23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 020-041264
Offentliggjort
30.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Faaborg-Midtfyn, Langeland, Kerteminde og Nyborg kommuner (Fællesindkøb Fyn)

Vindere

Delaftale 2: Levering af Marinegasolie Farvet ≤ 50 ppm

(16.06.2018)
Circle K Danmark A/S
2450 København SV

Delaftale 1: Levering af Diesel B0, Diesel B7, Diesel Farvet ≤ 10 ppm, Benzin Blyfri Oktan 95

(16.06.2018)
OK a.m.b.a.
8260 Viby J

Opdateringer

Rettelse
(17.02.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 27-02-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 02-03-2018
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 27-02-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 02-03-2018
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Bilag E vedlagt udbuddet. Tilbudsfrist ændret til 2. marts 2018 kl. 12:00.

EU-udbud 2018: Levering af brændstof til egne tankanlæg


Faaborg-Midtfyn, Langeland, Kerteminde og Nyborg kommuner (Fællesindkøb Fyn)

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Faaborg-Midtfyn, Langeland, Kerteminde og Nyborg kommuner (Fællesindkøb Fyn)
29188645
Graabjergvej 3a
Ryslinge
5856
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Roe Iversen
Telefon: +45 72531183
E-mail: bi@fmk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/79902360.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/79902360.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/79902360.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/79902360.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud 2018: Levering af brændstof til egne tankanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09130000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fællesindkøb udbyder på vegne af Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland og Nyborg kommuner levering af brændstof til egne tankanlæg. Udbuddet omfatter 3 delaftaler:

Delaftale 1: Levering af Diesel B0, Diesel B7, Diesel Farvet ≤ 10 ppm, Benzin Blyfri Oktan 95,

Delaftale 2: Levering af Marinegasolie Farvet ≤ 50 ppm,

Delaftale 3: Levering af Fyringsolie Farvet ≤ 50 ppm Pluskategori.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Levering af Diesel B0, Diesel B7, Diesel Farvet ≤ 10 ppm, Benzin Blyfri Oktan 95

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09130000
09132100
09134100
09134200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af Diesel B0, Diesel B7, Diesel Farvet ≤ 10 ppm, Benzin Blyfri Oktan 95 til Langeland, Kerteminde og Nyborg kommuner. Kontraktlængde: 24 mdr. med option på forlængelse 2 gange, hver gang med op til 12 mdr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange, hver gang med op til 12 mdr.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Levering af Marinegasolie Farvet ≤ 50 ppm

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09130000
09134210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af Marinegasolie Farvet ≤ 50 ppm til Langeland Kommune med option om levering til Nyborg Kommune. Kontraktlængde: 24 mdr. med option på forlængelse 2 gange, hver gang med op til 12 mdr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange, hver gang med op til 12 mdr.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Levering af Marinediesel Farvet ≤ 50 ppm.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Levering af Fyringsolie Farvet ≤ 50 ppm Pluskategori

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09130000
09135100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af Fyringsolie Farvet ≤ 50 ppm Pluskategori til Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Langeland kommuner. Kontaktlængde: 24 mdr. med option på forlængelse 2 gange, hver gang med op til 12 mdr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange, hver gang med op til 12 mdr.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 000 000.

Seneste 2 årsrapporter (årsregnskaber) skal være fri for revisionsmæssige forbehold.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimum 2 sammenlignelige referencer, med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 3 år.

Med sammenlignelige referencer menes referencer, til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter (eller tilsvarende) som produkterne på den eller de delaftaler, der bydes på, og hvor volumen på kontrakten på årsbasis er ca. den samme eller højere som på den eller de delaftaler, der bydes på.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/02/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/01/2018

Send til en kollega

0.081