23948sdkhjf

Renovering af højspændingsforbindelse i Jylland er midlertidig sat på pause

Energinet er i gang med en gennemgribende renovering af den vigtige 150- og 400 kV-højspændingsforbindelse i det østlige Jylland fra Aabenraa til Aarhus. 

Den grønne omstilling går imidlertid stærkt, og i forbindelse med at der skal indpasses mere vedvarende energi (VE) i transmissionsnettet, er der opstået behov for at revurdere kapaciteten i transmissionsnettet mellem Kassø og Trige. 

Energinet har derfor sat kabelprojekterne omkring Aarhus i bero, indtil det er fastlagt, hvilket behov der er for at kunne opretholde forsyningssikkerheden.

Det oplyser selskabet på sin hjemmeside. 

Tiden, indtil projektet kan sættes i gang igen, skal bruges til yderligere analyser på design, budget mm.
Forbindelsen er en central el-motorvej i det danske elnet, som har transporteret strøm rundt i det østlige Jylland siden 1970’erne. Den består af en 170 km lang højspændingsforbindelse fra Aabenraa til nord for Aarhus, som er ved at være moden til et grundigt vedligeholdelsesarbejde.

- Det er en af de mest centrale forbindelser, som skal renoveres og gøres klar til den grønne omstilling, hvor der bliver behov for masser af grøn strøm til de mange forbrugere i det østlige Jylland. Vi kan dog allerede nu se, at de forstærkninger, vi tidligere har besluttet, ikke længere holder, da udviklingen med tilslutning af solceller og vindmøller går rigtig stærkt lige nu, fortæller projektleder i Energinet, Mads Andersen.

En bedre fremtidssikret løsning

Energinet vælger nu at foretage nye analyser for at tilpasse projektet til den nye virkelighed. Regeringen fremlagde bl.a. sidste år planen "Danmark kan mere 2" med mål om, at elproduktion fra vindmøller og solceller på land skal firedobles frem mod 2030 for at sikre mere grøn strøm og uafhængighed af energi fra Rusland.

- Selvom det er ærgerligt, da vi i forvejen har travlt, så vil vi hellere stoppe op og lave tilretningerne nu end at gå i gang med et arbejde, som vi kan se, vil være forældet indenfor få år. Nu sørger vi for at få en økonomisk forsvarlig og fremtidssikret løsning, siger Mads Andersen.

Selve anlægsarbejdet er Energinet ikke gået i gang med endnu, men man var i fuld gang med myndighedsgodkendelser, screeningsansøgninger samt kontakt til kommuner og lodsejere. Dette arbejde er nu sat på hold.

Involverede partere har fået besked

Da projektet skal revurderes, kan det få betydning for den planlagte linjeføring. Det betyder, at der kan komme nye strækninger og linjeføringer, hvilket igen vil betyde, at nye lodsejere kan blive involveret, ligesom enkelte nuværende lodsejere måske ikke bliver berørt alligevel.

Kassø-Trige projektet forventes at starte op igen ved årsskiftet 2023/2024.

De involverede samarbejdspartnere, herunder kommuner og lodsejere har fået besked.

Mere om Kassø-Trige strækningen

Strækningen går fra højspændingsstation Kassø ved Aabenraa til højspændingsstation Trige nord for Aarhus, hvor en 170 km lang højspændingsforbindelse skal udskiftes og repareres.

Derudover består projektet af kabellægning af en 5,2 km lang 400 kV luftledninger over Årslev Engsø – et såkaldt forskønnelsesprojekt - samt kabellægning af to 150 kV-forgreninger til højspændingsstationerne i Viby og Hasle. Samtidig skal de to stationer forbindes med et nyt kabel, for at øge forsyningssikkerheden i Århus.

Kilde: Energinet

Se nøgletal for:
Læs mere om: højspændingsledninger
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.563