23948sdkhjf

Energinet får ministergodkendt en 6 GW-udvidelse af elnettet på Sjælland

Energinet har fået minister-godkendelse til modningsprojektet ’Grønt elnet til Sjælland og Lolland/Falster’, hvilket betyder, at Energinet må bruge penge og ressourcer på at lave en overordnet plan for Sjælland og Lolland/Falster og derefter sætte gang i modningsprojekter, der kan realisere planen. 

- Vi er glade for at have fået godkendelsen, så vi kan fortsætte med arbejdet. Modningsprojektet kræver meget omfattende analyser for at vurdere, om den omfattende udbygning af elnettet i DK2 overhovedet er mulig. Men når de overordnede analyser først er lavet, sparer vi tid i den anden ende, så der hurtigere kan laves beskrivelser og planlægning for de enkelte anlægsprojekter, siger Steen Ingwersen, seniorprojektleder hos Projektmodning i Energinet.

Elnettet på Sjælland og Lolland/Falster er et område som i elsammenhæng kaldes DK2, og hvor der i forvejen allerede er sat gang i flere mindre udbygningsprojekter af 132 kV-elnettet. Udbygningerne på 132 kV-nettet kan dog ikke følge med den markante udvikling i VE-projekter, der er på vej. 

Det nye projekt skal ud fra en helhedsorienteret tilgang undersøge en samlet løsning for udfordringen med at håndtere den grønne omstilling i DK2 samt eksisterende udfordringer med kapacitet i Køge/Roskilde snittet (se kortet) og sikre forsyningen til København.

Målet er en overordnet fremtidssikret løsning, som skal sikre transport af den forventede store produktion af grøn el fra Sydsjælland og Lolland/Falster til forbrugsområderne i nord og forsyne København med tilstrækkelig strøm.

Det vurderes at gennemførelsen af hele projektet vil forøge kapaicteten i DK2 med cirka 2,5-3 GW i Køge-Roskildesnittet og cirka 1,5-2 GW i Sydsjællandssnittet og cirka 1 GW i Lolland/Falster-snittet.

Højere tempo end ventet

De nuværende indmeldinger fra udviklere af projekter med vedvarende energi og fra netselskaber tyder på, at etablering af sol- og vindproduktion kommer til at ske hurtigere end hidtil forventet. Desuden er der i Folketingets "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022" et ønske om at fremskynde den grønne omstilling, så der skal indpasses en større mængde vedvarende energi i højere tempo end tidligere forudset.

På Sjælland og øerne forventes en stor del af udbygningen af solcelleparker at blive placeret på Sydsjælland og Lolland/Falster. Den seneste opgørelse fra Energinet over udbygning af vedvarende energi indeholder solprojekter på ca. 2 GW på Lolland-Falster, et vindprojekt på 260 MW og 2 GW sol på Sydsjælland samt PtX-projekter på op mod 600 MW i området. 

- Det er blandt andet denne potentielle udbygning og mere til, som det nye grønne elnet skal håndtere, så de store mængder vedvarende energi kan transporteres fra Sydsjælland og Lolland/Falster og videre til de mere forbrugstunge områder omkring København og Nordsjælland og til Energinets udlandsforbindelser, skriver Energinet på sin hjemmeside. 

Energinet har allerede sat gang i udbygninger i 132 kV-nettet på Lolland/Falster og Sydsjælland, men det vil ikke være tilstrækkeligt til at håndtere de nyeste forventninger til udviklingen. I den nye netstruktur, som modningsprojektet skal analysere, er der således indregnet flere 220- og 400 kV-forbindelser.

Netstrukturen skal desuden være robust over for en fremtid, hvor udviklingen af vedvarende energi er mere omfattende, så netstrukturen ikke begrænser udviklingen.

Samfundsøkonomisk gevinst

Det samlede netudbygningsprojekt vil have et budget på 5-6 milliarder kroner, men det vil samtidig have potentielle samfundsøkonomiske gevinster på 8-9 milliarder kroner, vurderer Energinet.

Et udbygget elnet vil nemlig have kapacitet til at håndtere fremtidens storskala-produktion af vedvarende energi – i modsætning til et elnet med begrænset kapacitet, hvor der vil være behov for at nedregulere produktionen af vedvarende energi.

Derudover kan netstrukturen håndtere tilslutning af yderligere potentielle projekter såsom havvindmølleparkerne Kriegers Flak 2 og Kadetbanke samt understøtte en fremtidig ny DK1-DK2 forbindelse.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094