23948sdkhjf

Gassen har en vigtig rolle at spille i det grønne energisystem

Gasopvarmningens død er ikke nært forestående, siger Thea Larsen

Som sekretariat for Dansk Gas Forening har vi i DGC fornøjelsen af at være engageret i Årets Gaskonference, som finder sted hvert år i november.

I år var temaet ’Gassen i det grønne energisystem’. I kølvandet på konferencen kan jeg konstatere, at der bredt i branchen er optimisme, i forhold til at gassen også i fremtiden kommer til at spille en rolle.

Ifølge EU-parlamentariker Morten Helveg er der i EU-Parlamentet stor fokus på gas, og der bliver barslet med en stor gaspakke efter 2019 fra den kant. Helveg mener i øvrigt, at den danske gasbranche har forudsætningerne for at vise vejen for en fornuftig grøn omstilling på europæisk plan.

Det er jeg enig med ham i, og det skal vi som branche leve op til. Med omkring 10 pct. biometan i det danske net er vi bestemt på rette spor.

Der er også godt nyt for gasforbrugerne.

En analyse fra september 2018 stiller nemlig skarpt på antallet af gaskunder frem mod år 2100. Og det ser yderst fornuftigt ud. For selvom gasforbruget har været aftagende siden 2000, er virkeligheden nu den, at forbruget de seneste 3-5 år har ligget stabilt omkring 100 PJ. Ifølge en Ea-analyse vil det i år 2100 være samfundsøkonomisk fornuftigt at have et sted mellem 250.000 og 350.000 gasforbrugere tilbage af de godt 400.000, der er i dag.

Gasopvarmningens død er altså ikke nært forestående.

Tværtom er gassen en del af fremtidens energiformer. Fremtidsscenariet er blevet regnet igennem forfra og bagfra, og baseret på, at kunderne fremover vælger en hybridvarmepumpe som opvarmningsform. Og hybridvarmepumper er en vigtig brik i fremtidens energisystem. Hybridvarmepumperne, der er en kombination af en eldreven varmepumpe og en gaskeddel, kører på el, når elprisen er lav, og på gas, når elprisen er høj. Også andre analyser peger på, at hybridvarmepumperne vil være et økonomisk attraktivt alternativ til både traditionelle gasfyr og rent eldrevne varmepumper.

På Årets Gaskonference blev der også talt om hybridvarmepumper. Hans Henrik Lindboe fra Ea Energianalyse pointerede, at mens vi tidligere har været vant til at tænke, at hybridvarmepumper er noget, der er hos store forbrugere, skal vi vænne os til at tænke, at det er også noget, der er hos den enkelte private forbruger. Og netop ved at få udbredt hybridvarmepumperne giver det mulighed for at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt. For gasnettet har jo en teknisk levetid mange årtier frem.

Klimarådets seneste rapport sår tvivl om, hvorvidt tempoet i den grønne omstilling frem mod 2030 er højt nok til at gøre Danmark til et CO2-neutralt samfund i 2050, og især transportsektoren står for skud. Danmark har en EU-forpligtelse om at have 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren om året i 2020. Klimarådet foreslår, at Folketinget laver et loft over forbruget af biodiesel og i stedet satser på, at biogas, andre 2.-generationsbiobrændstoffer, bioethanol og elbiler tilsammen kan sikre, at Danmark lever op til sin forpligtelse.

I gasbranchen har vi stor fokus på gas til tung transport, og faktisk er der allerede gode resultater.

Både i Københavns Kommune – der benytter gas til renovationsdrift og til linje 5C, Nordens mest travle busrute, og i Sønderborg Kommune, hvor kommunen som den første i landet har lagt hele sin kollektive trafik om til alternativ drivkraft og nu kører med 44 gasbusser i stedet for dieselbusser. Det giver en årlig CO2-reduktion på 2.500 ton.

Lastbiler med 460 hk, der kører på CNG og LNG og har en rækkevidde på op til 1.600 km, findes også. Sammenlagt med grøn gas i nettet, smart anvendelse af den grønne gas og fortsat nytænkning og udvikling er vi på rette vej til en fornuftig grøn omstilling af Danmarks energisystem.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078