23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Varmepumpe
Randers Kommune har modtaget en ansøgning fra Mejlby Fjernvarme om etablering af et anlæg med varmepumpe til produktion af fjernvarme, og Miljø- og Teknikudvalget har godkendte projektforslaget.

Anlægget forventes at kunne dække cirka 93 pct. af den årlige varmeproduktion til værkets 193 forbrugere, og projektforslaget omfatter etablering af en 1,0 MW varmepumpe med tilhørende pumpe- og vekslerstation, el-teknisk anlæg samt en række energioptagere, der forbindes med varmepumpen. Selve varmepumpen ønskes opstillet i en ny tilbygning til den eksisterende varmecentral i Mejlby./Randers Kommune

Belysning
Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune indstiller nu til byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 2,060 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej og stibelysning.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb mellem 1,8 og 2 mio. kr. til den lovpligtige opgradering, hvor armaturerne generelt udskiftes til energioptimerede belysningsarmaturer. Der vil i 2020 blive lagt særlig vægt på udskiftning af gamle armaturer med kviksølvslyskilder, som der fortsat er næsten 1.100 af i Køge Kommune.

Teknik- og Ejendomsudvalget anbefaler forvaltningens indstilling./Køge Kommune

Belysning
Ishøj Byråd har frigivet 1 mio. kr. til fjerde etape af lysprojektet, der gennemføres ved Ishøj Bycenter. Etapen omfatter belysning på broer.

Lysprojektet tager udgangspunkt i de fire elementer: ild, vand, jord og luft. Centrets oplyste tårne repræsenterer ild. Lyssætningen på stationsområdet repræsenterer vand. Ishøj Byhaves belysning på beplantning og arkitektur repræsenterer jord. Og belysning på broerne, som fører ind på centerets ø, repræsenterer luft.

Det er planen, at der i år skal udarbejdes et samlet koncept for belysning af alle broerne for at få et sammenhængende visuelt udtryk for broerne. Efterfølgende udføres belysning af de to broer ved henholdsvis Vejleå Kirke og Brohuset./Ishøj Kommune

Klimatilpasning
Plan- og Miljøudvalget i Horsens Kommune anbefaler byrådet, at der frigives anlægsmidler til Søndergade og omlægning af Bygholm Å.

I forbindelse med renoveringen af Søndergade er der skabt mulighed for at arbejde med klimatilpasningsløsninger, der kan håndtere større mængder vand i forbindelse med skybrudssituationer.

Samtidig skal arbejdet med udviklingen af Åkvarteret og udarbejdelsen af udviklingsplanen for området understøttes. Der søges derfor tillæg til anlægsbevilling vedrørende renoveringen af Søndergade og tillæg til anlægsbevilling vedrørende udviklingen af Åkvarteret/omlægning af Bygholm Å.

Udvalget anbefaler samtidig, at byrådet giver grønt lys til at sætte klimatilpasning ved Torvet og det videre arbejde med udviklingen af Åkvarteret i gang./Horsens Kommune

Regnvandsbassin
Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune har godkendt forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplanen.

Tillægget har til formål at inddrage et areal syd for Øster Alling by til etablering af et regnvandsbassin, som AquaDjurs planlægger at etablere i løbet af i år som led i den afsluttende separering af regnvand og spildevand i Øster Alling.

Det vil være muligt at koordinere anlægsarbejdet med en samtidig etablering af et kommende vådområdeprojekt i Øster Alling Enge, hvor overskudsjord kan bruges til at afdække grøfter/Norddjurs Kommune

Klimatilpasning
I Budget 2020 har Frederiksberg Kommune afsat penge i to puljer, der skal sikre den nødvendige projektledelse til implementering og forsat videreudvikling af skybrudsprojekterne i henhold til klimatilpasningsplan og skybrudskonkretiseringsplanerne, så målene kan opnås. Puljerne er på henholdsvis 3,5 mio. kr. og 1,9 mio. kr. Implementeringen af klimatilpasningsplanen bevæger sig i de kommende år fra en overvejende planlægningsfase til en implementeringsfase, hvor mål og anlæg fastsat i planerne skal udmøntes. I 2020 forventes der at blive anlagt konkrete skybrudsprojekter for i alt 51 mio. kr.

By- og Miljøudvalget godkendte på sit seneste møde forvaltningens disponering af midlerne i de to puljer./Frederiksberg Kommune

Klimatilpasning
By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune har godkendt forvaltningens forslag til disponering af 930.000 kr. til implementering af indsatser i Spildevandsplan 2019-2031 godkendes.

Konkret forslås midlerne anvendt til at udarbejde en regnvandsplan med fokus på afkobling af regnvand fra kloak, foretage en serviceniveauanalyse af kloaksystemet samt gennemføre en evaluering af de eksisterende skybruds- og klimatilpasningsplaner. /Frederiksberg Kommune

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.126