23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 009-017298
Offentliggjort
14.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Udbud af indsamling af mad- og restaffald samt miljøbokse


Ikast-Brande Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Bernhard Brackhahn
E-mail: bebh@ramboll.dk
Telefon: +45 51613515

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af indsamling af mad- og restaffald samt miljøbokse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indsamling og transport af mad- og restaffald samt miljøbokse fra private husstande, kommunale institutioner og virksomheder i Ikast-Brande Kommune.

Ud over indsamlingsopgaven indeholder udbuddet enkelte tillægsydelser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 67 375 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Ikast-Brande Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indsamling og transport af mad- og restaffald samt miljøbokse fra private husstande, kommunale institutioner og virksomheder i Ikast-Brande Kommune.

Ud over indsamlingsopgaven indeholder udbuddet enkelte tillægsydelser.

Indsamlingsopgaven omfatter:

- Indsamling af mad- og restaffald fra to-kammerbeholdere, et-kammerbeholdere og minicontainere på hjul,

- Indsamling af restaffald fra enkelte vipcontainere, som forventes udfaset i kontraktperioden,

- Indsamling af miljøbokse med farligt affald, herunder batterier, og småt elektronikaffald,

- Registrering af alle tømninger via radiobrik monteret på affaldscontainerne.

Indsamlingen foregår i dag med to-kammer-komprimatorbil og et-kammer-komprimatorbil til vipcontainere.

Indsamlingen af affald sker fra:

- Ca. 17 000 enfamilieboliger og sommerhuse med individuel tømning,

- Ca. 1 500 landejendomme med individuel tømning,

- Ca. 3 500 etageboliger og rækkehuse med fælles beholdere.

Dertil et antal kommunale institutioner og erhvervsvirksomheder.

Indsamlingsordningen omfatter i alt ca. 17 000 opsamlingsenheder med i alt ca. 430 000 tømninger pr. år. Opsamlingsmateriel er fordelt på ca. 16 500 tohjulede affaldsbeholdere, ca. 650 minicontainere i størrelserne 660 og 770 liter. Herudover er der ca. 6 vipcontainere på 12 m3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 199-483667
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Meldgaard Miljø A/S
CVR-nummer: 12994907
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 67 375 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020

Send til en kollega

0.047