23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 059-136718
Offentliggjort
25.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hagfors kommun

Vindere

Slamtömning, spolning, rotskärning, rörfilmning m.m

(29.05.2019)
UTAB, Ulvsby Transport AB
Box 8026
650 08 Karlstad

Opdateringer

Rettelse
(28.03.2019)

IV.2.2
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
instead of:
Datum: 23-04-2019
Read:
Datum: 29-04-2019

Slamtömning, spolning, rotskärning, rörfilmning med mera


Hagfors kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Hagfors kommun
Dalavägen 10-12
Hagfors
683 30
Sverige
Kontaktperson: Peter Melberg
Telefon: +46 56318575
E-post: upphandling@hagfors.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hagfors.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=42763
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=42763
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Slamtömning, spolning, rotskärning, rörfilmning med mera

Referensnummer: UPH 2018-10
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90513600
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hagfors, Sunne och Torsby kommuner upphandlar slamtömning, spolning, rotskärning, rörfilmning m.m. Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunernas skyldighet/behov att samla in och transportera bort slam från hushåll, mindre kommunala reningsverk, fett och oljeavskiljare, rensning/sugning av dagvattenbrunnar, rotskärning och filmning av ledningar. Upphandlingen är uppdelad i två delar.

— Del 1 består av hämtning av slam från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk kopplade till hushåll samt tömning av fettavskiljare i beställarens verksamheter,

— Del 2 består av hämtning av slam från mindre kommunala avloppsreningsverk, sand från sandfång, rensning av kommunala dagvattenbrunnar, tömning och återfyllning av beställarens egna oljeavskiljare samt spolning, rotskärning och filmning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 500 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Slamtömning, spolning, rotskärning, rörfilmning med mera

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90513600
90513700
90642000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hagfors, Sunne och Torsby kommuner upphandlar slamtömning, spolning, rotskärning, rörfilmning m.m. Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunernas skyldighet/behov att samla in och transportera bort slam från hushåll, mindre kommunala reningsverk, fett och oljeavskiljare, rensning/sugning av dagvattenbrunnar, rotskärning och filmning av ledningar. Upphandlingen är uppdelad i två delar.

— Del 1 består av hämtning av slam från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk kopplade till hushåll samt tömning av fettavskiljare i beställarens verksamheter,

— Del 2 består av hämtning av slam från mindre kommunala avloppsreningsverk, sand från sandfång, rensning av kommunala dagvattenbrunnar, tömning och återfyllning av beställarens egna oljeavskiljare samt spolning, rotskärning och filmning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 500 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2026
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Max 36 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 30/04/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Rådhuset Stora torget
Karlstad
652 24
Sverige
Telefon: +46 54148500
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54148530

Internetadress: www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/03/2019

Send til en kollega

0.09