23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 223-510947
Offentliggjort
20.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Njudung Energi Vetlanda AB

Krossning av avfall


Njudung Energi Vetlanda AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Njudung Energi Vetlanda AB
556107-7248
Box 154
Vetlanda
574 22
Sverige
Kontaktperson: Jennie NIelsen
Telefon: +46 383-763872
E-post: jennie.nielsen@njudung.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.njudung.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Krossning av avfall

Referensnummer: UH-2018-34
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Njudung Energi har avsikt att teckna ramavtal avseende krossning av avfall som i huvudsak består av träavfall, brännbart avfall och grovt brännbart avfall.

Upphandlingen omfattar även sållning av kompostjord.

Upphandlingen omfattar krossning av avfall främst på Njudung Energis avfallsanläggning Flishult, men även andra på andra anläggningar i regionen som Njudung Energi vid vart tillfälle har avtal med.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90000000
90500000
90510000
90513000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Njudung Energi har avsikt att teckna ramavtal avseende krossning av avfall som i huvudsak består av träavfall, brännbart avfall och grovt brännbart avfall.

Upphandlingen omfattar även sållning av kompostjord.

Upphandlingen omfattar krossning av avfall främst på Njudung Energis avfallsanläggning Flishult, men även andra på andra anläggningar i regionen som Njudung Energi vid vart tillfälle har avtal med.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 188-424952
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Krossning av avfall

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Claessons Energiåtervinning AB
556718-0418
Granshult 51
Bankeryd
564 91
Sverige
Telefon: +46 708-371201
E-post: mats@claessonsenergi.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 068 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
Jönköping
550 02
Sverige
Telefon: +46 36-156600
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Fax: +46 36-156655

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/11/2018

Send til en kollega

0.078