23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 237-492207
Offentliggjort
09.12.2017
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Trafikverket

Avseende leveranser av drivmedel diesel och Addblue


Trafikverket

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2017/S 232-483455)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Carina Bergamoni
Telefon: +46 771921921
E-post: carina.bergamoni@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Avseende leveranser av drivmedel diesel och Addblue

Referensnummer: 2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09134200
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Sortiment som avses upphandlas omfattar drivmedel diesel och Addblue, enligt den Tekniska

Specifikationen 7010171107_Drivmedel_Addblue

På grund av den reduktionsplikt som kommer att införas 2018 samt oklarheter gällande PFAD har Trafikverket valt att teckna endast ett ettårigt avtal. Under 2018 påbörjas en ny upphandling som avser ett längre avtal, där även bio bränsle ingår.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
04/12/2017
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 232-483455

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV2.2
I stället för:
Datum: 23/01/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 26/01/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV2.7
I stället för:
Datum: 23/01/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 29/01/2018
Lokal tid: 10:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.143