23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067748
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

SMOKA I/S

Transport og behandling af farligt affald


SMOKA I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SMOKA I/S
35433430
U-Vej 7
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Asger Sparholt
Telefon: +45 52344339
E-mail: ras@horten.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/94118b7e-c6c8-45a7-a5c6-cfbf8340e86d/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport og behandling af farligt affald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter 25 delaftaler vedrørende transport og behandling af farligt affald (med undtagelse af delaftale 11, som kun omfatter behandling). På hver delaftale indgås der en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Hver rammeaftale indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for rammeaftalerne forventes at være 1.4.2019.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Syrer, efter nationale regler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90512000
90520000
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: Klasse 8,

- Pakketype: Fade,

- Årlig estimeret mængde: 34 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Baser, efter nationale regler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90520000
90510000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: Klasse 8,

- Pakketype: Fade,

- Årlig estimeret mængde: 21.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Syrer efter ADR regler

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: Klasse 8,

- Pakketype: Dunke, fade - Årligt estimere mængde: 17 ton,

- Pakketype: Tromler - Årlig estimeret mængde: 5 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Baser efter ADR regler

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90520000
90510000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: Klasse 8,

- Pakketype: Dunke, fade. - Årlig estimerede mængde: 11 ton,

- Pakketype: Tromler - Årlig estimeret mængde: 2 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Palletanke med syre eller base

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Affaldstype: Palletanke med syre eller base, anslået fordeling organisk 30% / uorganisk 70%,

- Primær mærkning: Klasse 8,

- Pakketype: Palletanke,

- Årlig estimeret mængde: 70 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Halogen- eller svovlholdigt organisk affald efter nationale relger/ADR regler

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Affaldstype: Halogen- eller svovlholdigt organisk affald (min. 1%), efter nationale regler/ADR regler,

- Pakketype: Dunke - Årlig estimeret mængde: 5 ton,

- Pakketype: Fade - Årlig estimeret mængde: 30ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Brandfarlige væsker efter nationale regler

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90512000
90520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: Klasse 3,

- Pakketype: Fade,

- Årlig estimeret mængde: 150 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Brandfarlige væsker efter ADR regler

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: Klasse 3,

- Pakketype: Dunke, fade,

- Årlig estimeret mængde: 40 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ukendt affald fra genbrugspladser, som accepteres under UN3286

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90520000
90512000
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Affaldstype: Ukendt affald fra genbrugspladser. Fraktionen kan indeholde alle stoffer, som accepteres under UN3286,

- Primær mærkning: UN3269 fra genbrugspladser eller erhverv,

- Pakketype: Dunke, fade,

- Årlig estimeret mængde: 75 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kviksølvholdigt affald efter nationale regler eller ADR regler

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Pakketype: Dunke. - Årlig estimeret mængde: 400 kg.,

- Pakketype: Fade. - Årlig estimeret mængde: 1 500 kg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fyrværkeri, nødblus, røgbomber, nødraketter klasse 1 (tørt)

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Pakketype: Fade.

- Årlig estimeret mængde: 1 100 kg.

Denne delaftale omhandler kun behandling af farligt affald. Tilbudsgiver skal dermed ikke afgive pris for afhentning og transport.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fyrværkeri, vådt

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Pakketype: Fade,

- Årlig estimeret mængde: 7,5 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pesticider og andet klasse 6.1 i småemballage efter nationale regler eller ADR regler

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: Klasse 6.1,

- Pakketype: Fade,

- Årlig estimeret mængde: 15 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Gødning

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Pakketype: Dunke. - Årlig estimeret mængde: 1 ton,

- Pakketype: Fade - Årlig estimeret mængde: 30 ton,

- Pakketype: Poser på paller - Årlig estimeret mængde: 4 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Oxiderende og reaktivt affald, herunder peroxider

Delkontraktnr.: 15
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: Sorteres efter tilbudsgivers specifikation,

- Pakketype: Dunke. - Årlig estimeret mængde: 0,5 ton,

- Pakketype: Fade - Årlig estimeret mængde: 7 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Oliefiltre

Delkontraktnr.: 16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Affaldstype: Oliefiltre, som skal genanvendes,

- Pakketype: Storcontainer,

- Årlig estimeret mængde: 50 ton.

Oliefiltre skal sendes til genanvendelse. Leverandøren skal stille en 20 fods container til opsamling til rådighed på Smoka. Leverandøren skal enten have en tom container med til ombytning, eller levere en tom container retur samme dag, med mindre andet aftales.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Spraydåser

Delkontraktnr.: 17
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Affaldstype: Spraydåser, som skal genanvendes,

- Primær mærkning: UN1950,

- Pakketype: 660 liter containere,

- Årlig estimeret mængde: 65 ton.

Spraydåser skal sendes til genanvendelse. Leverandøren skal stille et tilstrækkeligt antal (pt. Ca. 120 stk.) 660 L containere til rådighed til indsamling. Containerne skal være funktionsdygtige, opmærkede og med poser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Akkumulatorer

Delkontraktnr.: 18
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Pakketype: Akkumulatorer,

- Årlig estimeret mængde: 130 ton.

Leverandøren skal stille et tilstrækkeligt antal (pt. ca. 90 stk.) akkumulatorkasser til rådighed til indsamling. Akkumulatorkasserne skal være funktionsdygtige, opmærkede og rengjorte.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Medicin fra erhverv

Delkontraktnr.: 19
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Pakketype: Fade. - Årlig estimeret mængde: 15 ton,

- Pakketype: Paller - Årlig estimeret mængde: 5 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Gasdåser

Delkontraktnr.: 20
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: UN2037,

- Pakketype: Fade,

- Årlig estimeret mængde: 4,5 ton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Lightere

Delkontraktnr.: 21
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Primær mærkning: UN1057,

- Pakketype: Fade,

- Årlig estimeret mængde: 600 kg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Lithium batterier

Delkontraktnr.: 22
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Pakketype: Fade,

- Årlig estimeret mængde: 1 700 kg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kølervæske

Delkontraktnr.: 23
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Affaldstype: Kølervæske,

- Årlig estimeret mængde: 40 ton,

- Fraktionen afhentes på Smoka i slamsuger, minimum 10 ton pr. gang.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tom urenset småemballage (under 25 liter)

Delkontraktnr.: 24
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90520000
90510000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Tom urenset småemballage under 25 liter,

- Primær mærkning: UN 3509,

- Pakketype: Fade - Årlig estimeret mængde: 1 ton,

- Pakketype: 660 liter containere,

- Årlig estimeret mængde: 4 ton.

Leverandøren skal stille et tilstrækkeligt antal (pt. Ca. 120 stk.) 660 L containere til rådighed til indsamling. Containerne skal være funktionsdygtige, opmærkede og med poser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tom urenset emballage (over 25 liter)

Delkontraktnr.: 25
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90520000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Tom urenset emballage over 25 liter,

- Primær mærkning: UN 3509,

- Pakketype: Bulk,

- Årlig estimeret mængde: 10 ton.

Bulk består af storemballage, tromler og palletanke. Leverandøren skal stille en 20 fods container til opsamling til rådighed på Smoka. Leverandøren skal enten have en tom container med til ombytning, eller levere en tom container retur samme dag, med mindre andet aftales.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 012-024228
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 18
Delkontraktnr.: 18
Betegnelse:

Akkumulatorer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet af delaftale 18: Akkumulatorer aflyses, da kontraktsvilkårene ikke er hensigtsmæssige i forhold til ydelsen og dens bortskaffelse. Ordregiver overvejer nye muligheder for at gennemføre indkøb af transport og behandling af akkumulatorer. For god ordens skyld bemærkes, at udbuddet forsætter uændret i relation til de resterende delaftaler.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.095