23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 216-494176
Offentliggjort
09.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Västernorrland

Vindere

(01.02.2019)
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 21060
100 31 Stockholm

(01.02.2019)
SWECO Society AB
Box 34044
100 26 Stockholm

(01.02.2019)
Ramböll Sverige AB
Box 17009
104 62 Stockholm

(01.02.2019)
ÅF-Infrastructure AB
16999 STOCKHOLM

(01.02.2019)
Esam AB
Storgatan 35 3tr
903 25 Umeå

(01.02.2019)
WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen

Konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling


Region Västernorrland

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Västernorrland
232100-0206
Storgatan 1
Härnösand
871 85
Sverige
Kontaktperson: Maria Engström
E-post: maria.engstrom@rvn.se
Nuts-kod: SE321

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.rvn.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afatlmnhcc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afatlmnhcc&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling

Referensnummer: 18RS9745
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71313000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Västernorrland upphandlar konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling.

Enheterna Miljö och Hållbarhet samt Kollektivtrafik och Infrastruktur avser upphandla ett ramavtal med konsulter som kan avropas för insatser inom enheternas respektive sakområden. Tjänsterna fokuseras till uppdrag inom utredning, processtöd samt utvärdering/följeforskning.

Anbud kan lämnas på verksamhetsområde 1 Miljö och Hållbarhet och/eller på område 2 Kollektivtrafik och infrastruktur.

Upphandlingsföremål

Region Västernorrland upphandlar konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling enligt beskrivning i Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71241000
71300000
71310000
71311000
71311300
71313400
90700000
90710000
90712000
90713000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE321
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Region Västernorrland upphandlar konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling.

Enheterna Miljö och Hållbarhet samt Kollektivtrafik och Infrastruktur avser upphandla ett ramavtal med konsulter som kan avropas för insatser inom enheternas respektive sakområden. Tjänsterna fokuseras till uppdrag inom utredning, processtöd samt utvärdering/följeforskning.

Anbud kan lämnas på verksamhetsområde 1 Miljö och Hållbarhet och/eller på område 2 Kollektivtrafik och infrastruktur.

Upphandlingsföremål

Region Västernorrland upphandlar konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling enligt beskrivning i Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/12/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/06/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 11/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Härnösand
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/11/2018

Send til en kollega

0.091