23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 202-492494
Offentliggjort
18.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms stad, Exploateringskontoret

Kontrollprogram avseende grundvattennivåer och sättningar i mark och byggnader


Stockholms stad, Exploateringskontoret

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad, Exploateringskontoret
212000-0142
Box 8189
Stockholm
104 20
Sverige
Kontaktperson: Bengt Herlin
E-post: bengt.herlin@extern.stockholm.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kontrollprogram avseende grundvattennivåer och sättningar i mark och byggnader

Referensnummer: E2019-00776
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90730000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholms stad utför sedan lång tid tillbaka mätningar av grundvattennivåer och marksättningar i ett stort antal mätpunkter inom Stadens gränser. Även sättningar i hus (dubbar installerade i socklar) kontrolleras på ett antal byggnader i Innerstaden och i Gamla stan.

I Stadens digitala arkiv finns ca 480 grundvattenrör och ca 37 markpeglar samt ca 1 375 dubbar i Gamla Stan och ca 915 dubbar i Innerstaden. Vissa av dessa är dock ur funktion, borttagna etc.

Syftet med mätningarna är att kontrollera grundvattennivåer och sättningsrörelser, dels för en översiktlig uppföljning, dels för att resultaten skall kunna utgöra underlag i olika bedömningar och utredningar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71355000
90732600
90733000
90733700
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Stockholms stad utför sedan lång tid tillbaka mätningar av grundvattennivåer och marksättningar i ett stort antal mätpunkter inom Stadens gränser. Även sättningar i hus (dubbar installerade i socklar) kontrolleras på ett antal byggnader i Innerstaden och i Gamla stan.

I Stadens digitala arkiv finns ca 480 grundvattenrör och ca 37 markpeglar samt ca 1 375 dubbar i Gamla Stan och ca 915 dubbar i Innerstaden. Vissa av dessa är dock ur funktion, borttagna etc.

Syftet med mätningarna är att kontrollera grundvattennivåer och sättningsrörelser, dels för en översiktlig uppföljning, dels för att resultaten skall kunna utgöra underlag i olika bedömningar och utredningar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Kvalite / Viktning: Stor betydelse
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 123-300444
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
GEOSIGMA Aktiebolag
556412-7735
Box 894
Uppsala
751 08
Sverige
E-post: jenny.johansson@geosigma.se
Nuts-kod: SE1

Internetadress: http://www.geosigma.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2019

Send til en kollega

0.063