23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-324054
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Drivmedel 2018


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
202100-0829
Box 2218
Stockholm
103 15
Sverige
Kontaktperson: William Friberg
E-post: william.friberg@kammarkollegiet.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kammarkollegiet.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Drivmedel 2018

Referensnummer: 23.3-292-19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar nedanstående drivmedel vid stationstankning samt tillhörande varor och tjänster för bilens framförande och nyttjande.

Drivmedel vid stationstankning:

— Bensin MK1 95 oktan

— Bensin MK1 98 oktan

— Diesel MK1

— Etanol E85

— Fordonsgas

— HVO100

— Snabbladdning av elbilar/laddhybrider

Upphandlingen avser ett rikstäckande ramavtal.

Uppskattad omsättning på kommande ramavtal är ca 200 miljoner SEK per år, inklusive punktskatter, exlusive moms. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2019-09-16 och löper därefter under en period om 24 månader från och med att det trätt i kraft. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 200 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09120000
09132000
09134200
50112300
63712000
63712600
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga

Inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra

Gemensamma avtal i syfte att effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. I uppdraget ingår även att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtalen.

Upphandlingen omfattar nedanstående drivmedel vid stationstankning samt tillhörande varor och tjänster för bilens framförande och nyttjande.

Drivmedel vid stationstankning:

— Bensin MK1 95 oktan

— Bensin MK1 98 oktan

— Diesel MK1

— Etanol E85

— Fordonsgas

— HVO100

— Snabbladdning av elbilar/laddhybrider

Tillhörande varor och tjänster för bilens framförande och nyttjande så som:

— Fordonstvätt i automattvätt eller tvätthall,

— Förbrukningsvaror till fordon, t.ex. låsolja, glykol, K-sprit, spolarvätska, glödlampor, torkarblad.

Bromsvätska, batterivatten, säkringar, tvättschampo, tvättsvamp, avfettningsmedel och AdBlue.

— Hyra av släpvagn och båttrailer.

Upphandlingen avser ett rikstäckande ramavtal. Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Uppskattad omsättning på kommande ramavtal är ca 200 miljoner SEK per år, inklusive punktskatter, exlusive moms. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2019-09-16 och löper därefter under en period om 24 månader från och med att det trätt i kraft. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

I denna upphandling kommer samtliga villkor att vara fastställda i ramavtalet. Uppdrag ges genom en fast rangordning.Denna upphandling genomförs genom ett öppet upphandlingsförfarande enligt lagen (2016:1145) om offentligupphandling.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets

Språk, om inte annat framgår av respektive krav. Enstaka ord kan vara på engelska/danska och norska. Produktbeskrivningar/certifikat samt därmed jämförliga handlingar kan vara på engelska/danska och norska.

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-05-13 23:59.

Tilldelningsbeslut förväntas fattas under kvartal 2 år 2019.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 072-169675
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Circle K Sverige AB
556000-6834
STOCKHOLM
118 88
Sverige
E-post: scsn@circlekeurope.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.statoil.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 130 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Preem Aktiebolag
556072-6977
Juridikavdelningen, Warfvinges väg 45
STOCKHOLM
112 80
Sverige
E-post: petter.karlsson@preem.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.preem.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
OK-Q8 AB
556027-3244
Box 23900
STOCKHOLM
104 35
Sverige
E-post: erik.wretholm@okq8.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.okq8.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 50 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/07/2019

Send til en kollega

0.118