23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 118-290650
Offentliggjort
21.06.2019
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Trafikverket

Request for information (RFI) - Maskinell snöröjning av Trafikverkets spåranläggningar medelst smältning eller likvärdig metodik


Trafikverket

Periodiskt meddelande – försörjningssektorerna

Detta meddelande är endast ett periodiskt meddelande

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Jan Eliasson
Telefon: +46 101238124
E-post: jan.eliasson@trafikverket.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Request for information (RFI) - Maskinell snöröjning av Trafikverkets spåranläggningar medelst smältning eller likvärdig metodik

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Som förberedelse inför eventuell anskaffning av snöröjningstjänst på större rangerbangårdar medelst metodik som innebär att snö i stället för att flyttas till annan plats, smälts bort eller flyttas på likvärdigt sätt, eftersöker Trafikverket information om vilka lösningar och/eller leverantörer som finns på marknaden. Tjänsten avses att kunnas tas i bruk fr.o.m. vinter-säsongen 2020/2021 och fram t.o.m. vintersäsongen 2021/2022, med option på minst ytter-ligare två vintersäsonger. Trafikverkets krav på tjänsten framgår av "Uppdragsbeskrivning" (se externa dokument) vari också finns ett frågeformulär som leverantör använder för att besvara ställda frågor. "Uppdragsbeskrivning", undertecknad och med besvarade frågor inges därmed som svar på denna RFI.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
43313000
43313100
43313200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE1
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Som förberedelse inför eventuell anskaffning av snöröjningstjänst på större rangerbangårdar medelst metodik som innebär att snö i stället för att flyttas till annan plats, smälts bort eller flyttas på likvärdigt sätt, eftersöker Trafikverket information om vilka lösningar och/eller leverantörer som finns på marknaden. I nuläget har Trafikverket enbart kännedom om en sådan metodik vilket endast en leverantör kan leverera. I fall det på marknaden finns ytterligare leverantörer som på likvärdigt sätt kan leverera aktuell tjänst avser Trafikverket att i stället för icke konkurrensutsatt förfarande (med föregående annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering dvs. en s.k. annons om förhandsinsyn) anskaffa denna medelst konkurrensutsatt förfarande. Tjänsten avses att kunnas tas i bruk fr.o.m. vintersäsongen 2020/2021 och fram t.o.m. vintersäsongen 2021/2022, med option på minst ytterligare två vintersäsonger. Trafikverkets krav på tjänsten framgår av handling "Uppdragsbeskrivning" vari också finns ett frågeformulär som leverantör använder för att besvara ställda frågor. "Uppdragsbeskrivning", undertecknad och med besvarade frågor inges därmed som svar på denna RFI.

II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
02/09/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019

Send til en kollega

0.091