23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 215-565560
Offentliggjort
05.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Slagelse Kommune

Opdateringer

Annullering
(15.11.2021)

Vi har desværre opdaget fejl i udbudsproceduren, idet der mangler oplysninger i udbudsbekendtgørelsen om frivillige udelukkelsesgrunde.

Slagelse Kommune udbyder rammeaftale på vask, leje og levering af linned til 9 kommuner i Fællesudbud Sjælland


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Rasmussen
E-mail: lokjk@slagelse.dk
Telefon: +45 58573047
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Rasmussen
E-mail: lokjk@slagelse.dk
Telefon: +45 58573047
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314925&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314925&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Slagelse Kommune udbyder rammeaftale på vask, leje og levering af linned til 9 kommuner i Fællesudbud Sjælland

Sagsnr.: 29102021
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud af vask, leje og levering af linned til 9 kommuner i FUS (Faxe, Stevns, Holbæk, Solrød, Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Roskilde og Slagelse Kommune).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19231000 Linned
39512000 Sengelinned
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Slagelse Kommune udbyder rammeaftale på vask-, leje- og levering af linned til 9 kommuner i FUS, efter foreliggende fuldmagter. Rammeaftalen vil være gældende for følgende kommuner:

Faxe Kommune, Stevns Kommune, Holbæk Kommune, Solrød Kommune, Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune og Slagelse Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbud vurderes på baggrund af tildelingskriteriet pris. På denne baggrund træffes beslutning om tildeling af kontrakt.

Ved vurderingen af tilbuddene anvender ordregiver følgende evalueringsmodel:

Antal leveret om året x tilbudspris pr. leveret stk. = total tilbudspris pr. varelinje.

Alle varelinjer vil herefter blive lagt sammen til den totale tilbudspris.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal fremsendes nøgletal for soliditetsgrad og oplysning om egenkapital samt erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på minimum 15% de seneste 3 regnskabsår.

Egenkapital på minimum 2.000.000,- DKK de seneste 3 regnskabsår.

Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5.000.000,- DKK pr. år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal fremsendes referencer for lignende udført arbejde (vaskeriydelser indenfor pleje- og sundhedssektoren).

Ligeledes skal der fremsendes certifikat og Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer eller tilsvarende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer: minimum 2 referencer for lignende udført arbejde med vaskeriydelser.

Vaskeri skal have indført certificeret miljøledelse (ISO 14001, EMAS eller tilsvarende) og skal have indført certificeret arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001 eller tilsvarende (fx som indarbejdet i ISO 14001 og EMAS)).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Levering skal ske på flere adresser i de enkelte kommuner i FUS. Se gerne Bilag 5 - leveringsadresser, der er vedhæftet i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet omfatter 9 kommuner på Sjælland, hvorfor tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der forekommer levering på flere forskellige adresser i de enkelte kommuner.

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2021

Send til en kollega

0.062