23948sdkhjf

Power-to-X er afgørende brik i omstillingen

Indlægget er skrevet af Jan Hylleberg, adm. direktør Wind Denmark og Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen

I disse dage lancerer regeringen de første delelementer af den kommende klimahandlingsplan, der skal udgøre den praktiske værktøjskasse til at nå målsætningen om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030. Det er glædeligt, da klimakrisen ikke er stoppet på grund af covid-19, og derfor haster det fortsat med at få styr på udledningerne i Danmark.

Ambitionerne skal fortsat være tårnhøje. Ikke kun af klimahensyn, men også af hensyn til dansk beskæftigelse, erhverv og eksport – for den grønne omstilling kan i stor udstrækning bidrage til en genopretning af dansk økonomi, og sikre bæredygtig vækst langt ind i fremtiden. Vel og mærke, hvis det gøres rigtigt og der skabes nye danske styrkepositioner, med rod i de områder, hvor vi gennem årtier har stået stærkt.

I Danmark er en styrkeposition på energiområdet særligt vindsektoren. Den styrkeposition skal udnyttes, og frem mod 2030 skal vi have markant mere vindenergi på land og hav.

En massiv udbygning vil betyde, at der i nogle perioder kan blive produceret mere strøm end vi kan bruge via det traditionelle elnet. Men det betyder ikke at vi ”alligevel ikke kan bruge alt den strøm”, som man ellers til tider kan høre i den energipolitiske debat, som argument for at stoppe den grønne omstilling. Det handler i stedet om, at vi skal bruge strømmen anderledes og til andet.

PtX muliggør reel sektorkobling

Gennem Power-to-X (PtX) kan energien konverteres i storskala, så vi kan anvende strømmen på andre måder. Ved at opskalere brintproduktion og PtX er det muligt at lagre overskudsstrøm og overføre den til andre sektorer, der ikke kan køre på strøm alene. Ved hjælp af grøn strøm kan der laves en lang række andre brændsler, såkaldte electrofuels, som fx brint, metan, metanol eller ammoniak. Dermed kan den grønne strøm flyttes ud af elsystemet og over i energisystemet. Til skibe, lastbiler, busser, gødningsproduktion og fly, såvel som til andre sektorer, der ikke kan elektrificeres på traditionel vis.

Denne mulighed for reel sektorkobling er afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling. Ikke mindst i traditionelt svære sektorer som landbrug, industri og transporten, hvor store og stærke maskiner ikke kan køre på strøm alene.

Danmark er ualmindeligt godt rustet til at gå ind i den næste fase af omstillingen. Vi har en meget stærk, grøn forskningstradition og et væld af nye, grønne virksomheder indenfor PtX, som er klar til at løfte deres del af opgaven – og skabe arbejdspladser og eksportmuligheder undervejs. Alle led er klar, nu skal planen lægges og kæden smedes sammen. Men det er komplekst, og kræver samspil på tværs af sektorer og mellem stat, kommuner og erhvervslivet.

Derfor har Wind Denmark og Brintbranchen indledt et samarbejde – PtX-alliancen – der skal være med til at fremme dagsordenen og presse på udviklingen.

Noget af det første er at arbejde for, at der - i forbindelse med de politiske forhandlinger om klimahandlingsplanen - vedtages en ambitiøs national brint- og PtX-strategi. For vi har alle muligheder for at lade den grønne omstilling blive en drivende kraft i genopretningen af dansk økonomi, og skabe fundamentet for en hel ny bølge af grønne klimaløsninger med afsæt i PtX-teknologier. Det giver mening for både klima og den bæredygtige vækst, vi i Danmark er garant for.

 

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter på artiklen (4)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094