Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 071-135496
Offentliggjort
11.04.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.05.2017 Kl. 14:00

Udbyder

Banedanmark og medordregiver: Sund og Bælt Holding A/S

Vindere

Valgt leverandør

(23.11.2017)
PSI Software AG
63741 Aschaffenburg

Fornyelse og drift af Fjernstyringsanlæg til Kørestrøm


Banedanmark og medordregiver: Sund og Bælt Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Banedanmark og medordregiver: Sund og Bælt Holding A/S på vegne af datterselskaberne A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S
CVR: 18632276 og 15 69 46 88, 10 63 49 70, 15 80 78 30, 28 98 65 64
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Lars Thomsen
Telefon: +45 41881920
E-mail: Ltho@bane.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/current/details/BDK00045
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fornyelse og drift af Fjernstyringsanlæg til Kørestrøm.

 

Sagsnr.: NFKS0088
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42961200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formålet med udbuddet er at anskaffe et nyt fjernstyringsanlæg til Overvågningscenter Kørestrøm (OCK), der dækker såvel fjernbanen i hele Danmark som S-togsbanen i Hovedstadsområdet, samt at dette anlæg efterfølgende drives og vedligeholdes i indledningsvist 8 år med mulighed for forlængelser, se Del II.2.7).

Udbuddet består af 2 kontrakter:

1) »Kontrakt om levering af anlæg til fornyelse af fjernstyring for kørestrømcentral for F-banen og overvågningscentral for S-banen«.

2) »Serviceaftale — Drift og vedligeholdelse« (af anlæg til fornyelse af fjernstyring for kørestrømcentral for F-banen og overvågningscentral for S-banen)«.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65320000
72315200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

København.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet består af 2 kontrakter:

1) »Kontrakt om levering af anlæg til fornyelse af fjernstyring for kørestrømcentral for F-banen og overvågningscentral for S-banen«.

2) »Serviceaftale — Drift og vedligeholdelse« (af anlæg til fornyelse af fjernstyring for kørestrømcentral for F-banen og overvågningscentral for S-banen)

Varighed af Kontrakt og Serviceaftale, er sat til i alt 108 måneder; baseret på:

12 måneder til Kontrakten, og

96 måneder til Serviceaftalen.

Serviceaftalen kan forlænges med yderligere i alt 84 måneder

Ad 1)

Formålet med Kontrakten er at anskaffe et nyt fjernstyringsanlæg til Overvågningscenter Kørestrøm (OCK), der dækker såvel fjernbanen i hele Danmark som S-togsbanen i Hovedstadsområdet.

Fjernstyringsanlægget skal være et SCADA-system (SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition).

Leverandøren er ansvarlig for levering af et nyt anlæg inklusiv installering, fuld konvertering af det eksisterende system ind i det nye system, test af systemet — i samarbejde med Ordregiver; samt ansvarlig for, at systemet inklusiv al hardware og software sættes i drift.

Derudover er Leverandøren også ansvarlig for, at Ordregiverens personale i kontrolrummet (OCK) bliver undervist/trænet op i det nye fjernstyringsanlæg. Træningsomfanget er beskrevet i kravsspecifikationerne (Specification of Requirements).

Inden levering kan accepteres af de enkelte delleverancer under Kontrakten, skal delleverancernes funktioner testes i fuld skala i en Prøvedrift.

Prøvedrift løber i 30 dage og finder sted under fuld belastning af anlægget og under typiske driftsbetingelser.

Ordregiver ønsker, at fjernstyringsanlægget leveres inden for 12 måneder efter kontraktunderskrift.

Ad 2)

Formålet med Serviceaftalen er at sikre udførelsen af drift og vedligeholdelse af fjernstyringsanlægget på OCK, som leveres i henhold til Kontrakten.

Desuden omfatter Serviceaftalen mulighed for at tilkalde assistance 24 timer i døgnet.

Yderligere omfatter Serviceaftalen ad hoc-arbejder, der løbende opstår i forbindelse med almindelig drift og vedligehold; projektering og udførelse af mindre ændringer på fjernstyringsanlægget samt implementering af nye elektrificerede strækninger i fjernstyringsanlægget, som led i Banedanmarks udrulning af Elektrificeringsprogrammet (EP).

I forbindelse med arbejdsopgaverne er der tillige et vist administrativt arbejde, der påhviler Serviceleverandøren.

Ordregiver ønsker, at Serviceaftalen for drift og vedligeholdelse af fjernstyringsanlægget indledningsvist løber i en periode på 96 måneder med virkning fra og med datoen for godkendt aflevering af delleverancen for kørestrømcentralen i henhold til »Kontrakt om levering af anlæg til fornyelse af fjernstyring for kørestrømcentral for F-banen og overvågningscentral for S-banen«.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 108
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten har jf. ovenfor en samlet længde på 108 måneder.

(12 til Kontrakten og 96 til Serviceaftalen)

Serviceaftalen har 2 (to) forlængelsesoptioner

Den første á 72 måneders forlængelse, og

Den anden á 12 måneders forlængelse Serviceaftalen har 10 (ti) optioner om implementering af visse strækninger af Elektrificering rækker frem til 2030.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Positiv egenkapital:

Udvælgelse på baggrund af virksomhedsreferencer. Udvælgelse foretages på grundlag af min 2 og maks. 5 virksomhedsreferencer på lignende europæiske erfaringer med udvikling og drift af SCADAsystemer.

Der benyttes en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst (skalaen indgår i udbudsmaterialet i udbudsbetingelserne)

Der gives en samlet karakter til ansøgeren, karakteren gives med 2 decimaler og består af:

Antallet af banereferencer (50 %), og

Gennemsnitskarakteren for de samlede referencer (50 %).Referencerne vurderes ud fra:

Alder på færdigudførte banereferencer, jo nyere jo bedre

Størrelsen på anlægget målt i antal understationer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option A)

Kontrakten (I) har option på køb af storskærme til udskiftning af de nuværende jf. Specification of Requirements A087058-004-4.0

Option A) kan udløses frem til 1.4.2018.

Option B)

Serviceaftalen (II) har 10 (ti) optioner om implementering kommende elektrificerede strækninger i det nye fjernstyringsanlæg. Elektrificeringen gennemføres af Banedanmark under Elektrificeringsprogrammet (EP):

1) Strækning 4. Nykøbing F — Holeby; periode: Ikke bestemt

2) Strækning 8. Vejle — Struer; periode: 2024-2026

3) Strækning 9. Aalborg — Frederikshavn; periode: 2025-2026

4) Strækning 10. Ny bane Vestfyn; periode: 2024-2025

5) Strækning 11. Ny bane Vejle Fjord; periode: 2024-2027

6) Strækning 12. Ny bane Hovedgård — Hasselager; periode: 2024-2027

7) Strækning 13. Ny bane Lindholm — Aalborg Airport; periode: 2022-2023

8) Strækning 14. Hjørring — Hirtshals; periode: 2028-2029

9) Strækning 15. Ny bane Jelling — Billund; periode: 2025-2026

10) Strækning 16. Holeby — Systemgrænse Tyskland periode: Ikke bestemt.

Option B kan udløses frem til 1.4.2020, når optioner er udløst, vil de skulle vedstås frem til 1.1 2030.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der kræves indsendelse af oplysninger i ESPD, i udbudsmaterialet indgår et ESPD Wordskema der kan anvendes til at indsende oplysningerne.

Udbudsdirektivet § 137 — De frivillige udelukkelsesgrunde:

De frivillige udelukkelsesgrunde vedrørende miljø — social og arbejdsretlige forpligtelser (nr.1), konkurs (nr. 2), alvorlig forsømmelse (nr.3), konkurrencefordrejning (nr.4), og uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutning (nr.6) bringes i anvendelse i udbuddet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Positiv egenkapital, For konsortier kræves solidarisk hæftelse.

Der benyttes en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst (skalaen indgår i udbudsmaterialet i udbudsbetingelserne)

Der gives en samlet karakter til ansøgeren, karakteren gives med 2 decimaler og består af:

Antallet af banereferencer (50 %), og

Gennemsnitskarakteren for de samlede referencer (50 %).Referencerne vurderes ud fra:

Alder på færdigudførte banereferencer, jo nyere jo bedre

Størrelsen på anlægget målt i antal understationer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Udvælgelse foretages på grundlag af min 2 og maks. 5 virksomhedsreferencer på lignende europæiske erfaringer med udvikling og drift af SCADA systemer.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelse på baggrund af virksomhedsreferencer. Udvælgelse foretages på grundlag af min 2 og maks. 5 virksomhedsreferencer på lignende europæiske erfaringer med udvikling og drift af SCADAsystemer.

Der benyttes en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst (skalaen indgår i udbudsmaterialet i udbudsbetingelserne)

Der gives en samlet karakter til ansøgeren, karakteren gives med to decimaler og består af:

Antallet af banereferencer (50 %), og

Gennemsnitskarakteren for de samlede referencer (50 %).Referencerne vurderes ud fra:

Alder på færdigudførte banereferencer, jo nyere jo bedre

Størrelsen på anlægget målt i antal understationer.

Dette dokumenteres ved at indsende de relevante virksomhedsreferencer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Der kræves positiv egenkapital.

Der kræves minimum 2 års erfaring med Scadasystemer eller lignende systemer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der er krav om sikkerhedstillelse på 10 % af kontraktsummen. Jf. Banedanmarks standarder, Servicekontrakt og Kontrakt om fjernstyring af kørestrømsanlæg der indgår i udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der modtages bud fra konsortier på betingelse af, at der indsendes dokumentation fra solidarisk hæftelse.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2017
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/06/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr.593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgivet en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2017

Send til en kollega

0.203