23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 118-268985
Offentliggjort
22.06.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af driften af vaskeri ved Holbæk Sygehus


Region Sjælland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Thomas Holm
Telefon: +45 23347086
E-mail: thovh@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af driften af vaskeri ved Holbæk Sygehus

Sagsnr.: 16-001320
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Regionsrådet for Region Sjælland har i forbindelse med budgetforliget for 2017 besluttet at konkurrenceudsætte driften af vaskeriet ved Holbæk Sygehus. Formålet hermed er at sikre at man får vaskeriydelserne til rette pris og kvalitet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Holbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

”Regionsrådet for Region Sjælland har i forbindelse med budgetaftalen for 2017 besluttet at konkurrenceudsætte driften af vaskeriet ved Holbæk Sygehus. Formålet hermed er at sikre at man får vaskeriydelserne til rette pris og kvalitet.

Ydelsen omfatter den samlede drift af vaskeriet ved Holbæk Sygehus.

Leverandøren skal efterleve retningslinjerne i Erhvervsvaskeriernes Branchestandard og Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Vaskeriet drives i lokaler beliggende på Holbæk Sygehus og beskæftiger ca. 40 medarbejdere. Den årlige vasketonnage udgør omkring 2 700 tons sygehustekstiler. I dag drives vaskeriet af Region Sjælland.

Region Sjælland afgiver kontrolbud på opgaven.

Leverandøren skal være forberedt på at gå i tæt samarbejde med Region Sjælland om driften herunder samarbejde med Region Sjællands vaskeri ved Nykøbing Sygehus.

Leveranceaftalen forudsætter virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, køb af den eksisterende maskinpark.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 217-451365
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af driften af vaskeri ved Holbæk Sygehus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet er aflyst, idet vaskeriet, som skulle driftes, grundet brand ikke længere eksisterer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives til Klagenævnet inden bestemte frister.

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret, skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2018

Send til en kollega

0.101