23948sdkhjf

Spildevandsudledning frikendt i rapport: Sådan fortsætter Hofor

I foråret 2020 fik forsyningsselskabet Hofor tilladelse til at udlede 160.000 kubikmeter mekanisk renset spildevand ud i Kongedybet i Øresund. 

Et offentligt ramaskrig, en shit-storm og to rapporter senere viser det sig, at udledningen af spildevandet ikke ville have fået nogen mærkbar betydning for havmiljøet i Kongedybet og Øresund, havde Hofor gjort brug af tilladelsen og skruet op for hanerne. 

Spildevandshanerne forblev dog lukkede, og Hofor fandt i stedet en anden løsning på det pågældende problem. Ikke desto mindre glæder rapportens konklusioner forsyningsselskabet og forsyningsdirektør Ole Fritz Adeler.

- Rapporten bidrager med vigtige faktuelle oplysninger i forårets debat, som manglede lidt nuancer og proportioner, siger Ole Fritz Adeler, der altså allerede i sommer satte en prop i.

-  Vores grundholdning er, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at begrænse alle negative påvirkninger af miljøet. Det har vi arbejdet på i mange år, og det er lykkedes rigtig godt. vi har ingen tilladelser til andre planlagte udledninger. Og vi vil heller ikke søge kommunen om det. Vi har sat en stopper for alle såkaldte planlagte udledninger, siger Ole Fritz Adeler. 

Det er Sirius Advokater og Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi, der har udarbejdet henholdsvis en advokatundersøgelse og en teknisk undersøgelse på foranledning af Københavns Kommune.

Uden om og ikke ovenpå

Hofor fik tilladelsen til den store udledning i maj 2020, da der skulle bygges rundt om og ovenpå den store spildevandsledning til renseanlægget Lynetten. Det ville kræve en del sikring af ledningen, der derfor ville skulle lukkes i forbindelse med sikringsarbejdet. Og en lukning krævede altså, at Hofor kunne komme af med sit spildevand på anden vis. 

Løsningen på det – enkeltstående problem - blev ikke en udledning i Øresund, men at den planlagte parkeringskælder, der skal ligge oven på spildevandsledningen til Lynetten, er blevet reduceret i størrelse. Det har gjort det muligt at støbe beton rundt om spildevandsledningen og på den måde sikre den mod uheld. 

På den måde har Hofor undgået at tage ledningen ud af drift, og dermed også at lede spildevand ud i Øresund.

Permanent løsning

Men sidste års udfordring er ikke en enlig svale og forsyningsselskabet vil givetvis stå over for lignende udfordringer i fremtiden – Derfor arbejder selskabet i øjeblikket på at finde en permanent løsning. 

Hofor ligger nemlig ikke inde med flere tilladelser til at udlede store mængder spildevand i Øresund og har heller ikke tænkt sig at gøre brug af den praksis fremadrettet - rapportens konklusioner til trods. 

- Fremover skal en permanent løsning afhjælpe problemer i forhold til den store Lynette-ledning, hvis det skulle blive nødvendigt. Løsningen går ud på at binde to områders kloaksystem sammen, så det er muligt at sende spildevandet flere veje til rensning, siger Ole Fritz Adeler.

Løsningen står klar i første kvartal af 2022.

Af to onder

Selvom Hofor undgik udledningen af spildevand i Øresund sidste år og en permanent løsning er lige på trapperne, så kan selskabet ikke helt undgå at lede spildevand ud i Øresund i fremtiden.

- For 20 år siden kunne man ikke bade i Københavns Havn. Det kan man i dag, og det skyldes vores investeringer i spildevandssystemet, der gør, at spildevand i en blanding med regnvand kun undtagelsesvis løber ud i havnen. Vi kan ikke helt undgå overløb til havnen i forbindelse med skybrud, fordi kloakkerne ikke kan rumme vandmængderne, siger Ole Fritz Adeler. 

Han understreger at udledningen af spildevand i Øresund i den situation er at foretrække frem for alternativet. 

- Alternativet er, at blandingen af regnvand og spildevand flyder op af kloakkerne og ud i gaderne. Af to onder vælger vi det mindste, som er at åbne for overløb til havnen. Vi arbejder hele tiden på at reducere disse overløb. Det er et langt sejt træk med skybrudsløsninger og klimatilpasning, som vi har arbejdet på i mange år, og som vi også arbejder på de næste mange. 

Over de næste 15 år investerer Hofor 20 milliarder kroner i udvidelse af spildevandssystemet, heriblandt skybrudstunneler, underjordiske opsamlingsbassiner og overfladeløsninger i parker og byrum.

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.126