23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 117-287830
Offentliggjort
20.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

SKL Kommentus Inköpscentral AB

Tjänster för avtalsuppföljning 2018


SKL Kommentus Inköpscentral AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SKL Kommentus Inköpscentral AB
556819-4798
Hornsgatan 15
Stockholm
117 99
Sverige
Kontaktperson: Charlotte Dagnäs
E-post: charlotte.dagnas@sklkommentus.se
Nuts-kod: 00

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sklkommentus.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tjänster för avtalsuppföljning 2018

Referensnummer: 10416
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72221000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar tjänster för avtalsuppföljning och ska tillgodose UM:s behov av uppföljning av krav ställda i upphandlade avtal.

Upphandlingen är indelad i fyra anbudsområden:

— Anbudsområde 1 - Ekonomi

— Anbudsområde 2 - Hållbara leveranskedjor

— Anbudsområde 3 - Fabriksrevision

— Anbudsområde 4 - Informationssäkerhet

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 1 150.00 SEK / Högsta anbud: 1 480.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71313000
71730000
71900000
72223000
79130000
79200000
79412000
79700000
90700000
90714000
90715000
98342000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar tjänster för avtalsuppföljning och ska tillgodose UM:s behov av uppföljning av krav ställda i upphandlade avtal.

Upphandlingen är indelad i fyra anbudsområden:

— Anbudsområde 1 - Ekonomi

— Anbudsområde 2 - Hållbara leveranskedjor

— Anbudsområde 3 - Fabriksrevision

— Anbudsområde 4 - Informationssäkerhet

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 238-543816
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Certezza AB
556536-1150
Kornhamnstorg 61
Stockholm
111 27
Sverige
E-post: upphandling@certezza.net
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 1 150.00 SEK / Högsta anbud: 1 480.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Secure State
556689-2294
Knäppingsborgsgatan 13B
Norrköping
602 26
Sverige
E-post: marketing@securestatecyber.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 1 150.00 SEK / Högsta anbud: 1 480.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Certezza AB, Secure State Cyber AB
Stockholm
Sverige
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 1 150.00 SEK / Högsta anbud: 1 480.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/06/2019

Send til en kollega

0.12