23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 222-508050
Offentliggjort
17.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Opdateringer

Rettelse
(05.12.2018)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 15-12-2018
Time: 23:59
Read:
Datum: 16-12-2018
Time: 23:59


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afcqqivuem

Tekniska konsulter Miljö 2019


Aktiebolaget Svenska Bostäder

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Aktiebolaget Svenska Bostäder
556043-6429
Box 95
Vällingby
162 12
Sverige
Kontaktperson: Almir Sulejmanovic
E-post: almir.sulejmanovic@svenskabostader.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svenskabostader.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwphloewn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwphloewn&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter Miljö 2019

Referensnummer: 18/66
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser miljökonsulter för AB Svenska Bostäder med dotterbolag (nedan beställaren).

Upphandlingen består av tre delar/anbudsobjekt;

Anbudsområde A fuktskadeutredningar och innemiljöutredningar, Anbudsområde B miljöuppföljning i byggprojekt

Anbudsområde C miljö- och materialinventering

Det står Anbudsgivarna fritt att lämna anbud på del A, B eller C eller samtliga delar eller andra tänkbara kombinationer.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71313000
71313400
71313430
71313450
90713000
90714000
90714200
90714600
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser miljökonsulter för AB Svenska Bostäder med dotterbolag (nedan beställaren).

Upphandlingen består av tre delar/anbudsobjekt;

Anbudsområde A fuktskadeutredningar och innemiljöutredningar, Anbudsområde B miljöuppföljning i byggprojekt

Anbudsområde C miljö- och materialinventering

Det står Anbudsgivarna fritt att lämna anbud på del A, B eller C eller samtliga delar eller andra tänkbara kombinationer.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/01/2019
Slut: 20/01/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/12/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/03/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 17/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/11/2018

Send til en kollega

0.172