23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Det sikre valg af magnetventiler til drikkevand

Danfoss' nye magnetventilserie i CW724R ECO brass sikrer rent vand af høj standard til dig og dine kunder. Produkterne er certificeret af RISE og overholder drikkevandsdirektivet med lavt blyindhold og fremragende korrosionsbeskyttelse. Valget af CW724R ECO brass sikrer overholdelse af drikkevandsnormer og kravene i RoHS III, og forebygger korrosion i vandinstallationer.

Den nye magnetventilserie fra Danfoss i CW724R ECO brass sikrer, at du og dine kunder får rent vand af en helt ny standard. Porteføljen har opnået en række certi­ficeringer og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til overholdelse af love og bestemmelser, hvoraf følgende kan fremhæves:

 • Certificeret af RISE – gyldig i Danmark og Sverige. Kontrolleret og auditeret af Dansk Teknologisk Institut
 • Godkendelse overholder direktiv 98/83/EF (drikkevandsdirektivet), som angiver, at vand, der er beregnet til indtagelse af mennesker, skal overholde en ny og strengere kvalitetsstandard, der kun tillader særdeles små koncentrationer af metaller som for eksempel bly.
 • Ventilhuset til ventilerne er udført i CW724R ECO brass, som sikrer, at vandet er så rent som muligt. CW724R ECO brass indeholder ingen giftige tilsætningsstoffer og er bly- og nikkelfri. Materialet har fremragende korrosionsbeskyttelse sammenlignet med konventionel messing. Med hensyn til korrosion, dvs. modstandsdygtighed overfor spændingskorrosion, galvanisk korrosion og afzinkning, er CW724R ECO brass på niveau med Rødgods og Silicium Bronze.

Bliv klogere på valg af magnetventiler til drikkevand, godkendelser og materialevalg 

Det er afgørende at beskytte drikkevandet i blandt andet bolig- og erhvervsområder for at forhindre forurening af den offentlige vandforsyning. Selv de mindste mængder bakterier eller metaller kan resultere i sygdomsudbrud. Derfor har bolig- og planstyrelsen strammet bestemmelserne for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

For at sikre at disse, i videst muligt omfang, ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet, er der krav om godkendelse før en byggevare markedsføres og sælges i Danmark.

I Bolig- og Planstyrelsens bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:

 • Godkendt i den danske GDV-ordning eller
 • Certificeret i Tyskland med et DVGW-certifikat eller
 • Godkendt i Holland med en ATA-godkendelse/The KIWA Water Mark eller
 • Typegodkendt i Sverige af enten RISE eller KIWA Sverige

Det betyder, at hver eneste komponent skal have de rigtige godkendelser og overholde strenge krav, samtidig med at de også skal levere pålidelig drift på højt niveau.

Drikkevandsgodkendte magnetventiler fra Danfoss

Danfoss’ magnetventiler af typerne: EV210BW, EV221BW, EV220BW, EV228BW samt EV250BW har gennemgået grundige afprøvninger og overholder til fulde adskillige europæiske bestemmelser og standarder, herunder den svenske RISE-godkendelse som også er gældende i det danske marked.

En anden vigtig egenskab, som er anvendt i alle vores godkendte ventiler, er vores EPDM-pakningsmateriale af høj kvalitet. Denne pakning overholder til fulde de nye strenge europæiske bestemmelser og beskytter forbrugeren mod bakteriel forurening og anden farlig forurening.

Danfoss har testet forskellige materialer til anvendelse i produktion af vores magnetventiler og valget faldt på CW724R ECO brass, da dette materiale har mange gode egenskaber til anvendelse i drikkevands- og varmtvandsinstallationer såsom:

 • blyindhold <0,1% hvor mange andre metaller har blyindhold på >0,25 – 6%
  • Det meget lave blyindhold (<0,1% kaldes blyfri) betyder, at Danfoss ventilerne overholder drikkevandsnormerne som er udfærdiget af 4MSI bestående af Frankrig, Tyskland, Holland, England og Danmark.
  • Derudover lever de allerede op til RoHS III kravene, der forbyder mere end 0,1% bly i materialerne.

Korrosion 

Vi er bevidste om, at der bl.a. i: Vandinstallationer, eksempelsamling til Bygningsreglementet afsnit 21 og 24, 3.7 Krav i BR18 vedr. korrosion, 3.7.1 Korrosionsbestandighed m.v. står skrevet:

”Ved anvendelse af fittings og ventiler udført af afzinkningsbestandigt messing af typen CW602N eller tilsvarende er der stor risiko for spændingskorrosion, når komponenterne er i kontakt med rør af rustfrit stål eller plast. Derfor bør fittings og ventiler i dimensioner op til 1”, hvor godstykkelsen er lav, udføres af materialer, der ikke giver anledning til spændingskorrosion, fx rødgods, rustfrit stål eller plast. Ved blanding og kombinationer med forskellige typer af metaller skal metallernes spændingsrække iagttages og overholdes for at forhindre fx bi metallisk korrosion.”

Siden denne bekendtgørelse er udfærdiget, er der sket en stor udvikling i materialer til bl.a. produktion af magnetventiler, og det er i denne forbindelse, at Danfoss har valgt CW724R ECO brass grundet de ovenfor nævnte gode egenskaber for at sikre drikkevandet. Tests i laboratoriet har vist at CW724R ECO brass ligger på niveau med Rødgods og Silicium Bronze, når vi ser på modstandsdygtighed overfor spændingskorrosion, galvanisk korrosion og afzinkning.

Derudover bør man også tage i betragtning, at en magnetventils godstykkelse er betydelig større end rør og fittings som også beskrevet under “Drikkevandsgodkendte magnetventiler fra Danfoss”

Quicklinks: 

Danfoss A/S – Salg Danmark
Hårupvænget 11
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune
Danmark
CVR nummer: DK20165715
P nummer: 1000311543

Kontaktperson

PT
Per Thestrup
pth@danfoss.com

Send til en kollega

0.031