23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 102-233079
Offentliggjort
31.05.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Assens Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(31.05.2018)
Energi Fyn Handel A/S
Odense SV

Leveringsaftale om el


Assens Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Assens Kommune
29189692
Rådhus Allé 5
Assens
5610
Danmark
Kontaktperson: Indkøb & Udbud
Telefon: +45 64747387
E-mail: indkoeb@assens.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.assens.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Leveringsaftale om el

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Leveringsaftalen indgås for at imødekomme ordregivers indkøb af elektricitet. Leveringsaftalen indebærer at Leverandøren på vegne af kunden, men i eget navn (kommissionsforhold) indkøber el på Nord Pool Spot (Varebørs).

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af el.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ad. pkt. II.1.7) Udbuddets samlede værdi er et estimat, da det endelige antal MWh ikke kendes på forhånd.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til art. 32, stk. 3, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF.

Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders køb af elektricitet, at køb på en varebørs er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i art. 31, stk. 2, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF. Art. 31, stk. 2, litra c) er videreført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF i art. 32, stk. 3 og er implementeret i dansk ret i Udbudslovens § 81. Bestemmelsen er en videreførelse af gældende ret, og der kan derfor støttes ret på udtalelsen af 14.6.2011.

For at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3 er det en betingelse af ordregiver bliver ejer af den pågældende vare, jf. udtalelsen. Assens Kommunes aftale med Energi Fyn Handel A/S er et kommissionsforhold, hvor Assens Kommune ejer den elektricitet, som Energi Fyn Handel A/S indkøber på vegne af Assens Kommune.

Assens Kommune har i overensstemmelse med Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 til hensigt at indgå aftale med Energi Fyn Handel A/S efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/05/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Energi Fyn Handel A/S
25664132
Odense SV
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 60 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.ktst.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende jf. lov om Klagenævnet for Udbud.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlig underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalender dage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2018

Send til en kollega

0.089