23948sdkhjf

CO2-lagring: Energistyrelsen sender miljørapport i høring

Et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet, at Danmark skal kunne fange en stor del af den CO2, vi udleder og lagre den i den danske undergrund på steder, hvor der er gode vilkår.

Derfor indledte Energistyrelsen i efteråret arbejdet med de strategiske miljøvurderinger i forbindelse med CO2-lagring på land og kystnært og afholdte en offentlig høring og en række borgermøder om en afgrænsning af miljøvurderingen i forhold til CO2-lagring på land og kystnært.

Energistyrelsen har nu undersøgt og strategisk miljøvurderet otte områder på land og kystnært, hvor der er de rette vilkår for at kunne lagre CO2 i undergrunden. Undersøgelsen har resulteret i en miljørapport, som nu sendes i offentlig høring.

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Derudover har Energistyrelsen strategisk miljøvurderet den kommende bekendtgørelse, der vil danne lovgrundlaget for at muliggøre tidsbegrænsede pilot- og demonstrationsprojekter med injektion på under 100 kton CO2, inden for de samme geografisk afgrænsede områder omfattet af planen.

Miljørapporternes vurderinger afspejler, at de planlagte områder overordnet set er velegnede til at gennemføre den politisk besluttede CO2-lagring i Danmark. Den danske undergrund har et væsentligt geologisk og teknisk potentiale til lagring.

Samtidig er der i planen overordnet taget højde for de EU-beskyttede Natura 2000-områder ved en differentieret udpegning, hvor der skelnes mellem den geografiske udstrækning af reservoiret i undergrunden og den geografiske udstrækning af de arealer på overfladen.

Påvirkningerne fra de aktiviteter, som planen muliggør, i forhold til miljøforholdene på land og kystnært i og omkring de udpegede områder vil afhænge af, hvor og hvordan injektions- og lagringsaktiviteter efterfølgende vil blive gennemført.

Borgermøde og mulighed for at indsende kommentarer

Energistyrelsen har igangsat en høringsperiode, hvor borgere, virksomheder og andre myndigheder har mulighed for at komme med bemærkninger til forslagene til de strategiske miljøvurderinger. Styrelsen afholder således en række borgermøder, hvor det er muligt at komme med kommentarer og stille spørgsmål, og hvor resultaterne af miljøvurderingerne bliver fremlagt:

  • 6/6: Borgermøde i Hobro
  • 7/6: Borgermøde i Kjellerup
  • 8/6: Borgermøde i Hanstholm
  • 13/6: Borgermøde i Holeby
  • 14/6: Borgermøde i Havnsø
  • 19/6: Borgermøde online

Alle borgermøderne foregår i tidsrummet klokken 19.00 – 21.00.

Efter at høringen er afsluttet, vil Energistyrelsen samle de indgåede høringssvar og vurdere, hvorvidt disse giver anledning til at foretage justeringer eller ændringer i de foreslåede miljørapporter.

Herefter udarbejder Energistyrelsen en sammenfattende redegørelse, hvoraf det også fremgår, hvordan Energistyrelsen forholder sig til de indgåede høringssvar. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med Energistyrelsens afgørelse om godkendelse af den strategiske miljøvurdering.

På baggrund af miljørapporterne indstiller Energistyrelsen til Klima-, Forsynings og Energiministeren, om et eller flere af de undersøgte områder kan sendes i udbud med henblik på først efterforskning og senere lagring. Det er ministeren, der træffer endelig afgørelse om, hvilke af områderne, der sendes videre i udbud.

Fakta

  • Strategisk miljøvurdering (SMV) er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af overordnede planer og programmer, mens en miljøkonsekvensvurdering (VVM) er en grundig miljøvurdering af konkrete anlægsprojekter.
  • Den strategiske miljøvurdering af planen såvel som bekendtgørelsen for geologisk lagring af CO2 på land og kystnært fokuserer derfor på de overordnede miljømæssige konsekvenser ved beslutningen om at muliggøre CO2-lagringsaktiviteter i de udpegede områder.
  • Miljømyndighederne vil også foretage en offentlig høring i forbindelse med VVM-processen for de efterfølgende konkrete projekter.
  • Pilot- og demonstrationsprojekter betegner CO2-lagringsprojekter, hvor der lagres under 100 kiloton CO2 om året med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer. Tilladelser til pilot-og demonstrationsprojekter vil gælde i op til to år.

Kilde: Energistyrelsen

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.111