23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 117-265997
Offentliggjort
21.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Upphandlingscenter

Vindere

Kommunala reglerdammar och faunapassager

(09.11.2018)
Fiskevårdsteknik i Sverige AB
Kaprifolievägen 1
22738 Lund

Kommunala reglerdammar och faunapassager

(09.11.2018)
Jönköpings Fiskeribiologi AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Kommunala reglerdammar och faunapassager

(09.11.2018)
Norconsult AB
Uppsalavägen 3
81470 Älvkarleby

Kommunala reglerdammar och faunapassager


Upphandlingscenter

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Upphandlingscenter
222000-2527
Slottsgatan 118
Norrköping
602 22
Sverige
Telefon: +46 11-151950
E-post: gabriella.engstrom@norrkoping.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenter.se

I.2) Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/norrkoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=36035
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/norrkoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=36035
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kommunala reglerdammar och faunapassager

Referensnummer: UH-2018-156
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
92530000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingscenter upphandlar ramavtal vilket omfattar framtagande av handlingar såsom projektering, tillståndshantering, förfrågningsunderlag samt vara sakkunnig medverkande vid anläggande/utförande av åtgärdande av kommunala reglerdammar med vandringsväg för fisk och övrig fauna för avropande myndighets behov.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
92530000
90700000
71313000
77231400
73112000
98361000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingscenter upphandlar ramavtal vilket omfattar framtagande av handlingar såsom projektering, tillståndshantering, förfrågningsunderlag samt vara sakkunnig medverkande vid anläggande/utförande av åtgärdande av kommunala reglerdammar med vandringsväg för fisk och övrig fauna för avropande myndighets behov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2018
Slut: 31/08/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/09/2018
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 04/01/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 07/09/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2018

Send til en kollega

0.099