23948sdkhjf

Det unormale er hurtigt blevet det normale

Energisektoren har indtil videre klaret sig godt gennem pandemien. Trods Corana-krise er der fortsat el i stikkontakterne og varme i radiatorerne.

Energisektoren forbereder sig løbende på at kunne håndtere de trusler, der måtte opstå og blive til kritisk virkelighed – eksempelvis hackerangreb og pandemier.

Med Corana-krisen er beredskaberne sat på en prøve af hidtil uset karakter. Pandemier… det sker heldigvis sjældent, og det er første gang i den tid, hvor en sikker elforsyning har været afgørende for nationens ve og vel, at vi skal skulle forholde os aktivt til sådan en realitet.

Hvordan er det så gået? Indtil videre er det gået godt, selv om de forberedte beredskabsplanerne ikke har kunne tage højde for alle de detaljer, der viser sig i praksis. Virkeligheden er sjældent som den, der udtænkes på papir.

For elnetselskaberne er kontrolrummene og deres samspil med montører ude i marken helt centralt. Myndighedernes krav til karantæne, hvis en person blot har været i nærheden af en smittet, har betydet, at rutinerne i dette samarbejde er blevet gentænkt. Hvis alle ansatte i et kontrolrum pludselig ikke længere er arbejdsduelige, vil det pågældende selskab have et alvorligt problem, og forsyningssikkerheden kunne komme under pres.

Derfor er procedurerne hurtigt lavet om, så smitterisikoen er blevet minimeret. Kontrolrumspersonale arbejder nu i en mere isoleret virkelighed, og medarbejderne i marken er sat i små hold – for eksempel to og to.

Nye måder at arbejde på

Det nye set-up, der varierer lidt fra selskab til selskab, har betydet, at jeg i hvert fald ikke til dato har hørt om større udfordringer.

Det unormale er hurtigt blevet det normale. Vi har fundet nye måder at arbejde på.

Montører rykker hurtigt ud, når der en sjælden gang sker afbrud, og meget af det løbende vedligeholdelsesarbejde er fortsat på nogenlunde normal vis. Faktisk er der endda skruet op for hastigheden, da det nu er nemmere et komme til kabelskabe og andet elektrisk udstyr, fordi der er mindre trafik på vejene.

En anden pointe er, at medarbejderne i elforsyningen generelt set har færre sygedage, end de plejer at have om foråret. På grund af anbefalingerne om håndvask og social distance er der simpelthen færre, der er blevet smittet med forkølelse og influenza.

Et par områder er blevet droslet ned: Flere har reduceret mængden af planlagte afbrud i villakvartererne nu, hvor flere arbejder hjemmefra i dagtimerne, ligesom udskiftning til nye fjernaflæste elmålere er blevet udskudt.

For ikke at skabe utryghed blandt borgerne har de aktive elnetselskaber sat denne udrulning, der ifølge et krav fra Folketinget skal være afsluttet ved årets udgang, i bero. Hvornår målerudskiftningen genoptages, afhænger af myndighedernes anbefalinger. Opsætning af målere ved nye installationer og nye bygninger har i øvrigt fungeret som vanligt.

Gradvis åbning

Som resten af samfundet står vi nu overfor en gradvis åbning med respekt for sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Jeg regner med, at de ansatte ude i elnetselskaberne fortsat i en længere periode vil arbejde i små hold, da det stadigvæk er svært at afgøre konsekvenserne af en eventuel smittespredning i de danske samfund

Derudover vil det formentlig langsomt blive sat gang i flere renoveringsopgaver ude på kraftvarmeværkerne, hvor en del opgaver har været sat på ’hold’. På disse værker har opgaverne typisk en størrelse, der kræver mere end to folk.

Nye procedurer er på vej, så kraftvarmeværkerne kan komme i gang og være klar til efteråret, når fyringssæsonen begynder på ny og befolkningen igen har brug for fjernvarme i betydelige mængder.

Heldig med vejret

Min vurdering er, at håndteringen af den usædvanlige situation alt i alt har været en succes. Energisektoren har vist sig at være så robust, som vi havde planlagt, men først kender værdien af når en pandemi indtræffer.

Branchen har omstillet sig på forbilledlig vis, og der er blevet samarbejdet tæt mellem alle involverede parter. Selskaberne har delt viden og hjulpet hinanden, hvis der er nogle, der har mangler håndsprit eller tekniske komponenter.

Derudover må jeg tilføje, at vi også har været lidt heldige, når det nu skal være. Vejret i Danmark har artet sig flot siden starten af marts, hvor regeringen greb ind med nedlukning af dele af landets aktiviteter. Vi har ikke også skulle kæmpe mod kulde, regn og rusk – eller orkaner for den sags skyld.

Interneret i campingvogne

Jeg misunder ikke mine kolleger i USA, hvor Corona-udfordringen er ramlet sammen med stormsæsonen og kraftig tørke i dele af landet.

Her har man også taget noget mere drastiske midler i brug i forhold til kontrolrumspersonalet, som enten er blevet interneret i campingvogne eller på nærliggende hoteller, som er blevet reserveret til elforsyningspersonale.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078