning udvide forsyningsområdet med en forsyningsledning fra Thisted via Thorsted og videre til Sjørring. Efterfølgende bliver Sjørring by om konverteret til Fjernvarme med et nyt distributionsnet.

Der skal etableres en ca. 9,5 km forsyningsledning fra Thisted Varmeforsynings eksisterende pumpehus ved Flintborgvej i Thisted til placering af pumpehus i Sjørring på hjørnet af Vorupørvej og Svalegårdsvej.

Der foreligger godkendt projektforslag iht. varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning af Sjørring.

Overordnet plan for Thisted Varmeforsynings udvidelse af forsyningsområdet:

o Entreprise A1 Ledningsleverancen Sjørring Forsyningsledning

o Entreprise A2 Ledningsleverancen Sjørring Distributionsnet (ekskl. Stikledninger)

o Entreprise B – Grave- og smedeentreprise Sjørring Forsyningsledning

o Entreprise C – Grave- og smedeentreprise Sjørring Distributionsnet

Projektstart: Q4 2023

Projekt fuldført: Q1 2025

Projekttyper: Energi, Forsyning

Dato: 30. august 2023


Hashøj Kraftvarmeforsyning, Dalmose - solcelleanlæg / Slagelse Kommune

Hashøj Kraftvarmeforsyning har fremsendt en anmodning om ændring af den gældende Lokalplan 120, Erhvervsområde ved Industrivej i Dalmose, så lokalplanen giver mulighed for etablering af solcelleanlæg inden for området, hvilket Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget primo august 2023 har sagt ja til. Hashøj Kraftvarmeforsyning har af Slagelse Kommune købt et areal på ca. 14.000 kvm, hvorpå solcellerne etableres.

Grundareal: 14000 kvm.

Projekttyper: Energi

Dato: 29. august 2023

Artiklen er en del af temaet Udbud og projekter.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.066