23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-239300
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

SKOGSSTYRELSEN

El-kraft för hela Sks


SKOGSSTYRELSEN

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SKOGSSTYRELSEN
202100-5612
Vallgatan 8
Jönköping
551 83
Sverige
Kontaktperson: Jens Folkesson
E-post: jens.folkesson@skogsstyrelsen.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skogsstyrelsen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

El-kraft för hela Sks

Referensnummer: 2019-623
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

El-kraft för hela myndighetens lokaler/fastigheter

Upphandlande myndighet

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt för att öka medvetandet om skogens betydelse. Läs mer om oss på www.skogsstyrelsen.se.

Inbjudan att lämna anbud avseende el-energi, el-kraft från år 2019-2023

Skogsstyrelsen välkomnar intresserade leverantörer att lämna anbud avseende elenergi producerad av förnybara energikällor till Skogsstyrelsens anläggningar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09310000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Inbjudan att lämna anbud avseende el-energi, el-kraft från år 2019-2023 för Skogsstyrelsens totala elbehov (till ca 70 anläggningar),

Producerad av förnyelsebara energikällor till Skogsstyrelsens anläggningar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 058-133437
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Elkraft Sverige AB
556559-9668
Telefonvägen 30
Hägersten
126 26
Sverige
E-post: johan.steen@elkraftsverige.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/05/2019

Send til en kollega

0.125