23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 162-399288
Offentliggjort
23.08.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Helsingborgshem AB

Elhandel av fastighetsel till Helsingborgshem


Helsingborgshem AB

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 114-280081)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Helsingborgshem AB
556048-0674
Box 3055
Helsingborg
250 03
Sverige
Kontaktperson: Patrik Andersson
E-post: patrik.andersson@helsingborgshem.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.helsingborgshem.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Elhandel av fastighetsel till Helsingborgshem

Referensnummer: 19/29
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingborgshem upphandlar part som kan vara elhandelsaktör till Helsingborgshems fastigheter och i första hand allmänna utrymme.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/08/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 114-280081

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 01/10/2019
Ska det stå:
Datum: 01/01/2020
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Datum: 30/09/2023
Ska det stå:
Datum: 31/12/2023
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 29/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 05/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 30/08/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 06/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078