23948sdkhjf

Sådan sikrer du et legionellafrit rørsystem

| Medlemsnyhed | Indrykket af Georg Fischer A/S

Hycleen automatiseringssystemet fra GF er en avanceret pakke til automatisering af drikkevandsanlæg. Sensorer og regulatorer indbygget i ventilerne logger de nødvendige data.

Hycleen Automation System
Revolutionerende sanitær automatiseringsproces og sikring af rent drikkevand
Hycleen Automation System fra GF sikrer en optimal hydraulisk udligning i det komplette drikkevandsdistributionsnet og garanterer en hygienisk upåklagelig drikkevandsinstallation. Ved hjælp af en central styreenhed, Hycleen Automation Master, er det muligt for brugere at betjene, programmere og analysere de integrerede regulerings- og skylleventiler. Derudover er det moderne cirkulations-reguleringssystem i besiddelse af talrige overvågnings- og meldingsfunktioner.

Kontrollér alle ventiler enkelt med én master
Hycleen automatiseringssystemet fra Georg Fischer A/S er en avanceret pakke til automatisering af drikkevandsanlæg. Sensorer og regulatorer indbygget i ventilerne logger de nødvendige data. Masteren og dens applikationer styrer alle processer og understøtter via logning og rapportering et drikkevandsanlæg med god hygiejnisk vandkvalitet. De synkroniserede komponenter er forbundet med hinanden på en måde, der er nem at håndtere.

Sikkert og hygiejnisk optimeret drikkevandsanlæg
Hycleen – Sikring af optimal drikkevandshygiejne i 4 trin
Med sit Hycleen automatiseringssystem understøtter GF planlæggere, installatører og ejendomsadministratorer på forskellige måder ved implementering af konceptet “Hycleen – Sikring af optimal drikkevandshygiejne i 4 trin”.

Forebyggelse

 • Tilstrækkelig cirkulation i alle rørsektioner
 • Sikring af minimumstemperatur iht. lokale krav og standarder
 • Konstant hydraulisk justering i alle driftsfaser
 • Regelmæssig udskiftning af vandet via automatisk gennemskylning

Overvågning

 • Løbende temperaturovervågning
 • Lagring af måledata og logning af hygiejniske foranstaltninger

Indgreb

 • Regelmæssig varmedesinfektion/kemisk desinfektion

Risikovurdering

 • Omfattede database til status- og risikovurdering


Med det centrale datalager og styringen via masteren gør de kraftige LegioTherm ventiler og sensorer samt den brugervenlige software og de smarte LegioTherm applikationer det muligt at automatisere vigtige hygiejniske forholdsregler.

Temperaturfølsom hydraulisk justering
Stillestående vand, ru overflader og temperaturer under 50 °C kan navnlig i større varmtvandsanlæg – fx på hospitaler, hoteller, plejehjem – fremme dannelsen af biofilm og dermed hastig vækst af legionella. Derfor er tilstrækkeligt høje temperaturer og regelmæssig udskiftning af vandet af stor vigtighed i forbindelse med forebyggelse af legionella.

Automatisk skylning afhængig af temperatur eller programmering
Hvis vand står stille i en længere periode, kan bakterierne i vandet formere sig, indtil de når en farlig koncentration. Hvis alt (koldt og varmt) vand i drikkevandsanlægget udskiftes inden for 3 dage, skylles bakterierne ud af anlægget, og bakteriekoncentrationen falder til et uskadeligt niveau.

Hycleen automatiseringssystemet muliggør automatisk gennemskylning af koldt- og varmtvandsrør, afhængigt af temperaturen eller på et bestemt tidspunkt på dagen (med timer).

Ventil
LegioTherm 2T og LegioTherm K ventilerne er sammen med masteren de vigtigste enheder i Hycleen automatiseringssystemet. Ventilerne aflæser løbende vandtemperaturen, og disse værdier overføres til masteren. Ventilerne aktiveres afhængigt af forudprogrammerede parametre. Under idriftsættelse registreres alle ventiler automatisk af masteren via deres id.

JRG LegioTherm 2T cirkulationscontroller

 • Justerbar lækagehastighed og flowhastighed, når ventilen er lukket
 • Højere linearitet og mere præcis regulering takket være særlig kegleprofil
 • Anvendelse: Hydraulisk kalibrering, varmedesinfektion,
  gennemskylning i forbindelse med vedligeholdelse (1 gang om ugen)

LegioTherm K skylleventil

 • Justerbart ventilløft: Flowhastighed med åben ventil
 • Anvendelse: Gennemskylning af koldt- eller varmtvandsanlæg

Mulige anvendelser

 • Hospitaler
 • Plejsehjem
 • Plejehjem

Læs alle detaljer på GF's hjemmeside her.

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E
2630 Taastrup
Danmark
Georg Fischer A/S

Billeder & videoer

Hycleen_Automation_System_valvehycleen automation how is it connectedgfps_buildingtechnology_hycleen

Send til en kollega

0.124