23948sdkhjf

Nitratsensor til online-vandanalysesystem

| Medlemsnyhed | Indrykket af Burkert Danmark A/S

SAK254- og nitratsensor fås til online-vandanalysesystemet type 8905

Med de nye sensormoduler type MS08 og type MS09 kan vores online-vandanalysesystem type 8905 nu også måle SAK254-værdien (opløste organiske stoffer) og nitratindholdet i vandet. Begge sensorer er særligt velegnede til vandanalyse inden for rensning af drikke- og procesvand.

Sensorer til SAK254- og nitratmåling

Stadig strengere love og regler kræver, at man overholde grænseværdier for bestemte vandparametre ved rensning af drikkevand. Eksempelvis er grænseværdien for nitrat i drikkevandet i hele Europa 50 mg/l.

Dertil kommer, at drikkevandet i områder med ekstensivt landbrug og den deraf følgende brug af gødningsmidler i stadig højere grad bliver belastet med nitrat, og det gør det stadig sværere at overholde den gældende grænseværdi. Det gør det endnu vigtigere løbende at overvåge disse vandparametre, eksempelvis med vores nye sensor type MS09.

I naturligt forekommende vandområder, men også i drikkevand og renset spildevand, er der desuden forekomster af forbindelser, der kun er langsomt bionedbrydelige, f.eks. ligniner, tanniner og humus. Ved brug af SAK254-sensorer, som f.eks. vores nye type MS08, kan man også overvåge grænseværdierne for opløste organiske substanser i vandet og på den måde udelukke de sidste sikkerhedsrisici for forbrugerne.

Optisk absorptionsmåling

I de nye sensorer type MS08 og type MS09 sker SAK254- og nitratovervågningen efter princippet om optisk absorptionsmåling. De organiske forbindelser, der er opløst i vandet, absorberer specifikke bølgelængder i UV-lysspektrummet. Ved at måle absorptionen kan der ved hjælp af algoritmer drages konklusioner om koncentrationen af disse stoffer i vandet.

Type MS08: SAK254-måling

Sensoren type MS08 anvender optisk absorptionsmåling ved 254 nm og 530 nm til kompensation for uklarhed, og det realiseres ved hjælp af 2 lysdioder og en sensor. Ud over SAK254- og uklarhed-530-værdierne kan værdierne TOCeq, BODeq og CODeq også måles ved hjælp af applikationsspecifik korrelation.

Se mere her

Medlemsnyhed

Indrykket af
Burkert Danmark A/S

Hørkær 24
2730 Herlev
Danmark
Burkert Danmark A/S

Send til en kollega

0.109