23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 019-041995
Offentliggjort
28.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/586cace5-1b04-4b09-b890-016f6149d12d/homepage

Udbyder

Silkeborg Kommune

Vindere

valgt firma

(28.04.2020)
Cowi A/S
Parallelvej 2
2800 Kgl. Lyngby

Bygherrerådgivning - Ny Ringvejsbro, Østre Ringvej i Silkeborg


Silkeborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
E-mail: ibr@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701617

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/586cace5-1b04-4b09-b890-016f6149d12d/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/586cace5-1b04-4b09-b890-016f6149d12d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/586cace5-1b04-4b09-b890-016f6149d12d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/586cace5-1b04-4b09-b890-016f6149d12d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning - Ny Ringvejsbro, Østre Ringvej i Silkeborg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering af teknisk rådgivning og bistand (bygherrerådgiverydelser) til Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Silkeborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af teknisk rådgivning og bistand (bygherrerådgiverydelser) til Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

Bygherrerådgivningen omfatter løbende rådgivning, i form af planlægning, organisering og styring af det samlede projekt, i forhold til tid, økonomi og kvalitet mv.

Det overordnede mål med bygherrerådgivningen er følgende:

— Bygherrerådgiveren skal forestå ansøgninger mv. for nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser iht. eksempelvis gældende miljølovgivning,

— Bygherrerådgiveren skal forestå udbud af ny Ringvejsbro i totalentreprise,

— Bygherrerådgiveren skal bistå Silkeborg Kommune i forhold til de ydelser, kommunen skal levere i forhold til totalentreprenøren,

— Bygherrerådgiveren skal varetage Silkeborg Kommunes interesse som tilsynsfunktion i forhold til totalentreprenørens opfyldelse af styrings- og kvalitetsmål under planlægning, projektering, udførelse og aflevering af den nye bro.

Broprojektets kompleksitet indebærer, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at fastlægge bygherrerådgivningens endelige indhold. Det endelige indhold vil således dels afhænge af det endelige projekt, dels af hvordan samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og totalentreprenøren forløber.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tid og planlægning / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2020
Slut: 30/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

Silkeborg Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Har en positiv egenkapital,

- Har en soliditetsgrad på minimum 20%,

- Har en omsætning på min. 8 000 000 DKK i senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Silkeborg Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Afleverer en referenceliste.

Referencelisten skal indeholde oplysning om 3 betydelige sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 8 år, med beskrivelse af referencerne som dækker, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse samt omsætning for referencen.

Med sammenlignelig reference forstås opgaver, der i sin karakter (indhold, omfang) er sammenlignelig med den bygherrerådgivningsopgave, der afgives tilbud på.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har 3 sammenlignelige referencer.

Silkeborg Kommune gør opmærksom på, at der skal være tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2020

Send til en kollega

0.056