23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 020-041162
Offentliggjort
30.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vestforbrænding

Vindere

Indkøb af Olie og Benzin

(04.05.2018)
Q8 DANMARK A/S
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S

Indkøb af Olie og Benzin


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Louise Dithmar
Telefon: +45 44857000
E-mail: lhd@vestfor.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203375&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203375&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af Olie og Benzin

Sagsnr.: 17-00181
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09134220
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af Olie og Benzin til I/S Vestforbrænding og genbrugsstationerne i dennes opland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09132100
09134200
09134230
30163100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af Olie og Benzin.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Årsomsætning for de sidste tre afsluttede regnskabsår på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten og præciseret i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD;

2) Finansielle nøgletal:

- Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld = xx. Tallet skal være positivt som et gennemsnit over de sidste tre år,

- Rentedækningsgrad = Driftsresultat før skat (EBIT)/Nettofinansielle omkostninger= xx. Tallet skal være positivt som et gennemsnit over de sidste tre år,

- Afkastningsgrad = Resultat af primær drift (EBITDA)/((Aktiver primo + ultimo)/2) Tallet skal være positivt som et gennemsnit over de sidste tre år,

- Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo / Aktiver ultimo = xx. Tallet skal være positivt som gennemsnit inden for de sidste 3 år.

3) Erhvervsansvarsforsikring pålydende min. 10 mio. DKK for personskade og min. 5 mio. DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD’en. Dokumentation skal på anmodning fra Vestforbrænding kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Det er et krav at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning som svarer til minimum det dobbelte af den samlede kontraktværdi;

2) Tallet skal være positivt som et gennemsnit over de sidste tre år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3 sammenlignelige referencer inden for de sidste 3 år.

Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet, skal den tekniske og faglige formåen beskrives ved udfyldelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/06/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/03/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/01/2018

Send til en kollega

0.071