23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 059-136686
Offentliggjort
25.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Vindere

(12.06.2019)
SP Utemiljö AB
Furirgatan 11
582 12 Linköping

(12.06.2019)
GOTTFRIED STEINBACH
GROSSBO 20
774 98 HORNDAL

(12.06.2019)
Patric Engfeldt
Kråkbacken 3
783 92 Stora Skedvi

(12.06.2019)
Mjölnargården Entreprenad AB
Mjölnarbacken 12
776 93 HEDEMORA

(12.06.2019)
Mattias Lundell
Rågsveden 133
780 54 Äppelbo

(12.06.2019)
Bröderna Tranberg HB
Box 45
780 67 Sälen

(12.06.2019)
Tomas B Skogsservice AB
Melltorpsvägen 36
683 40 UDDEHOLM

Ramavtal för ängsskötsel i skyddade naturområden och områden med hotade arter


Länsstyrelsen i Dalarnas län

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Länsstyrelsen i Dalarnas län
202100-2429
Åsgatan 38
Falun
791 84
Sverige
Kontaktperson: Marita Nygårds-Gullstrand
E-post: marita.nygards@lansstyrelsen.se
Nuts-kod: SE312

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/dalarna

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjikriqof&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjikriqof&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för ängsskötsel i skyddade naturområden och områden med hotade arter.

Referensnummer: 512-3176-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
77310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Länsstyrelsen i Dalarnas län upphandlar ramavtal för tre uppdragskategorier avseende ängsskötsel innefattande slåtteruppdrag, ängsskötsel med särskilda kunskapskrav samt lieslåtter- och hamlingskompetens samt resurser för samordning av slåtteruppdrag.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
77300000
77312000
77314000
77340000
90513000
90700000
92533000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Länsstyrelsen i Dalarnas län upphandlar ramavtal för tre uppdragskategorier avseende ängsskötsel innefattande slåtteruppdrag, ängsskötsel med särskilda kunskapskrav samt lieslåtter- och hamlingskompetens samt resurser för samordning av slåtteruppdrag.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/06/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 24/04/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Falun
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/03/2019

Send til en kollega

0.102