23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 222-461721
Offentliggjort
18.11.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.12.2017 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=198449&B=NORDKOB

Udbyder

Nordkøb A/S

Vindere

Rådgivning - Varme og energi

(30.01.2019)
Sweco Danmark A/S
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

Rådgivning - ledninger og anlægsprojekter

(30.01.2019)
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Bygherrerådgivning

(30.01.2019)
Ramboll Denmark - Water / Environment & Health
Hannemanns Allé 53
2300 Copenhagen S

Rådgivning - Spildevand

(30.01.2019)
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Rådgivning - Spildevand

(30.01.2019)
Ramboll Denmark - Water / Environment & Health
Hannemanns Allé 53
2300 Copenhagen S

Rådgivning - Vand

(30.01.2019)
Krüger A/S
Fabriksparken 50
2600 Glostrup

Rådgivning - Varme og energi

(30.01.2019)
MOE A/S
Buddingevej 272
2860 Søborg

Bygherrerådgivning

(30.01.2019)
EnviDan A/S
Karlskronavej 48
8600 Silkeborg

Rådgivning - Vand

(30.01.2019)
COWI A/S (Industri, energi, kraftværker, fjernvarme/køling)
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Rådgivning - Affald

(30.01.2019)
COWI A/S (Industri, energi, kraftværker, fjernvarme/køling)
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Rådgivning om planlægning- og myndighedsopgaver

(30.01.2019)
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Rådgivning - Affald

(30.01.2019)
Ramboll Denmark - Water / Environment & Health
Hannemanns Allé 53
2300 Copenhagen S

Rådgivning - Vand

(30.01.2019)
Geo
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby

Rådgivning - ledninger og anlægsprojekter

(30.01.2019)
Sweco Danmark A/S
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

Ad hoc-rådgivningsydelser


Nordkøb A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nordkøb A/S
37199605
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Simone Reinhardt Nielsen
Telefon: +45 52344191
E-mail: srn@horten.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=198449&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=198449&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af ad hoc-rådgivningsydelser.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indkøb af ad hoc-rådgivningsydelser. Nordkøb A/S foretager indkøbet i sin egenskab af indkøbscentral på vegne af 6 nordsjællandske forsyninger (22 juridiske enheder). Nordkøb A/S ønsker at indgå rammeaftaler om teknisk rådgivning. Udbuddet omfatter 7 delkontrakter:

Delkontrakt 1 (Rådgivning — Vand)

Delkontrakt 2 (Rådgivning — Spildevand)

Delkontrakt 3 (Rådgivning — Varme og energi)

Delkontrakt 4 (Rådgivning — Affald)

Delkontrakt 5 (Rådgivning om planlægnings- og myndighedsopgaver)

Delkontrakt 6 (Bygherrerådgivning)

Delkontrakt 7 (Rådgivning — ledninger og anlægsprojekter).

Hver delkontrakt har karakter af en rammeaftale og vil blive tildelt 3 tilbudsgivere. Der indgås på hver af de 7 delkontrakter parallelle rammeaftaler med 3 tilbudsgivere. Derudover indgås en fjerde, »hvilende« rammeaftale på hver delkontrakt. Hver delkontrakt har en varighed på 4 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rådgivning — Vand

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71510000
71520000
71530000
71540000
71600000
71800000
79400000
79421000
90490000
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning inden for Delkontrakt 1 dækker Vand/Vandforsyning og ressourcer, herunder modellering, generel rådgivning inden for området, rådgivning om optimering, risikovurdering, tilsyn, sparring og support. Nordkøb A/S kan ikke på forhånd garantere omfanget af arbejderne. Men det estimeres, at det samlede forbrug under delkontrakten er 4 000 000 DKK årligt.

Eksempel på opgavetyper:

— Teknisk tilsyn og vurdering af vandværker og kildepladser mv.

— Opstilling af kildeplads- og ledningsmodeller

— Udbud for køb af tekniske programmer

— Dimensionering af vandforsyningsanlæg

— Generel rådgivning vedrørende grundvand, vandkvalitet og drikkevandssikkerhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der på en delkontrakt modtages ansøgninger fra flere end 6 egnede virksomheder, vil Nordkøb A/S udvælge de 6 virksomheder, der har mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver.

Med »lignende eller tilsvarende opgaver« forstås udførsel af opgaver, der ligner eller svarer til listen over de typiske opgaver, som det forventes, at Kunderne vil indkøbe under Delkontrakten, jf. Kravspecifikation.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se afsnit 2.3.3. i Prækvalifikationsbetingelserne. Er ESPD'et afsnit V ikke udfyldt, vil Nordkøb A/S lægge til grund, at ansøger har henvist til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rådgivning — Spildevand

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71510000
71520000
71530000
71540000
71600000
71800000
79400000
79421000
90490000
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning inden for Delkontrakt 2 dækker rådgivning inden for spildevand, herunder teknisk grundlag for Spildevandsplan, udarbejdelse af notater omkring konkrete problemer, f.eks. lugtgener, sandfang og COD/BOD samt udarbejdelse af kloaksaneringsplaner både på overordnet niveau og på det konkrete niveau.

Nordkøb A/S kan ikke på forhånd garantere omfanget af arbejderne. Men det estimeres, at det samlede forbrug under delkontrakten er 4 000 000 DKK årligt.

Eksempel på opgavetyper:

— Udarbejde et notet omkring et konkret problem, fx lugtgener, sandfang eller COD/BOD.

— Udarbejdelse af kloaksaneringsplaner

— Foretage en teknisk-mekanisk og el-teknisk gennemgang af pumpestationer samt komme med en anbefaling til tilstand og restlevetid.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der på en delkontrakt modtages ansøgninger fra flere end 6 egnede virksomheder, vil Nordkøb A/S udvælge de 6 virksomheder, der har mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver.

Med »lignende eller tilsvarende opgaver« forstås udførsel af opgaver, der ligner eller svarer til listen over de typiske opgaver, som det forventes, at Kunderne vil indkøbe under Delkontrakten, jf. Kravspecifikation.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se afsnit 2.3.3. i Prækvalifikationsbetingelserne. Er ESPD'et afsnit V ikke udfyldt, vil Nordkøb A/S lægge til grund, at ansøger har henvist til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rådgivning — Varme og energi

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71510000
71520000
71530000
71540000
71600000
71800000
79400000
79421000
90490000
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning inden for Delkontrakt 3 dækker rådgivning om varme og energi, herunder fjernvarmeanlæg, herunder hydraulikberegninger for fjernvarmenet, online hydraulik og trykstødanalyser. Nordkøb A/S kan ikke på forhånd garantere omfanget af arbejderne. Men det estimeres, at det samlede forbrug under delkontrakten er 8 000 000 DKK årligt.

Eksempel på opgavetyper:

— Hydraulikberegninger for fjernvarmenet

— Online hydraulik

— Trykstødanalyser

— Energiplansanlæg

— Strategi for energisystemer

— Energibesparelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der på en delkontrakt modtages ansøgninger fra flere end 6 egnede virksomheder, vil Nordkøb A/S udvælge de 6 virksomheder, der har mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver.

Med »lignende eller tilsvarende opgaver« forstås udførsel af opgaver, der ligner eller svarer til listen over de typiske opgaver, som det forventes, at Kunderne vil indkøbe under Delkontrakten, jf. Kravspecifikation.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se afsnit 2.3.3. i Prækvalifikationsbetingelserne. Er ESPD'et afsnit V ikke udfyldt, vil Nordkøb A/S lægge til grund, at ansøger har henvist til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rådgivning — Affald

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71510000
71520000
71530000
71540000
71600000
71800000
79400000
79421000
90490000
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning inden for Delkontrakt 4 dækker rådgivning om affaldshåndtering, herunder drift af deponerings- og komposteringsanlæg samt tilhørende aktiviteter, rapportering og modellering i forbindelse med deponeringsanlægget, ad hoc-rådgivning og rådgivning om affaldskommunikation. Nordkøb A/S kan ikke på forhånd garantere omfanget af arbejderne. Men det estimeres, at det samlede forbrug under delkontrakten er 4 000 000 DKK årligt.

Eksempel på opgavetyper:

— Drift af deponerings- og komposteringsanlæg samt tilhørende aktiviteter, f.eks. sortering og slamafvanding.

— Rapportering og modellering i forbindelse med deponeringsanlægget og tilhørende aktiviteter, herunder f.eks. beregning af sikkerhedsstillelse, nedsivning- samt støjberegninger.

— Affaldskommunikation.

— Ad hoc-rådgivning, f.eks. rådgivning i forbindelse med etablering af nyt depot.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der på en delkontrakt modtages ansøgninger fra flere end 6 egnede virksomheder, vil Nordkøb A/S udvælge de 6 virksomheder, der har mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver.

Med »lignende eller tilsvarende opgaver« forstås udførsel af opgaver, der ligner eller svarer til listen over de typiske opgaver, som det forventes, at Kunderne vil indkøbe under Delkontrakten, jf. Kravspecifikation.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se afsnit 2.3.3. i Prækvalifikationsbetingelserne. Er ESPD'et afsnit V ikke udfyldt, vil Nordkøb A/S lægge til grund, at ansøger har henvist til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rådgivning om planlægning- og myndighedsopgaver

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71510000
71520000
71530000
71540000
71600000
71800000
79400000
79421000
90490000
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning inden for Delkontrakt 5 dækker planlægning- og myndighedshåndteringsområdet.

Nordkøb A/S kan ikke på forhånd garantere omfanget af arbejderne. Men det estimeres, at det samlede forbrug under delkontrakten er 4 000 000 DKK årligt.

Eksempel på opgavetyper:

— Teknisk grundlag til Spildevandsplan.

— Teknisk grundlag til Klimatilpasningsplaner

— Teknisk grundlag til Vandforsyningsplan

— Energiplanlægning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der på en delkontrakt modtages ansøgninger fra flere end 6 egnede virksomheder, vil Nordkøb A/S udvælge de 6 virksomheder, der har mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver.

Med »lignende eller tilsvarende opgaver« forstås udførsel af opgaver, der ligner eller svarer til listen over de typiske opgaver, som det forventes, at Kunderne vil indkøbe under Delkontrakten, jf. Kravspecifikation.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se afsnit 2.3.3. i Prækvalifikationsbetingelserne. Er ESPD'et afsnit V ikke udfyldt, vil Nordkøb A/S lægge til grund, at ansøger har henvist til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71510000
71520000
71530000
71540000
71600000
71800000
79400000
79421000
90490000
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning inden for Delkontrakt 6 dækker rådgivning i forbindelse med anlægsprojekters forskellige faser, herunder design, planlægning, projektstyring, gennemførsel og tilsyn.

Nordkøb A/S kan ikke på forhånd garantere omfanget af arbejderne. Men det estimeres, at det samlede forbrug under delkontrakten er 10 000 000 DKK årligt.

Eksempel på opgavetyper:

— Idefase: Kvalificering af Bygherrens bygge- og anlægsprogram/projektering i samarbejde med rådgiver inkl. økonomi og tid.

— Planlægning/projektering: Planlægning af udførelsesfasen og gennemførelsen af projektering

— Aflevering og idriftsættelse

— KS dokumentation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der på en delkontrakt modtages ansøgninger fra flere end 6 egnede virksomheder, vil Nordkøb A/S udvælge de 6 virksomheder, der har mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver.

Med »lignende eller tilsvarende opgaver« forstås udførsel af opgaver, der ligner eller svarer til listen over de typiske opgaver, som det forventes, at Kunderne vil indkøbe under Delkontrakten, jf. Kravspecifikation.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se afsnit 2.3.3. i Prækvalifikationsbetingelserne. Er ESPD'et afsnit V ikke udfyldt, vil Nordkøb A/S lægge til grund, at ansøger har henvist til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rådgivning — ledninger og anlægsprojekter

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71510000
71520000
71530000
71540000
71600000
71800000
79400000
79421000
90490000
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning inden for Delkontrakt 7 dækker fjernvarme-, vand- og spildevandsledninger, herunder koncepter, udbygning, lægning af ledninger i jorden samt byggeledelse og tilsyn mv. af samme.

Nordkøb A/S kan ikke på forhånd garantere omfanget af arbejderne. Men det estimeres, at det samlede forbrug under delkontrakten er 4 000 000 DKK årligt.

Eksempel på opgavetyper:

— Ledningskoncepter

— Ledningsudbygning

— Lægning af fjernvarmerør i jorden. Rørarbejder i jord-byggeledelse og tilsyn. Plan for vedligehold og reparation af fjernvarmenet.

— Projektering, udbud, kontrahering, tilsyn og aflevering af vandledningsarbejde.

— Forhandling med lodsejere og erstatningsopgørelser.

— Udbygning- og renovationsplanlægning af ledningsnettet

— Afdækning og løse specielle ledningsnet-problemstillinger.

— Opsætning, løbende overvågning, slutrapportering og nedtagning af vibrationsmåling.

— Opmåling med GPS og totalstation af ledningsnettet, digital tegning samt digital fremsendelse til indlæsning i Micro station.

— Økonomistyring af ledningsarbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der på en delkontrakt modtages ansøgninger fra flere end 6 egnede virksomheder, vil Nordkøb A/S udvælge de 6 virksomheder, der har mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver.

Med »lignende eller tilsvarende opgaver« forstås udførsel af opgaver, der ligner eller svarer til listen over de typiske opgaver, som det forventes, at Kunderne vil indkøbe under Delkontrakten, jf. Kravspecifikation.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se afsnit 2.3.3. i Prækvalifikationsbetingelserne. Er ESPD'et afsnit V ikke udfyldt, vil Nordkøb A/S lægge til grund, at ansøger har henvist til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

— A: Grunde vedrørende straffedomme

— B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

— C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Dokumentation: De tilbudsgivere, der står til at blive tildelt kontrakt skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.11.2017.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Ansøgers egenkapital i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (f.eks. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte delkontrakt.

Såfremt ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: De tilbudsgivere, der står til at blive tildelt kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende ansøgers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgerne skal opfylde følgende mindstekrav:

Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunkt for afgivelse af prækvalifikationsansøgning).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et, pkt. IV.C.1b.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato for opstart og afslutning) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Bemærk: Ansøger må maksimalt anføre 5 referencer. Angiver ansøger mere end 5 referencer, betragtes ansøgningen ikke som ukonditionsmæssig, men Ordregiver vil alene tage de første 5 referencer i betragtning. Dette gælder både i forhold til ansøgers opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig formåen og i forhold til udvælgelsen, jf. pkt. 2.3.4.

Med »lignende eller tilsvarende opgaver« forstås udførsel af opgaver, der ligner eller svarer til listen over de typiske opgaver, som det forventes, at Kunderne vil indkøbe under Delkontrakten jf. Kravspecifikation.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD'et for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgerne skal opfylde følgende mindstekrav:

Ansøger skal have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år (regnet fra tidspunkt for afgivelse af prækvalifikationsansøgning).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/01/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2017

Send til en kollega

0.097