23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492530
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Lerums kommun

Ramavtal för konsulttjänster, Naturmiljö


Lerums kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lerums kommun
212000-1447
Brobacken 1
Lerum
443 80
Sverige
Kontaktperson: Berith Olsson Upphandlare
E-post: berith.olsson@lerum.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lerum.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för konsulttjänster, Naturmiljö

Referensnummer: KS18.1031
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Endast allmän naturvärdesinventering, inklusive fördjupad artinventering och andra tillägg enligt standard SS 199000 ingår. Specifika inriktade inventeringar (t.ex. fladdermusinventering, svampinventering) ingår inte.

Uppdraget innebär inventering av områden med beskrivning av strukturer och funktioner som exempelvis hävd, mängd död ved, ingrepp och naturvårdsintressanta kärlväxter, mossor eller lavar beroende på område. I tillämpliga fall ska Natura-habitatet (enligt Naturvårdsverkets riktlinjer) kunna pekas ut.

Om inte annat framkommer vid beställning ska inventerade områden bedömas och klassas enligt kommunens naturvårdsprogram (www.lerum.se).

Uppdragen kommer att variera avseende art och storlek. Uppdrag kommer att avropas enligt rangordning. Ramavtal kommer att tecknas med minst tre leverantörer, om möjligt.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71313000
90713000
92533000
92534000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Endast allmän naturvärdesinventering, inklusive fördjupad artinventering och andra tillägg enligt standard SS 199000 ingår. Specifika inriktade inventeringar (t ex fladdermusinventering, svampinventering) ingår inte.

Uppdraget innebär inventering av områden med beskrivning av strukturer och funktioner som exempelvis hävd, mängd död ved, ingrepp och naturvårdsintressanta kärlväxter, mossor eller lavar beroende på område. I tillämpliga fall ska Natura-habitatet (enligt Naturvårdsverkets riktlinjer) kunna pekas ut.

Om inte annat framkommer vid beställning ska inventerade områden bedömas och klassas enligt kommunens naturvårdsprogram (www.lerum.se).

Uppdragen kommer att variera avseende art och storlek. Uppdrag kommer att avropas enligt rangordning. Ramavtal kommer att tecknas med minst tre leverantörer, om möjligt.

Lerums kommun har avropat tjänster enligt detta ramavtal för ca. 500 000 SEK årligen under de senaste åren. UM lämnar ingen förpliktelse om volymen för avrop.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 206-470356
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

För högt satta krav.

Visma annons: https://opic.com/id/afuobtrmey

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/11/2018

Send til en kollega

0.091