23948sdkhjf

De tunge drenge

| Medlemsnyhed | Indrykket af Hans Følsgaard A/S

Transformere skal følge markedet

SGB/Smit udvider sin globale produktion af transformatorer betydeligt og opfylder specifikke markedsbehov.

SGB/Smit, der er en af Hans Følsgaard A/S’ vigtigste leverandører af energitekniske produkter, udvider sin globale produktion af transformatorer betydeligt.

Det gør det lettere at lade de ofte tunge forsynings-produkter følge specifikke markedsbehovDe trådviklede produkter som transformatorer, fasedrejere og reaktorer hører til blandt de mest imponerende komponenter inden for energiforsyningen. Det er så også samtidigt nogle af de tungeste produkter, og i mange tilfælde er det meget mandskabskrævende at fremstille de trådviklede komponenter.

Med virksomheden SGB/Smit (Starkstrom Gerätebau) har Hans Følsgaard A/S opnået en status som leverandør af nogle af branchens bedste transformatorer, fasedrejere og reaktorer til markedet for energidistribution, og der er adskillige installationer og anlæg i Norden, hvori SGB’s produkter indgår. Traditionelt har det været et yderst populært agentur, da kvaliteten i det tyske håndværk ikke fornægter sig, og i den elektrotekniske infrastruktur, hvor down-time er et absolut no-go, så medfører en høj kvalitet af komponenterne også en meget høj grad af pålidelighed af det samlede system. Men med den stigende overgang til bæredygtige energiløsninger, bliver markedet for produkter til energisektoren i stadigt højere grad internationalt, og såvel lokale energiproducerende komponenter som selve energiproduktionen bevæger sig i stigende grad på kryds og tværs af markeder og landegrænser.

For visse løntunge komponentproducenter kunne det måske ses som en trussel, men hvor nogen reagerer på stormen ved at bygge vindmøller, så bygger andre – bogstaveligt talt – omvendt vindmøller. SGB har i den forbindelse set en fin mulighed for at udvide produktionen til nye markeder og med nye selskaber, hvilket indgår i virksomhedens strategi om at fordoble omsætningen i 2022 fra det nuværende 2017-niveau.

SGB forventer selvfølgelig ikke, at væksten skal opstå generisk. Selvfølgelig er der vind i sejlene på alle verdens markeder for tiden, men oven på etableringen af vellykkede datterselskaber gennem opkøb af virksomheder uden for Tyskland har SGB fået adgang til nye produktionsprocesser og fabrikker – og dermed også større markedsandele.

En del af de oversøiske markeder vokser også i et betydeligt tempo for tiden. Tag nu for eksempel det afrikanske kontinent. SGB har for nyligt købt to fabrikker i Sydafrika. Umiddelbart kunne det godt undre kunder i vores del af verden, men Afrika er i fremgang, og de afrikanske lande er ofte en ganske protektionistiske i forhold til hjemmemarkedet, så afrikanske energiselskaber foretrækker afrikansk producerede komponenter.

De to afrikanske virksomheder fremstiller forskellige transformatorprodukter. Den ene fabrik har specialiseret sig i mellemspændingsprodukter, 6 til 36kV, mens den anden har sat sig på markedet for nettransformatorer fra 50kV op til 400kV. Sidstnævnte kan håndtere effekter fra 10 til 400MVA, så det er altså produkter af en anseelig størrelse, vi taler om. De sydafrikanske fabrikker har kunder helt op til det nordøstlige hjørne af det afrikanske kontinent, så Sydafrika handler blandt andet med kunder på den arabiske halvø.

SGB har desuden fået fodfæste på det indiske marked ved at åbne en indisk produktion. Indien er ved at etablere en ganske betydelig produktion af vindenergi, og de bruger gerne vindgeneratorer, som er fremstillet lokalt i Indien – både af udenlandske og indiske producenter. Typisk har inderne hidtil købt deres transformatorer i Tyskland, men der eksisterer nu et krav om, at transformatorerne skal fremstilles lokalt. Det har ført til etableringen af en fabrikation af tørtransformatorer i 2 – 6MVA-klassen i Indien.

Det er selvfølgelig nogle meget store skridt ud i verden, som SGB foretager for tiden. Men den tyske transformatorproducent har foretaget lignende investeringer ud over Tysklands grænser tidligere med etableringen af en ny europæisk fabrik i Tjekkiet samt opkøb af en rumænsk transformatorproducent for nu et par år siden.
 

Den første ekspansion har været særdeles vellykket, og fabrikken i Rumænien er nu blevet betydeligt opdateret, så den efter rumænske forhold fremstår som meget moderne. Den nye fabrik i Tjekkiet har specialiseret sig i fremstil-ling af tørtransformatorer til både energi- og industriformål og i størrelsen 10 – 50kV samt 0,4 til 10MVA.


For vestlige kunder betyder etableringen og opkøbet af fabrikkerne i såvel Østeuropa og Afrika/Indien, at der bliver adgang til billigere transformatorer på internationalt plan. Der vil fortsat være kunder, som insisterer på tysk fremstillede produkter, men gennem datterselskaberne formår SGB/Smit at levere produkter, der er underlagt tysk kvalitetssikring, men fremstillet til noget lavere timelønninger end i Vesteuropa. I takt med, at energimarkederne bliver stadigt mere konkurrenceprægede, spiller prisen en tilsvarende større rolle i valget af komponenter til den elektriske infrastruktur, og det vil SGB kunne leve op til med produktionen i lavtlønsregionerne.
 

SGB/Smit har i dag på koncernplan op mod 2.000 ansatte, og med de mange nye tiltag er producenten – også på de markeder, som Hans Følsgaard servicerer – i stand til at levere transformatorer, fasedrejere og reaktorer, som følger den globale produktion af og handel med vindmøller.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Hans Følsgaard A/S

Theilgaards Torv 1
4600 Køge
Danmark
Hans Følsgaard A/S

Send til en kollega

0.098