23948sdkhjf

Klumme: Evidas rolle i det foranderlige energisystem er klar

Eksternt indlæg skrevet af Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør i statens gasdistributionsselskab Evida

Transformationen af energisystemet går hurtig i disse år. Udbygningen af vedvarende energi accelereres kraftigt, og den præcise udvikling i det foranderlige energisystem kan være vanskelig at forudsige.

Alt peger dog på, at gasforbruget i de private husholdninger falder markant, og nye store energiintensive industriforbrugere skal kobles på gassystemet. Det sker samtidig med, at andelen af grøn gas i nettet stiger støt. Vi ser således ind i et forandret energisystem, hvor gasinfrastrukturen spiller en kritisk rolle for den grønne omstilling, da den blandt andet tilbyder fleksibilitet og forsyningssikkerhed.

Er gasnettet klar til endnu mere biogas?

Den grønne biogas har de seneste otte år bidraget til forsyningssikkerheden herhjemme og gør det i stigende grad. Det gør den dels, fordi mængden af biogas udgør en stadig større andel af gassen i gassystemet, og dels fordi biogasproduktionen sker på mange anlæg placeret rundt omkring i landet. Det gør os i mindre grad afhængige af få store kilder, som vi er ved for eksempel naturgas. Jo mere biogas vi producerer i Danmark, jo mindre afhængige bliver vi af at importere gas, og jo bedre kan vores behov for gas dækkes, hvis en af de store forsyningskilder svigter.

I dag udgør biogassen cirka en fjerdedel af gassen i gassystemet. Spørgsmålet lige nu er, om der kan skrues yderligere op for leverancerne af biogas. Set fra et systemperspektiv er svaret ja - der er kapacitet i store dele af gasnettet til at modtage endnu mere biogas end i dag. Der kan desuden skabes yderligere kapacitet ved at fremrykke investeringer i netforstærkninger, så vi i endnu højere grad kan flytte gassen fra de områder, hvor den produceres, og ud til forbrugerne i andre dele af landet. Opgaven er kompleks og stor, men den kan løses.

Evida og Energinet samarbejder om at balancere gassystemet

Det danske gasnet består af mere end 19.000 kilometer nedgravede rør i et sammenhængende net, så gassen kan flyttes mellem landsdelene. Gassystemet er opdelt i et overordnet nord-syd- og øst-vest-gående gastransmissionsnet - gassens motorveje - der drives af Energinet, og i et fordelings- og distributionsnet – gassens hovedveje og landeveje - som Evida driver. Det overordnede gastransmissionsnet er forbundet til det europæiske gasnet via Tyskland, hvor der hentes og afsættes gas til. Det er Evidas opgave at fordele gassen videre ud i landet og levere den helt frem til den enkelte gasforbruger. Det er desuden Evidas opgave at tilkoble biogasanlæg til gasnettet.

Hvor naturgassen kommer ind i Danmark fra Nordsøen og Europa via transmissionsnettet, så kommer biogassen ind i gassystemet decentralt. 52 biogasanlæg placeret rundt omkring i landet leverer i dag biogas til nettet, og Evida har nu mere end otte års erfaring med at tilkoble anlæggene og balancere et gassystem og et gasflow med mange flere kilder end tidligere. Den erfaring og viden trækker vi på, når der er brug for hurtig omstilling for at øge forsyningssikkerheden.

Et spørgsmål om bæredygtighed og forsyningssikkerhed

Den omstilling af energisystemet, som krigen i Ukraine har sat ekstra skub i, handler både om grøn omstilling og om forsyningssikkerhed. For Evida står opgaven klar:

✓ Vi skal sikre, at gasdistributionssystemet er tilpasset til det forbrug og de sektorer, som har brug for gassen.

✓ Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at håndtere afkobling af husholdninger fra gasforsyning så smidigt og hurtigt som muligt. Det gælder med alt, hvad det indebærer - lige fra håndtering af opsigelser og slutafregninger til fysisk frakobling af gasforsyningen.

✓ Vi skal sikre, at den grønne gas kan komme ind i og flyde frit i gasnettet.

Samtidig arbejder vi for, at fremtidens grønne gasser, som for eksempel brint og CO2, kan vinde indpas i den del af gasinfrastrukturen, som i fremtiden ikke længere skal bruges til at transportere metangas.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.147