23948sdkhjf

Højesteret bekræfter landsretsdom om vindmølleerstatninger

For godt et år siden konkluderede Vestre Landsret i otte domme, at skønserklæringer fra en syns- og skønsmand ikke er nok til at omstøde afgørelser foretaget af Taksationsmyndigheden.

Denne afgørelse er netop blevet stadfæstet af Højesteret, skriver Vindmølleindustrien på sin hjemmeside.

Når en vindmølle over 25 meter opstilles i Danmark, har naboerne ret til en erstatning for værditab på deres ejendom, såfremt vindmøllen leder til et værditab, der er støre end 1 pct. af ejendommens værdi. Det er den offentlige Taksationsmyndighed, der afgør om der er tale om værditab og i så fald også størrelsen på erstatningen, der betales af vindmølleopstilleren.

Historisk har en række naboer indbragt deres utilfredshed med erstatningernes størrelse for domstolene. I tilfældet med vindmølleparken Nørhede Hjortmose havde 12 naboer oprindeligt anlagt sag i byretten for at få en større erstatning tilkendt, hvilket otte lykkedes med i byretten på baggrund af nye vurderinger foretaget af ejendomsmæglere og syns- og skønsmænd. Denne afgørelse blev af vindmølleopstilleren anket til Vestre Landsret.

Landsretten gav i marts 2017 vindmølleopstiller medhold, da retten vurderede, at Taksationsmyndighedens vurderinger kun kan tilsidesættes, hvis der er foretaget skøn på et fejlagtigt grundlag. Med andre ord fandt retten det ikke tilstrækkeligt for større værditab, at en anden ejendomsmægler eller syns- og skønsmand vurderer, at erstatningen bør være højere.

Nu er sidste punktum i sagen sat, da Højesteret har banket med hammeren for sidste gang. Dette skete efter, at en enkelt af de otte tabende parter i landsretten ankede sagen til Højesteret. Fredag d. 18. august blev Vestre Landsrets afgørelse stadfæstet, og derved ligger retspraksissen omkring vindmølleerstatning nu fast:

- Taksationsmyndighedens vurderinger kan alene tilsidesættes, hvis der kan påvises fejl i vurderingsgrundlaget, eller hvis det kan bevises, at Taksationsmyndighedens vurdering har været forkert.

- Det er positivt, at Højesterets principielle afgørelse skaber klarhed over den retspraksis, der er omkring vindmølleerstatning til naboer. Det skaber sikkerhed for vindmølleopstiller, at de tidligt i opførelsesprocessen kender de erstatningssummer, der skal udbetales, og at der ikke senere kommer en ekstraregning med mindre, der er forekommet fejl i myndighedens vurdering eller materiale. Derudover styrker det Taksationsmyndigheden i deres arbejde, da dommen netop fastslår, at Taksationsmyndighedens arbejde ikke kan tilsidesættes uden, at der er bevis for, at der reelt er sket en fejl, siger Camilla Holbech, chefkonsulent og souschef i Vindmølleindustrien.

Det understreges i Højesterets afgørelse, at en anden skønsvurdering ikke i sig selv kan være bevis for, at den oprindelige vurdering er fejlagtig, da der her er for mange usikkerheder, der kan influere på forskellen i værditabsvurderingen. I højesteretsdommen lægges der, som i landsretsdommen, vægt på, at der ikke bør ske en tilsidesættelsen af Taksationsmyndighedens skøn uden et sikkert grundlag, hvilket en alternativ skønserklæring efter Højesterets afgørelse ikke udgør.

Kilde: Vindmølleindustrien

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11