Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Hvem gik ud og hvem kom ind? Få overblikket her.

Alpha Offshore Service A/S
Neil Austin Johnson, Steven Louis Bertone og ny formand Stewart Andrew Allan Mitchelle er trådt ind i bestyrelsen i Alpha Offshore Service A/S. Nu tidligere formand Eskil Bielefeldt forbliver i bestyrelsen som medlem, mens Tina Lund er trådt helt ud (kilde: CVR).

Alpha Offshore Service A/S tilbyder service og vedligehold af vindmøller onshore og offshore.

Arwos Vand A/S
Kim Brandt, Gunnar Hansen og Jens Nicolai Wistoft er trådt ind i bestyrelsen i Arwos Vand A/S og Arwos Spildevand A/S, hvor Jens Christian Clausen, Kåre Solhøj Dahle og Jan Riber Jakobsen er trådt ud. I Arwos Affald A/S og Arwos Deponi er Kim Brandt og Jens Nicolai Wistoft trådt ind, mens Kåre Solhøj Dahle og Jan Riber Jakobsen er trådt ud. Det samme gør jeg sig gældende i Arwos Holding A/S og Arwos Service A/S, men her er også Rasmus Grønfeldt og Henrik Heydenreich Hansen trådt ind, og Mads Peter Østergaard Madsen trådt ud (kilde: CVR).

Arwos er et forsyningsselskab der i 2010 opstod fra Aabenraa Forsyning.

Biokube A/S
Erik Schmidt Taarnhøj har forladt bestyrelsen i Biokube A/S for i stedet at blive administrerende direktør i selskabet (kilde: CVR).

Biokube A/S er leverandør af mini-renseanlæg.

Bjarne’s Olie A/S
Louise Albæk Jensen har erstattet Ulla Agnete Lassen i bestyrelsen i Bjarne’s Olie A/S (kilde: CVR).

Bjarne’s Olie A/S er leverandør af fyringsolie.

Bladt Industries A/S
Klaus Steen Mortensen har erstattet Jan Kjærsgaard som administrerende direktør i Bladt Industries A/S og Bladt Industries Holding A/S (kilde: CVR).

Bladt Industries er en entreprenørvirksomhed med speciale i store og komplekse stålkonstruktioner.

Bånlev Biogas A/S
John Langedal er ny næstformand i Bånlev Biogas A/S, mens Søren Wümpelmann Juhl ligeledes er trådt ind i bestyrelsen. Nu tidligere næstformand Carl Christian Suhr Kirketerp er trådt ud af bestyrelsen (kilde: CVR).

Bånlev Biogas A/S driver et biogasanlæg ved Spørring nord for Århus.

Coromatic A/S
Erik Gunnar Bertman er ny bestyrelsesformand i både Coromatic A/S og Coromatic Group ApS, hvor også Jacob Bryde Christensen er kommet ind i bestyrelsen. Ud er gået Bo Hans Henrik Kristiansson og Juan Carlos Vallejo Perez (kilde: CVR).

Coromatic er leverandør af nødstrømsløsninger som UPS, batterier, generatorer til industri og serverrum.

Designit Denmark A/S
Christian Søgaard er ny bestyrelsesformand i Designit Denmark A/S, hvor han har erstattet Avinash Palladam Rao (kilde: CVR).

Designit A/S er en dansk designvirksomhed, der udfører opgaver for blandt andet elektronikindustrien, energisektoren og detailsektoren.

Din Forsyning A/S
Kenneth Lægsgaard Sørensen har erstattet Jesper Frost Rasmussen som administrerende direktør i Din Forsyning A/S, Din Forsyning Spildevand A/S, Din Forsyning Varme A/S, Din Forsyning Vand A/S, Din Forsyning Holding A/S og Din Forsyning Affald A/S (kilde: CVR).

Din Forsyning er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune med affald og genbrug, drikkevand, fjernvarme og spildevand.

 Læs også: Forsynings-direktør fratræder

Djurs Vand Erhverv A/S
Ole Vognstrup er trådt ind i bestyrelsen i Djurs Vand Erhverv A/S, mens Joh Tscherning Neimann er trådt ud (kilde: CVR).

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder hjælp til vandforsyninger af alle størrelser indenfor såvel administration og drift.

E.ON Danmark A/S
Lars Joakim Adgård er ny bestyrelsesformand i E.ON Danmark A/S. I E.ON Produktion Danmark A/S er Lisbeth Serup Hansen udnævnt som ny bestyrelsesformand, mens også Thomas Andersen Thrane er trådt ind. Ud er gået Tore Harritshøj og Brian Geppert. I direktionen for både E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON Varme Danmark ApS har Brian Geppert erstattet Henrik Rasmussen i direktionen. I sidstnævnte selskab er Lars Thelander Bostrøm, Carsten Fini Holse Olsen og Per Benny Thomsen trådt ind, mens Hans Nicolai Andersen, Heino Frederik Hahn og Steen Willy Lund er trådt ud (kilde: CVR).

E.ON leverer el, naturgas og fjernvarme.

Eniig Fiber A/S
Allan Krogsgaard Jakobsen er trådt ind i bestyrelsen i Eniig Fiber A/S (kilde: CVR).

Eniig er en af Danmarks største energiselskaber.

Ewii A/S
Lars Bonderup Bjørn har erstattet Pernille Nielsen Johannesen som bestyrelsesformand i Ewii A/S, hvor sidstnævnte dog bliver i bestyrelsen som medlem. I Ewii Energi A/S, Ewii Bredbånd A/S, Ewii Mobility A/S, Ewii Telecare A/S, Ewii Fuel Cells A/S, Trefor Vand A/S, Trefor Varme A/S og Ewii Procuction A/S har Lars Bonderup Bjørn erstattet Jens Christian Sørensen som bestyrelsesformand og også her forbliver den nu tidligere formand i bestyrelsen som medlem (kilde: CVR).

Ewii er et af Danmarks største energiselskaber.

 Læs også: Ny administrerende direktør i Ewii

Favrskov Forsyning A/S
Charlotte Green Carlsen, ny formand Søren Frands Dalgaard Frandsen, Hanne Smedegaard Rasmussen og Anne Rikke Skåning er trådt ind i bestyrelsen i Favrskov Forsyning A/S, mens Anne Kirstine Bruun de Neergaard, Niels Kallehave Kristensen, nu tidligere formand Peder Ludvig Møllenborg Meyhoff og nu tidligere næstformand Inge Gylling Sørensen er trådt ud. Medarbejderne i virksomheden har valgt Christian Bækgaard Andersen og Torben ind i bestyrelsen på bekostning af Jytte Bach og Peter Evers Dyhre (kilde: CVR).

Favrskov Forsyning står for affalds- og spildevandshåndteringen i Favrskov Kommune.

Gastech-Energi A/S
Ny bestyrelsesformand i Gastech-Energi A/S er Steffen Markus Saur, hvor han har erstattet Laurent Alexis Michel Henri Jacquemin (kilde: CVR).

I samarbejde med VVS-installatører over hele landet leverer Gastech-Energi gasfyr, varmepumper, solvarmeanlæg og hybridløsninger til private, boligforeninger og erhverv.

Glostrup Forsyning A/S
Vagn Ehlern Bech, Kasper Damsgaard, Christian Ebbesen, Søren Enemark, Peder Erland Kähler og Robert Sørensen er trådt ind i bestyrelsen i Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S, hvor næstformand Per Hansen, Jens Morten Løvgreen Lauridsen, Peter Frederik Molnit og Freddie Sigurd Rose til gengæld er trådt ud. I Glostrup Forsyning A/S, Glostrup Varme A/S, Glostrup Service A/S og Glostrup Affald A/S er Kasper Damsgaard, Christian Ebbesen, Søren Enemark og Robert Sørensen trådt ind, mens næstformand Per Hansen og Freddie Sigurd Rose er trådt ud (kilde: CVR).

Glostrup Forsyning står for forsyning i Glostrup Kommune af drikkevand, spildevandsafledning, fjernvarme, indsamling og bortskaffelse af affald.

Go’on Gruppen A/S
Kasper Lomholt Svensson er trådt ind i direktionen i Go’on Gruppen A/S (kilde: CVR).

Go’On Gruppen A/S er en kæde af tankstationer.

GreenLab Skive Vind ApS
Peter Dahl Jakobsen har erstattet Søren Dahl i bestyrelsen i GreenLab Skive Vind ApS (kilde: CVR).

Greenlab Skive er en erhvervspark centreret om fremtidens energi- og ressourcelandskab.

Guldborgsund Forsyning A/S
I bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning A/S og Guldborgsund Forsyning Holding A/S er John Pommer Brædder, Henning Charles Kamper, Camillo Thomas Krog, Lis Inge Magnussen og Jens Ole Bronne Sørensen trådt ind, mens Lene Marie Hatt, Bent Christian Jørgensen, Henning Charles Kamper, Per Christian Larsen og Helle Elisabeth Munk er trådt ud. Medarbejderne har desuden valgt Lone Balmer Gade, Carsten Borella Jacobsen og Morten Kasper ind i bestyrelsen på bekostning af Jimmi Reinhardt Christiansen, Ole Reinhold Larsen og Hans Henrik Nielsen.

I Guldborgsund Spildevand A/S er Bo John Abildgaard, John Pommer Brædder, Henning Charles Kamper, Camillo Thomas Krog, Lis Inge Magnussen og Jens Ole Bronne Sørensen trådt ind, mens Lene Marie Hatt, Torben Johansen, Bent Christian Jørgensen, Henning Charles Kamper, Per Christian Larsen og Helle Elisabeth Munk er trådt ud.

I Guldborgsund Vand A/S er Bo John Abildgaard, John Pommer Brædder, Torben Johansen, Henning Charles Kamper, Camillo Thomas Krog, Lis Inge Magnussen og Jens Ole Bronne Sørensen trådt ind i bestyrelsen, mens Lene Marie Hatt, Torben Johansen, Torben Johansen, Bent Christian Jørgensen, Henning Charles Kamper, Per Christian Larsen og Helle Elisabeth Munk er trådt ud.

I Guldborgsund Varme A/S er John Pommer Brædder, Henning Charles Kamper, Camillo Thomas Krog, Lis Inge Magnussen og Jens Ole Bronne Sørensen trådt ind i bestyrelsen, mens Lene Marie Hatt, Bent Christian Jørgensen, Henning Charles Kamper, Per Christian Larsen og Helle Elisabeth Munk er trådt ud (kilde: CVR).

Guldborgsund Forsyning varetager vand-, varme- og spildevandsforsyning i Guldborgsund Kommune.

Hillerød Forsyning Holding A/S
I Hillerød Forsyning Holding A/S er Jamil Nofal Cheheibar, Klaus Markussen, Tue Tortzen, Susanne Kristensen og Jakob Bring Truelsen trådt ind, mens Louise Colding Sørensen er trådt ud.

I Hillerød Kraftvarme ApS er Jamil Nofal Cheheibar, Klaus Markussen, Tue Tortzen, Susanne Kristensen og Jakob Bring Truelsen trådt ind, mens Louise Colding Sørensen er trådt ud.

I Hillerød Affaldshåndtering A/S er Jamil Nofal Cheheibar, Klaus Markussen, Tue Tortzen, Susanne Kristensen og Jakob Bring Truelsen trådt ind, mens Louise Colding Sørensen er trådt ud.

I Hillerød Varme A/S er Jamil Nofal Cheheibar, Klaus Markussen, Tue Tortzen, Susanne Kristensen og Jakob Bring Truelsen trådt ind, mens Louise Colding Sørensen er trådt ud.

I Hillerød Vand A/S er Jamil Nofal Cheheibar, Jens Micael Gammeltoft, Klaus Markussen, Jesper Høi Skovdal, Tue Tortzen, Susanne Kristensen og Jakob Bring Truelsen trådt ind, mens Tim Karll, Niels Frølich Nilsson og Louise Colding Sørensen er trådt ud.

I Hillerød Spildevand A/S er Jamil Nofal Cheheibar, Jens Micael Gammeltoft, Klaus Markussen, Jesper Høi Skovdal, Tue Tortzen, Susanne Kristensen og Jakob Bring Truelsen trådt ind, mens Tim Karll, Niels Frølich Nilsson og Louise Colding Sørensen er trådt ud.

I Hillerød Service A/S er Jamil Nofal Cheheibar, Klaus Markussen, Tue Tortzen, Susanne Kristensen og Jakob Bring Truelsen trådt ind, mens Louise Colding Sørensen er trådt ud.

Hillerød Forsyning leverer vand og varme til borgerne i Hillerød Kommune.

Ista Danmark A/S
Christian Markus Leu har erstattet Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker som bestyrelsesformand i Ista Danmark A/S (kilde: CVR).

Ista Danmark A/S er specialiseret indenfor installation og aflæsning af forbrugsmålere samt fordeling af udgifter til vand- og varmeforbrug.

Jammerbugt Forsyning A/S
Michael Lauge Krogsgaard, Niels Ole Jørgensen Nielsen og Per Gunhard Nielsen er trådt ind i bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S. Otto Kjær Larsen, Bøje Holmsgaard Lundtoft og Ejvind Pedersen er trådt ud (kilde: CVR).

Jammerbugt Forsyning A/S står for vand- og spildevandsforsyning samt affaldshåndtering i Jammerbugt Kommune.

Lolland Forsyning A/S
I bestyrelsen i Lolland Forsyning A/S, Lolland Varme A/S, Nakskov Elnet A/S og Lolland Energi Holding A/S er Vibeke Grave, Henrik Børge Høegh og Kasper Roug trådt ind, mens Lars Peter Buhl, Poul Erik Ibsen og Henning Alfred Rasmussen er trådt ud. I bestyrelsen i Lolland Spildevand A/S og Lolland Vand A/S er Vibeke Grave, Henrik Børge Høegh, Søren Anders Jensen og Kasper Roug trådt ind, mens Lars Peter Buhl, Per Morén og Henning Alfred Rasmussen er trådt ud (kilde: CVR).

Lolland Forsyning står for forsyning af el, vand, varme og spildevand på Lolland.

Maersk Drilling International A/S
Marianne Sørensen Henriksen er trådt ud af bestyrelsen i Maersk Drilling International A/S, Maersk Drilling Services A/S, Maersk Inspirer Norge A/S, Maersk Innovator Norge A/S, Maersk Gallant Norge A/S, Maersk Volve A/S, Maersk Reacher Norge A/S, Maersk Invincible Norge A/S, Maersk Intreprid Norge A/S, Maersk Interceptor Norge A/S, Maersk Integrator Norge A/S, Maersk Drilling Americas A/S, Maersk Drilling DS A/S og Maersk Drilling North Sea A/S. I Maersk Drilling International A/S, Maersk Drilling Services A/S, Maersk Drilling DS A/S og Maersk Drilling North Sea A/S er Dominic Martin John Charnock trådt ind i stedet (kilde: CVR).

Morsø Forsyning A/S
Ny formand Hans Ejner Kortbæk Bertelsen, John Christiansen, Ansgar Riis Nygaard, Peter Therkildsen og ny næstformand Viggo Vangsgaard er trådt ind i bestyrelsen i Morsø Forsyning A/S. Ud er gået Vagn Kidmose, Uffe Korsgaard, Poul Kristensen og Niels Kristian Østergaard (kilde: CVR).

Morsø Forsyning består af fem selvstændige selskaber; Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Varme A/S og Ejendomsselskabet af 2011 A/S, der blandt andet varetager driften af spildevandsrensning, vandforsyning og varmeforsyning på Mors.

I bestyrelsen i Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S er Hans Ejner Kortbæk Bertelsen, John Christiansen, Ansgar Riis Nygaard, Peter Therkildsen og Viggo Vangsgaard trådt ind, mens Vagn Kidmose, Poul Kristensen og Niels Kristian Østergaard er trådt ud (kilde: CVR).

Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S er en del af Morsø Forsyning, der blandt andet varetager driften af spildevandsrensning, vandforsyning og varmeforsyning på Mors.

Nef Strøm A/S
Anne Line Rosenørn Nielsen har forladt direktionen i nef Fiber A/S for i stedet at blive administrerende direktør i nef Strøm A/S. Jørgen Skov Rasmussen er indtrådt som administrerende direktør i nef Fiber A/S, mens Torben Larsen har forladt direktionen i nef Strøm A/S (kilde: CVR).

NEF Strøm A/S er et elhandelsselskab.

Niras Gruppen A/S
Hans Peter Jensen har erstattet Walther Thygesen som næstformand i Niras Gruppen A/S. I Niras Mapping A/S har Kresten Koch erstattet Allan Jørgen Christensen som både administrerende direktør og bestyrelsesmedlem (kilde: CVR).

Niras er blandt Danmarks største rådgivningsvirksomheder.

NKT Ultera A/S
Detlev Waimann har forladt direktionen i NKT Ultera A/S (kilde: CVR).

NKT designer, producerer og markedsfører kabler og løsninger til segmenterne elektrisk infrastruktur, byggeri og bilindustri.

NRGi Netservice A/S
Jakob Bundsgaard har erstattet Jesper Bak Olesen som administrerende direktør i NRGi Netservice A/S, NRGi Elsalg I A/S og Switch.dk A/S (kilde: CVR).

Nrgi er et af Danmarks største elselskaber.

Offshore Windservice A/S
Billy Thøger Kristensen har erstattet Alex Birger Wejse som administrerende direktør i Offshore Windservice A/S og som bestyrelsesmedlem i samme selskab (kilde: CVR).

Offshore Windservice A/S driver supply-skibe.

Q8 Danmark A/S
Jan Magnus Kamryd er ny administrerende direktør i Q8 Danmark A/S, hvor han også er trådt ind i bestyrelsen. Begge poster har han overtaget fra Steffen Pedersen, der har forladt selskabet (kilde: CVR).

Q8 Danmark A/S er en kæde af benzinstationer.

Rebild Forsyning Holding A/S
Leif Peter Granlund Hansen har erstattet Gert Fischer som formand for bestyrelsen i både Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S, mens også Tommy Munk Degn og Jeanette Brorson Sagan er trådt ind i bestyrelsen. Nu tidligere formand Gert Fischer og nu tidligere næstformand Klaus Anker Hansen er trådt ud (kilde: CVR).

Rebild Forsyning står for vand- og spildevandsforsyningen i Rebild Kommune.

Renew Energy A/S
Poul Ejner Rasmussen er ny administrerende direktør i Renew Energy A/S, mens nu tidligere direktør Jesper Bang Andersen er trådt ud (kilde: CVR).

Renew Energy A/S er leverandør af biogasanlæg.

Sorø Forsyning A/S
Rolf Mosegaard Laufer Clausen har erstattet Tommy Borlund Olsen som bestyrelsesformand i Sorø Forsyning A/S, Sorø Spildevand, Sorø Forsyningsservice A/S og Sorø Vand A/S. I Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S er Torben Verner Andersen og Gert Kuhn Iversen trådt ud af bestyrelsen. I Sorø Forsyningsservice A/S har Tom Alex Grønkvist Olsen erstattet Jørn Andersen i bestyrelsen (kilde: CVR).

Sorø Forsyning A/S driver vand- og kloakforsyning i Sorø Kommune.

Udviklingsselskabet Loke A/S
Vibeke Grave er ny bestyrelsesformand i Udviklingsselskabet Loke A/S, mens også Henrik Børge Høegh, Henning Gunnar Errebo Rasmussen og Kasper Roug er trådt ind i bestyrelsen. Ud er gået Lars Peter Buhl og tidligere formand Henning Alfred Rasmussen (kilde: CVR).

Loke er et udviklingsselskab på Lolland, hvis formål er at udvikle og medfinansiere projekter indenfor vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger.

Vandmiljø Randers A/S
Anders Preben Burlund har erstattet Kim Kristensen som bestyrelsesformand i Vandmiljø Randers A/S, mens også Susanne Eden, Katrine Fruelund, Pia Moldt og Steen Holm er trådt ind i bestyrelsen. Ud er gået Morten Grosbøl, Søren Hindenburg og Lars Lambek Jørgensen (kilde: CVR).

Vandmiljø Randers er ansvarlig for rensning og separering af spildevand i Randers Kommune.

Vestforsyning Net A/S
Per Tolstrup Albertsen, Pernille Rüsz Bloch, Niels Peder Hansen, Anders Grimnitz Jacobsen, Henrik Lindholt Nielsen og Helle Olsen har erstattet Jørgen Boelstoft Andersen, Klaus Frank Flæng, Aksel Gade Hansen, Aage Juhl Jørgensen, Jonny Møller og Bodil Dyrberg Pedersen i bestyrelsen i Vestforsyning Net A/S, Vestforsyning Belysning A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning Service A/S, Vestforsyning Vind A/S og Multforsyning A/S. I Vestforsyning Erhverv har Per Tolstrup Albertsen, Pernille Rüsz Bloch, Niels Peder Hansen, Anders Grimnitz Jacobsen, Henrik Lindholt Nielsen og Helle Olsen erstattet Klaus Frank Flæng, Aksel Gade Hansen, Aage Juhl Jørgensen og Bodil Dyrberg Pedersen (kilde: CVR).

Vestforsyning er et multiforsyningsselskab der leverer vand, varme, el, belysning og spildevand i Holstebro.

Videbæk Energiforsyning A/S
Jan Michael Grarup har erstattet Ib Sandberg Melsen i direktionen i Videbæk Energiforsyning A/S, Videbæk Elnet A/S, Videbæk Vand A/S og Videbæk Varme A/S (kilde: CVR).

Videbæk Energiforsyning A/S forsyner Videbæk by med el, vand og varme.

 Læs også: Ny direktør hos Videbæk Energiforsyning

YX Danmark A/S
Erik Guldbrandsen er trådt ud af bestyrelsen i YX Danmark A/S (kilde: CVR).

YX-gruppen sælger olieprodukter.

Ørsted – Anholt Offshore A/S
I bestyrelsen i Ørsted – Anholt Offshore A/S er Kasper Holst Skyttegaard-Nielsen trådt ind som ny næstformand, mens Martin Werner Brölsch er fulgt med ind i bestyrelsen. Ud er gået nu tidligere næstformand Michael Christensen samt Leif Winther. I direktionen har Alexander Winther Russo erstattet Leif Winther. I Nysted I A/S er Kasper Holst Skyttegaard-Nielsen og Martin Werner Brölsch trådt ind i bestyrelsen i Nysted I A/S, mens Michael Christensen og Leif Winther er trådt ud. I direktionen har Alexander Winther Russo erstattet Leif Winther (kilde: CVR).

Nysted I A/S er en del af Ørsted-koncernen. Ørsted – Anholt Offshore A/S ejer 50 procent af Anholt Havmøllepark.

Østerd Horns Rev I A/S
Johan Hee Lindhardt har erstattet Michael Christensen i Østerd Horns Rev I A/S, Ørsted Nearshore Wind ApS, Ørsted Wind Power TW Holding A/S og Borkum Riffgrund I Holding A/S (kilde: CVR).

Ørsted er et af Danmarks største energiselskaber.

Ørsted Pipelines A/S
Lotte Rosenberg er trådt ind i bestyrelsen i Ørsted Pipelines A/S, mens Michael Ertmann er trådt ud (kilde: CVR).

Ørsted er et af Danmarks største energiselskaber.Hold dig opdateret med Energy Supply DK

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Vrede solcelleejere: Løftebrud!

Elforsk-kroner skal fyre op under digitaliseringen

NRGi overtager vindprojekter

Biogasbranchen mister støtte pga. overkompensation

Underleverandører i vindbranchen presses

2

Ændring vil koste solcelleejere dyrt

Nyhedsbrev

Hackere har spioneret mod danske energiselskaber

Vognmand køber varmeværksgrund

2

35 hektar solcellepark godkendt i Sønderborg

Energi-direktør: Apple skal selv betale for rørledning

Siemens Gamesa varsler jobfest

Boom i vindsektoren skal skabe jobs frem mod 2030.

Gennembrud: Nordjysk projekt sænker prisen på havvindmøller

Vestas vinder serbisk ordre

Brunata solgt til tysk familievirksomhed

To års salgsproces er slut med en pris på over en halv milliard.

Energistyrelsen: Vi kan ikke stoppe ulovlige vindmøller

1

Solcelleejere stævner staten for brudt aftale

Dansk Olieselskab lukker efter mislykket Shell-køb

Gælden er på over 400 millioner kroner

Lokalpolitikere sidder tungt på poster i affaldsbestyrelser

Energiselskab vil lave storskala-varmelagring i Danmark

- Det vil kunne forsyne cirka 500.000 huse med varme

BAM skal bygge for Amagerværket

Alpha Offshore vinder hollandsk kontrakt

Skal stå for reparation og service af 36 Vestas-vindmøller

Energinet vil besøge over 550 lodsejere

Cementproducent millioninvesterer i grøn omstilling

Har investeret 76 millioner kroner i klima- og miljøforbedringer på fabrikken.

Lykke Friis forlader Vestas' bestyrelse

Ny servicechef i Verdo Energy Systems

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Offshore-succes tvinger Intego til at flytte

Tidligere minister poster penge i dansk vindmølleteknologi

Dobler op på Kamstrup-elmålere

MHI Vestas nu helt sikker på stor ordre

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Efter indløb af fyringsolie: Middelfart Renseanlæg kører normalt igen

Gigantordre til Siemens Gamesa

Vestas teamer op med Maersk

Endnu en havmøllegigant i ordrebogen hos Gram & Juhl

Japansk ordre til Vestas

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Lead Auditor Miljø (version 2015)

Statistical Process Control (SPC)

Production Part Approval Process (PPAP)

Fra PVC (PVL) til halogenfri (NOVL)

Vind en Powertex Håndkædetalje WLL 1 ton

3 grunde til at overveje at låne penge i din virksomhed

Komfortkøling

Measurement System Analysis (MSA)

Tall Ships Races fejres hos TESS!

Dagsprisen på Gaspoint Nordic

Bare rolig - Vi er her hele sommeren!

Selvom sommeren i den grad er over os, er der stadig gang i butikken hos os

4 tips til dig der skal have firmabil for første gang

Prysmian LAN, MAN & WAN kabler med højere CPR

Køleanlæg på lager - levering inden for 2 dage!

Josefine er udlært elektriker hos EL:CON i Roskilde

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Work smarter not harder - vi hjælper dig hele vejen

Dagsprisen på Gaspoint Nordic

Kontorhoteller er blevet in hos danske virksomheder

Brush-up i projektering og udførelse af elektriske installationer

Mobil aircondition - lydsvag køling

Lasse er udlært elektriker hos EL:CON i Aarhus

IATF 16949:2016 Inspirationsseminar

Nyt high flow filterhus i glasfiber

Send til en kollega

0.212