23948sdkhjf

Brintinfrastruktur er afgørende for PtX-industrien

Danmark har fået en ny regering, som har som selvstændig prioritet, at sikre implementering af de mange brede, grønne aftaler, der blev indgået i forrige regeringsperiode. Og det er både godt og vigtigt, for initiativerne skal føres ud i livet, af hensyn til både klima og industri. En af de vigtigste prioriteringer på den nye klima-, energi- og forsyningsministers dosmerseddel er etableringen af en dansk brintinfrastruktur. Beslutningen om infrastrukturen er truffet, og nu haster implementeringen, hvis den danske brint og PtX-industri skal være med i det internationale brintkapløb.

Brintinfrastruktur er fundamentet for industrien

Den danske brint- og PtX-industri rykker stærkt i disse tider, og der er allerede en annonceret ambition på elektrolysekapacitet i 2030, som overstiger ambitionen i PtX-strategien på 4-6GW. Men verden omkring os rykker lige så hurtigt – hvis ikke hurtigere. I Danmark har vi fortsat en klar konkurrencefordel i de stærke virksomheder, som med kompetencer og ambitioner kan, og vil, levere grønne løsninger ikke bare til den nationale decarbonisering men også på globalt plan. Men vi ser flere og flere lande satse massivt på erhvervsudvikling inden for brint- og PtX-industrien. Derfor er vi nødt til at komme op i gear, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at være en nøglespiller i den internationale udvikling. For at få brintindustrien til at blive ikke bare det grønne eventyr, vi ved det kan blive, men også sikre de erhvervs- og eksportgevinster vi ligeledes ved, at industrien kan vinde til Danmark, er vi nødt til at få brintinfrastrukturen på plads. Det er en afgørende del af det fundament, industrien skal stå på.

Verden rykker – forbi Danmark

Det er ikke kun i Danmark, at brintinfrastruktur er på dagsordenen. I landene omkring os træffes der store politiske og investeringsmæssige beslutninger om netop infrastrukturen. Senest har vi set aftalen mellem Norge og Tyskland om en brintrørledning, som bogstaveligt talt, går uden om Danmark, ligesom vi ser også Nederlandene rykke på infrastrukturen, inkl. en stærk statslig medfinansiering. De danske VE-kapaciteter giver os en fordel, idet dansk brint er grøn brint, og det er der et enormt behov for omkring os – både som brint, metanol, ammoniak m.v. Men sikkerhed for transport og aftag er helt afgørende for udviklingen af industrien herhjemme, og usikkerheden omkring den kommende infrastruktur er en hæmsko. Der er brug for at vi rykker nu.

Afklaringen haster

Danmark har således et akut behov for afklaring, og med den nye regerings udtrykte ønske om at få de grønne aftaler ud at arbejde ved et fokus på konkret implementering, skal brintinfrastruktur være højt på dagsordenen. Der skal foreligge en plan for etablering, finansiering og ejerskab over infrastrukturen i løbet af få måneder, med mål om idriftsættelse af de første rør senest i 2026. Det er store spørgsmål, der skal afklares, men afklaringen er imperativ. Der skal findes en model for finansiering, der ikke sætter Danmark i en negativ konkurrenceposition i forhold til landene omkring os, hvor der foretages massive investeringer. Som en del af den omfattende erhvervsudvikling vi ser i andre lande, er der offentlig finansiering bag planerne om infrastruktur. Der er stor samfundsøkonomisk gevinst ved etableringen af en brintinfrastruktur, og også derfor er det vigtigt, at finansieringen af den danske infrastruktur ikke vil komme til at hæmme opskaleringen af brint- og PtX-produktionen ved at pålægge virksomhederne en uforholdsmæssig økonomisk byrde i etableringen.

Infrastruktur til ind- og udland

Brintinfrastruktur kan og skal komme alle til gavn. Både når det handler om at understøtte den indenlandske produktion af fx metanol, ammoniak og SAF, såvel som forbrug og eksport af ren brint. Det er derfor vigtigt, at der i etableringen af infrastrukturen både sikres at infrastrukturen understøtter den hjemlige industrielle værdikæde, såvel som eksport, først og fremmest til Tyskland.

En rørledning til Tyskland vil kunne levere grøn brint direkte til bl.a. den tunge, tyske industri, hvilket både klima- og erhvervsmæssigt skaber store muligheder for både tyske og danske virksomheder. Men meget vigtigt, at vi ikke glemmer behovet for transport af brint internt i Danmark. At kunne flytte store mængder brint hurtigt og billigt er afgørende for en effektiv opskalering af industrien, herunder produktionen af grønne, brintbaserede brændsler som metanol og e-fuels til skibs- og luftfarten.

Vi har således alle elementer af en stor klima- og erhvervssucces, men de skal samles. Brintinfrastrukturen er den røde tråd, der kan binde hele systemet sammen, så vi kan levere grønne brændsler ikke alene til hele Danmark men også ud i verden. Vi har alle muligheder; det eneste vi ikke har, er tid. Derfor er det nu, beslutningerne skal føres ud i livet, så den grønne udvikling ikke passerer Danmark.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen (1)

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.093