23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 222-508811
Offentliggjort
17.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Njudung Energi Vetlanda AB

Ekonomiser och Överhettare


Njudung Energi Vetlanda AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Njudung Energi Vetlanda AB
556107-7248
Box 154
Vetlanda
574 22
Sverige
Kontaktperson: Jennie NIelsen
Telefon: +46 383-763872
E-post: jennie.nielsen@njudung.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.njudung.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vetab/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35228
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vetab/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35228
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: El, VA och Fjärrvärme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ekonomiser och Överhettare

Referensnummer: UH-2018-7
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Njudung Energis Fjärrvärmeverksamhet har för avsikt att upphandla en ny Economiser och Överhettare till panna 6 i Vetlanda.

Entreprenaden avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av i ny ekonomiser och överhettare samt de arbeten som behövs för befintlig ekonomiser och överhettare.

I entreprenaden ingår också demontage och återmontage av väggar, täckplåtar, isolering, räcken, plattformar och annat som kan behövas för åtkomst.

Vidare ingår dokumentation, provtryckning, all normenlig kontroll, samt deltagande i projektmöten och morgonmöten.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50500000
44100000
44600000
45262600
42515000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Njudung Energis Fjärrvärmeverksamhet har för avsikt att upphandla en ny Economiser och Överhettare till panna 6 i Vetlanda.

Entreprenaden avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av i ny ekonomiser och överhettare samt de arbeten som behövs för befintlig ekonomiser och överhettare.

I entreprenaden ingår också demontage och återmontage av väggar, täckplåtar, isolering, räcken, plattformar och annat som kan behövas för åtkomst.

Vidare ingår dokumentation, provtryckning, all normenlig kontroll, samt deltagande i projektmöten och morgonmöten.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 7 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 24/01/2019
Slut: 31/01/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/12/2018
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska, Norska, Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/03/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
Jönköping
550 02
Sverige
Telefon: +46 36-156600
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Fax: +46 36-156655

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/11/2018

Send til en kollega

0.086