23948sdkhjf

’Power-to-X-and-heat’ bør være et styrende princip for PtX

Power-to-X er den varmeste nye teknologi, vi i Danmark har mellem hænderne.

Den skal være drivende for Danmarks opfyldelse af vores klimamål – både mod 70% målsætningen i 2030, men også om CO2-neutralitet i 2050 og er af samme grund også under stor bevågenhed.

Med klimaaftalen for energi og industri fra sidste år har vi sat en politisk målsætning om, at udrulningen af PtX skal være en dansk topprioritet, og derfor afventer energi- og forsyningssektoren også spændt den nationale PtX-strategi, som ventes præsenteret sidst på året.

Den markante satsning på Power-to-X skal foruden at tjene et klimaformål også foranledige, at Danmark bevarer sin position som foregangsland inden for grønne energiteknologier, som vi gennem en lang årrække har oparbejdet på eksempelvis vind og fjernvarme.

Det er kun naturligt, at Danmark også skal agere fortrop i modningen af PtX, men andre lande har dog ligeledes set sig lune på det lovende marked, og flere af vores nabolande i Europa har meldt sig ind i kapløbet. En af drivkræfterne bliver selvsagt vores fortsat voksende enorme havvindsektor, men også inden for havvindssatsningerne gør udlandet Danmark konkurrerende selskab.

Derfor skal vi som førende energiteknologisk nation også gøre os nogle endnu bredere og mere komplekse tanker og idéer om, hvordan vi giver os selv et forspring i PtX-kapløbet.

Og her bør fjernvarmen være et nøgleredskab, som kan få teknologien til for alvor at tage fart på dansk territorium.

PtX bør også have en varmestrategi

For når vi sætter ”strøm til noget”, så kan vi faktisk nyttiggøre vores energiinput, således der ikke ’blot’ bliver tale om et enkelt output i form af eksempelvis grønne brændstoffer. I processen opstår enorme mængder af overskudsvarme, som vil gå tabt, hvis ikke vi tænker PtX-produktionen sammen med vores varmesystem.

Og her står Danmark med en enorm konkurrencefordel. Intet andet land i Europa – eller i resten af verden for den sags skyld – har så sofistikeret og veludbygget et fjernvarmenet, som kan aftage overskudsvarmen fra PtX-produktion, som vi har i Danmark.

Det er derfor ikke en betragtning, man på samme måde kan gøre sig i konkurrerende lande, når man her skal forsøge at oparbejde en styrkeposition på markedet for PtX.

I Danmark, derimod, har vi allerede set tegningen til, hvordan man konkret kan samtænke fjernvarmen med produktion af PtX.

I starten af året kunne Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) løfte sløret sin nye PtX-satsning: En kæmpe ammoniakfabrik, der skal placeres på Esbjerg Havn, hvor grøn el fra havvindproduktion transformeres til grøn kunstgødning til landbrugssektoren, der både kan gøre vores egen sektor selvforsynende, men også skabe eksport til udlandet.

Blandt de mange partnere i kredsen bag projektet finder man DIN Forsyning i Esbjerg, der har indgået en aftale om at aftage overskudsvarmen, der vil kunne opvarme så meget som en tredjedel af husstandene i Esbjerg og Varde.

På den måde bliver strømmen ikke alene sat til ét ’X’ – den bliver også til varme, eller det vi med fordel kunne benævne ’Power-to-X-and-Heat’, hvor man ved at styrke prospektet i PtX-investeringer samtidig kan levere grøn varme til de dansk fjernvarmeforbrugere.

Flere områder skal afklares

Det anskueliggør derfor også, at det bør være et bærende princip for øvrige investorer og aktører, der agter at indtræde på markedet for PtX, at de tænker energien cirkulært ved at lave en fuld udnyttelse.

Det har vi også allerede set tegningerne til i Trekantområdet, hvor transmissionsselskabet Tvis er en central skikkelse i en regional politisk beslutning om at oprette et stort partnerskab mellem blandt andre energi- og transportselskaber, der arbejder for at gøre Trekantområdet til en af Nordeuropas førende klynger for PtX.

Vi har altså at gøre med en konkurrencefordel, man ikke har i andre landet. For at den kan være styrende for vores fremtidige udrulning af PtX, kræver det dog, at der skabes nogle markedsstrukturer, som kan give tilskyndelse til samtænkningen mellem PtX og fjernvarme.

Placeringerne af PtX-anlæg bliver helt afgørende: I stedet for at lade anlæg placere på havet, bør de placeres på eller tæt ved land, hvor der er kort adgang til et fjernvarmenet.

Der skal også laves afklaringer om fremtidige tariffer for fjernvarmeselskabernes brug af elnettet, der bør være omkostningsægte for at kunne få økonomisk incitament for fjernvarmeselskaberne til at indgå i PtX-projekter. Ydermere savner fjernvarmesektoren stadig tidssvarende afgiftsstrukturer for overtagelsen af overskudsvarme, der fordrer en udbygning med overskudsvarme, der i sidste ende kan blive til grøn Power-to-X-and-Heat til de danske fjernvarmeforbrugere.  

Det er også problematikker, som vil blive drøftet, når fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, afholder temadag om PtX og fjernvarme d. 11. maj. Her vi en række centrale og vigtige aktører drøfte mulighederne for Power-to-X-and-Heat.

Godt med opmærksomhed

For nyligt kunne vi med glæde konstatere, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på et webinar arrangeret af COWI bekræftede, at fjernvarmen er et aspekt, som bliver bærende for den endelige nationale PtX-strategi.

Det er en meget glædelig melding, som vi fra fjernvarmens side gerne vil løfte på hatten og sige tak for.

Power-to-X-and-Heat bør nemlig blive et fremtidigt styrende princip for, hvordan vi vælger at placere vores PtX-produktionsanlæg. Ved at indtænke fjernvarmen kan vi som land komme nogle sekunder hurtigere ud af startblokken, når vi skal duellere med udlandet om at blive en vinder på PtX-området. Og det kan vise sig at blive beslutning, som i sidste ende vil vise sig yderst gavnlig.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094