23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 076-168935
Offentliggjort
19.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Lunds universitet

Vindere

(14.08.2018)
Baxter Medical AB
Box 63
164 94 Kista

(14.08.2018)
BWT Vattenteknik AB
Box 9226
200 39 Malmö

(14.08.2018)
Merck Chemicals and Life Science AB
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna

Upphandling av apparatur för vattenrening samt serviceavtal


Lunds universitet

Meddelande om upphandling

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lunds universitet
202100-3211
Box 117
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Eva Dilton
E-post: eva.dilton@eken.lu.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lu.se

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdzmmdwtb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdzmmdwtb&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av apparatur för vattenrening samt serviceavtal

Referensnummer: V 2018/742
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
42912300
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Omfattning.

Lunds universitet avser att teckna ramavtal med maximalt tio leverantörer. Avtal kommer att tecknas med de anbudsgivare som blir godkända vid kvalificeringen, dvs som uppfyller samtliga i detta förfrågningsunderlag ställda skall-krav.Det är ytterst viktigt att skapa förutsättningar för verksamheten att kunna välja mellan olika leverantörers tjänster utifrån det verksamhetsbehov som finns. Därför är flera leverantörer antagna utan inbördes rangordning. Detta innebär att antagna leverantörer konkurrerar fritt utifrån beställarens behov såsom pris, teknik, leveranstid, referenser (kvalitet) och genomförandebeskrivning. Beställaren baserar således sitt inköp på en eller flera nämnda kriterier och väljer den leverantörs tjänster som bäst motsvarar den enskildes behov.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
42900000
42912330
50530000
50532000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning.

Lunds universitet avser att teckna ramavtal med maximalt tio leverantörer. Avtal kommer att tecknas med de anbudsgivare som blir godkända vid kvalificeringen, dvs som uppfyller samtliga i detta förfrågningsunderlag ställda skall-krav.Det är ytterst viktigt att skapa förutsättningar för verksamheten att kunna välja mellan olika leverantörers tjänster utifrån det verksamhetsbehov som finns. Därför är flera leverantörer antagna utan inbördes rangordning. Detta innebär att antagna leverantörer konkurrerar fritt utifrån beställarens behov såsom pris, teknik, leveranstid, referenser (kvalitet) och genomförandebeskrivning. Beställaren baserar således sitt inköp på en eller flera nämnda kriterier och väljer den leverantörs tjänster som bäst motsvarar den enskildes behov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 11/06/2018
Slut: 10/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/05/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 22/05/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/04/2018

Send til en kollega

0.084